A HAT stratégiája

Print Friendly, PDF & Email

A HAT tevékenysége

  1.  A HAT híven a megalakulásakor megfogalmazott hitvallásához nem fogadja el a kormány oktatáspolitikai koncepcióját, szakmailag megalapozatlannak, elvileg is hibásnak tartja a köznevelési törvényt, az ennek alapján kialakuló oktatási rendszert, és az ezzel összhangban létrehozott intézményrendszert.  Ezeket szakmai értékelése alapján mind az egyén, mind a társadalom szempontjából rövid és hosszú távon egyaránt károsnak tartja.
  2. A HAT figyelemmel kíséri, és szakmai igényességre törően elemzi az oktatási kormányzat munkáját, az oktatási rendszer működését, működésének ellentmondásait. A nyilvánosság különböző fórumait felhasználva értékelését folyamatosan megosztja az oktatás kérdéseivel foglalkozó szakemberekkel, az iskolahasználókkal és a széles közvéleménnyel.
  3. A HAT elsősorban az Agóra tevékenységére építve részese kíván lenni annak a munkafolyamatnak, ami egy humanista-demokratikus oktatási rendszer kialakítását célozza. A jövő oktatási koncepciójának kialakításában kész integráló-vezető szerepet vállalni.

 

Együttműködés

  1. A HAT együttműködik azokkal a civil szervezetekkel, amelyek a jelen oktatási koncepcióhoz kritikusan viszonyulnak. Ebben az együttműködésben különös fontosságot tulajdonít a demokratikus önszerveződés hálózatainak (KIHA, HAHA, OHA, SZH, HP).
  2. A HAT együttműködésre törekszik azokkal a közéleti szereplőkkel (személyekkel,  szervezetekkel, demokratikus politikai pártokkal), akik/amelyek a HAT értékeit vállalják, törekvéseivel egyetértenek, és elfogadják oktatáspolitikai alapelveit. Ebben a kapcsolatrendszerben különösen fontosnak tartja a PDSZ-szel (mint a HAT egyik alapítójával) való kapcsolatot. A HAT elismeri az Agóra Oktatási Kerekasztalban folyó szakmai munkát, és fontosnak tartja, hogy tagjai közül többen aktívan vegyenek részt az Agóra oktatáspolitikai programjának kidolgozásában.

 

Szervezeti élet

  1. A HAT tagjai a nyilvánosság fórumain aktívan képviselik a HAT értékeit, szakmai törekvéseit. A HAT erősíti jelenlétét a nyilvánosságban kiadványokkal, szórólapokkal, az „együttHATó” rendezvénysorozat szervezésével, valamint az e-nyilvánosság lehetőségeinek kihasználásával.
  2. A HAT tagjai a HAT alapító nyilatkozatával összhangban egyénileg vagy csoportosan demonstratív akciókat szerveznek vagy azokban részt vesznek. Saját akciói szervezésében elfogad segítséget más demokratikus hálózatoktól. A HAT tagjai szervezett formában vagy egyénileg részt vesznek társszervezetek demonstrációin is.
  3. A HAT törekszik hálózatainak kiterjesztésére az ország egész területén. Felhívja tagjait ilyen közösségek létrehozására és működtetésére.
  4. A HAT döntési mechanizmusának fejlesztése, valamint a jobb tájékoztatás érdekében hatékonyabbá kívánja tenni belső kommunikációját (levelező lista, közösségi csoportok).
  5. A HAT céljai megvalósítása érdekében támogatókat is keres, de támogatást politikai pártoktól és politikai pártokhoz közel álló szervezetektől nem fogad el.

 

Megosztom a Facebook-on: