A HAT döntési mechanizmusa

Print Friendly, PDF & Email

Összeállította a 2013. jan. 26-i HAT-gyűlés felhatalmazásával a szerkesztőbizottság Trencsényi L. vezetésével

1. A HAT döntéshozóként azonosítja mindazon személyeket, szervezeteket, akik az adott döntési folyamat időszakában a levlista-hat@googlegroups.com tagjai.

2. A HAT javaslattevőként azonosítja azt a személyt, csoportot, aki döntésre szánja a HAT nevében tervezett lépését, megnyilatkozását.

3. A javaslattevő a HAT stratégiájával összefüggő, jelentősnek tekintett döntéshozatali folyamat és ennek nyilvánossága felelőse (más megközelítésben: témagazda).

4. A döntésben a levlista-hat@googlegroups.com tagjai vesznek részt. A döntéshozatali folyamat elengedhetetlen mozzanata, hogy a javaslattevő HAT-alapító jogi személyekkel (jelenleg Equity, PDSZ, TTE, MTE) a döntési javaslat közzététele előtt TELEFONON (vagy élőszóban) egyeztet.

5. A javaslattevő a javaslatot megfogalmazó levelében a DÖNTÉS kifejezést írja a levél Tárgyának megjelölése elé.

6. A javaslattevő megjelöli, hogy hány napot szán a válaszlevelek fogadására (ez nem lehet kevesebb 48 óránál). Azonnali sürgős döntések meghozatalára más mechanizmust kell alkalmazni, illetve „életbe lép” az alapító levélbe foglalt verzió: a lépést a „HAT tagjaként” teszi meg a javaslattevő, nem a HAT nevében.

7. A levelezőlistán a megjelölt határidőig érkező IGEN-ek és NEM-ek különbsége perdöntő ‒ függetlenül a válaszok abszolút számától a döntési javaslatba foglalt határozat támogatását vagy elutasítását illetően. A javaslattevőnek módjában áll a döntési javaslatot újra és újra (akár módosításokkal) feltenni. Ez minden esetben új levélszavazást jelent.

8. Amennyiben az IGEN-ekkel azonos számú HAT-tag a javaslattal összefüggően HAT-gyűlés összehívását kéri, akkor a javaslattevő felelősségével a soron következő munkaszüneti napra ‒ de 72 óránál nem rövidebb időszak után ‒ össze kell hívni. Az ülés összehívása a döntési javaslatot illetően halasztó hatályú. Az ülés a megjelentek számától függetlenül döntésképes.

9. A HAT gyűlés összehívásának ‒ a minden év januári „rendes” ülésétől eltekintve ‒ rendje a fenti algoritmus rendkívüli esete. Ebben az esetben a döntésre szánt javaslat maga az összehívás szándéka.

 

Megosztom a Facebook-on: