Esélyegyenlőség kategória bejegyzései

Derdák Tibor: Az ország állapota miatt kell kétségbeesnünk

„Iskolaigazgatótól politikusig egyre többen hiszik: a jogegyenlőségnek nincs gazdasági felhajtó ereje. Inkább fizetünk azért, hogy emberek az árok szélén kapirgáljanak, mintsem hogy iskolában legyenek. Derdák Tibor szerint sokba kerül fenntartani az elnyomást, de a kiváltságos rétegek szívesen kifizetik az elnyomás árát. A Dr. Ámbédkar Iskola alapítója szerint az egyházak sem a rászorulókat segítik: iskoláik inkább kiválogatják a jobb társadalmi helyzetben lévő gyerekeket. Azt is állítja: Balog Zoltán jó szándékában nem kételkedik.”

Ónody-Molnár Dóra cikke, 168ora.hu ⇒⇒⇒


„TANÁROK, DIÁKOK, SZÜLŐK! NE DŐLJETEK BE! MOST AKARNAK CSŐBE HÚZNI TITEKET!”

„Szabó Tímea országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán osztotta meg, mi történt a parlament oktatási bizottságának keddi ülésén.”

Tovább a 24.hu írására ⇒⇒⇒


2016. február 13.


Jegyzőkönyv-kivonat az Országgyűlés 2015. június 8-i ülésnapjáról

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Napirend előtti felszólalásra jelentkezett Hiller István képviselő úr, az MSZP részéről: „A pedagógusnapról és a magyar oktatásügyről” címmel. Parancsoljon, képviselő úr!

 

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Képviselő Asszonyok és Képviselő Urak! Tegnap pedagógusnap volt, és helyesnek és fontosnak tartom, hogy innen, az ország Házából is köszönetet mondjunk, és én a frakcióm nevében köszönetet mondjak minden magyar pedagógusnak, mindazoknak, akik gyermekeink, unokáink oktatásáért és neveléséért áldozatos munkát végeznek. Kérem, hadd említsem meg azokat is, akik az iskoláinkban nem pedagógusként, de ugyanígy fontos feladatot látnak el az oktatás terén. 

Ők azok – a pedagóguskollégák -, akik az ország egyik legfontosabb rendszerét, az iskoláinkat, az oktatásügyet fenntartják, és erről a rendszerről a pedagógusnap kapcsán is beszélni kell. Mi úgy ítéljük meg, hogy azok a változások, elsősorban a korábban önkormányzati kézben levő iskolák államosítása egy túlcentralizált, túlközpontosított szisztémát hozott létre, amelyben egycsatornás döntések nagyon sokszor meggondolatlan és hibás eredményekhez vezetnek. 

Úgy ítélem meg, hogy ezzel a lépéssel egyébként szükség volt központosításra, de önök, illetve akik ezt végrehajtották, eltévesztették a mértéket és eltévesztették az arányt. Mióta önálló magyar oktatásügy van, azóta ennyire központosított rendszer nem volt soha; sem az első világháború előtt, sem a két világháború között, sem a második világháború és a rendszerváltás között egyetlenegy szakaszban sem.

Vannak olyan lépések, amelyeket ugyanakkor helyesnek tartok, és éppen azért, mert kritikusan szemlélem mindazt, ami az oktatásügyben folyik, föl kell hívnom a figyelmet olyan lépésekre, amelyeket, úgy gondolom, helyesen és jól tesznek. Helyes, hogy figyelmet fordítanak az óvodáztatásra és a magyar óvodákra, amelyek az iskola előtti nevelés meghatározóan fontos intézményei. Helyes, hogy felmenő rendszerben bevezetik az iskoláinkban az ingyenes étkeztetést; persze nyilván ennek oka az elszegényedés, amely az elmúlt fél évtizedben csak nőtt, és rosszabb állapotot produkált, mint korábban bármikor a rendszerváltás óta.

Ugyanakkor súlyos hibának tartom, és kérem a tisztelt kormánypártokat is, gondolkodjanak el azon, amit most terveznek, hogy a szakképzést a gimnáziumi oktatás kárára kívánják növelni. Ne legyen félreértés: modern szakképzésre szükség van, és helyes, ha a fiatalság jó része modern szakképzésben részesül, és nyugodtan kimondhatjuk: a szakképzésben, a szakmunkásképzésben fontos feladatok vannak. 

Az az elhatározás azonban, hogy a gimnáziumi férőhelyeket csökkentik, aminek nyilvánvalóan az az oka, hogy azt akarják, hogy kevesebb diplomás legyen, hogy kevesebben járjanak egyetemre, ez egy meggondolatlan, buta és kimondottan rossz, távlatokat egyáltalán nem nyitó kérdés. Arra nem akarok hivatkozni, hogy ezt a világon sehol nem csinálják, mert önök számos kérdésben olyasmit csinálnak, amit a világon sehol sem. Higgyenek benne! Ettől még azt kell mondjam, hogy ez egy meggondolatlan és téves lépés. 

Különösen felháborítónak tartom, hogy vannak olyan helységek, amelyekben bizonyos gimnáziumokban felmenő rendszerben meg kívánják szüntetni a teljes gimnáziumi képzést. Évtizedes múltra visszatekintő iskolákat fognak megszüntetni, és a gimnáziumi képzést kivezetik. 

Ezért hangozzék el azon magyar települések neve, amelyekben bizonyos gimnáziumokban önök felmenő rendszerben meg akarják szüntetni a gimnáziumi oktatást: Bácsalmás, Balatonboglár, Balatonfűzfő, Balmazújváros, Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Celldömölk, Csenger, Csorna, Füzesabony, Hajdúhadház, Hajdúnánás, Kisbér, Kiskunmajsa, Komló, Kunhegyes, Kunszentmárton, Lőrinci, Martfű, Nagyatád, Oroszlány, Polgár, Pusztaszabolcs, Püspökladány, Siklós, Szeghalom, Szigetvár, Tab, Tiszalök, Tokaj, Túrkeve. 

Ez szégyen! Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps az MSZP padsoraiban.)

 

 

 

(13.20)

 

ELNÖK: Válaszadásra a kormány nevében Rétvári Bence államtitkár úrnak adom meg a szót. 

 

DR. RÉTVÁRI BENCE, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház! Hadd kezdjem én is azzal, amivel képviselő úr, alelnök úr is kezdte, a pedagógusok munkájának a megbecsülésével. Mindnyájan tudjuk, hogy a jövő Magyarországának alakításában az egyik kulcsfontosságú szerepe pontosan a pedagógusoknak van. Azért nem mindegy, hogy milyen körülmények között, milyen megbecsültség mellett tudnak tanítani a tanítók, a tanárok az iskolákban, mert a jövő Magyarországának a leendő polgárai fogják azt a tudást, azt a fajta hozzáállást, értékvilágot megkapni, amit egy-egy tanár nemcsak az ismeretanyag átadásával, hanem a személyes példájával is megtesz. Ezért fontos a pedagógusok minél nagyobb arányú megbecsülése, ezért becsültük meg őket a múlt héten kitüntetésekkel, elismerésekkel is. Szinte mindenki megnyilatkozott a vasárnap folyamán a pedagógusnap alkalmából is. Tehát azt kell mondjuk, abban konszenzus van mindenki között, hogy a pedagógusokat elismerés, megbecsülés illeti meg a munkájuk és a példamutatásuk okán. 

Körülbelül idáig tart az, amiben egyetértünk. Illetőleg köszönöm szépen azokat az elismerő szavakat, amelyeket a hároméves kortól kötelező óvodáztatással kapcsolatban mondott a képviselő úr, illetve a kedvezményes iskolai étkezés biztosításával kapcsolatban. Nyilván korábban is lett volna erre lehetősége a kormányoknak; mi ezt megtettük, és például az étkezésnél – ha egy példát mondhatnék – év közben 29 milliárdról 58 milliárdra emeltük a rendelkezésre álló forrásokat. De ugyanilyen fontos intézkedésnek tartom, pontosan a nehezebb sorból érkező diákok előmenetele szempontjából, hogy ők is ugyanúgy tudáshoz jussanak, hogy már az idén a harmadik évfolyam kapja meg ingyenesen a tankönyveket. Tehát a szülők számára, akik gyermekeket vállalnak, a tankönyveknek is egyre kisebb a költsége, hiszen akik most elsősök, másodikosok vagy harmadikosok lesznek, vagy a felmenő rendszerben magasabb osztályba kerülnek, azok számára majd nem kell kifizessék ezeket. Másfél milliárd forintot spórolunk ezzel a költségvetésnek és a kormánynak. 

A szakképzés és a gimnáziumok, középiskolák rendszerének szétválasztásával kapcsolatban dramaturgiailag nagyon drámaian megkomponálva festette le a helyzetet a képviselő úr. Gondolom, azokat a településeket próbálta felsorolni, ahol vegyes intézmények voltak, ahol korábban egy intézményben működött a középfoknak a gimnáziumi és a szakközépiskolai része. Ezek kerülnek most szétválasztásra, hiszen a szakképzés rendszere teljes mértékben átalakul, a felügyelete is július 1-jével elkerül az Emberi Erőforrások Minisztériumától a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz. De nem maga ez a bürokratikus kapcsolódási pont a lényeg, hanem az egész rendszer logikája igyekszik megváltozni, hogy piacképes tudást kapjon ne csak a felsőoktatásban, de a középfokú oktatásban is a duális képzés révén; minél inkább korszerű, hasznosítható, olyan tudást kapjanak a fiatalok, amivel gyorsan el is tudnak helyezkedni, és aki a szakképzést választja, annak legyen meg a lehetősége, hogy ezt magas minőségben tegye meg. Azokon a településeken, amelyeket felsorolt, nem szűnik meg tehát a középfokú oktatás, hanem a vegyes intézmények profiltisztítása révén lesz, ahol gimnáziumként, lesz, ahol szakközépiskolaként folytatják a tevékenységüket. De természetesen, aki szakközépiskolába jár, utána annak is lehetősége van megszerezni az érettségit, ha azt szeretné, de előtte mindenképpen egy szaktudást is kaphat a kezébe. Szerintem ez rendkívül fontos. 

A vidéki kisiskolák bezárásával kapcsolatban egyébként nem a Fidesz-KDNP-t szokták emlegetni, hanem az MSZP-kormányzatot. Elég hosszú listát lehetne mondani azokról az intézményekről, amelyeket önök bezártak, és amit a Fidesz-KDNP ezek közül meg tudott menteni, azokat 2010-11-ben újranyitotta (Dr. Hiller István: Hármat.), és azok az iskolák ma is tudnak működni. 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kapcsolatban nyilván lehet kritikát megfogalmazni, mint minden intézményrendszerrel kapcsolatban. Nem lehet azt mondani, hogy egyik vagy másik modell a jó vagy a rossz, hiszen vannak olyan országok, ahol egy önkormányzati fenntartású modell működik jól, és van, ahol egy centralizált modell működik jól. A centralizált modell is lehet olyan, amelyik szolgálja a közjót. Az mindenesetre elmondható, hogy amióta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tartja fenn az iskolákat, azóta semelyik pedagógusnak nem kell aggódnia, hogy a bérét időben megkapja-e vagy teljes mértékben megkapja-e. Nem függ az önkormányzat gazdasági teljesítőképességétől az, hogy a pedagógusok megkapják-e időben a bérüket vagy sem. 

De beszélhetnénk az új Nemzeti alaptantervről, amelyik szintén korszerűbbé tette a középfokú oktatás rendszerét; Klebelsberg-ösztöndíjat vezettünk be, pontosan azért, hogy a hiányszakmákban, hiányterületeken azon szakos oktatók utánpótlása biztosított legyen, ahol nagyon kevesen jelentkeztek az egyetemekre, hogy ilyen képzettséget szerezzenek; vagy az osztatlan tanárképzés visszaállításáról. És természetesen az egyik legfontosabb az anyagi megbecsülés mindemellett. Ne feledjük el, hogy 2013-ban 32 milliárd forinttal, 2014-ben 120 milliárd forinttal, az idén pedig 38 milliárd forinttal növeltük a pedagógusbérekre fordítható összeget. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

 

 


A HAT, az OHA és a Hívatlanul a Közfelháborodás napján

Elhangzott Budapesten, a Parlament és 15 ezer ember előtt 2014. november 17-én, kb. 18:30-kor. (A felvételen 23:23 és 32:04 között látható/hallható.)

 

Kedves tiltakozó Honfitársaim!

Magyarország kormánya több ízben kezdeményezett adóforintok millióiból nemzeti konzultációt a saját szájíze szerint, a saját céljai érdekében. Nemzeti konzultációt akar a kormány? Íme, egy valódi nemzeti konzultáció! A Hívatlanul csoport, a Hálózat a Tanszabadságért, az Oktatói Hálózat nemzeti konzultációt kezdeményez az oktatás kérdésében, itt és most.

Magyarország kormánya az élethosszig tartó tanulás helyett a gondolkodás nélküli társadalom programját hirdette meg. Az elmúlt években feldúlta a teljes oktatási rendszert, központosította és uniformizálta a közoktatást, elvette a gyermek, a szülő és a pedagógus szabadságát.

Megkezdte a társadalom ideológiai átnevelését: központi egyentanterveket és egyentankönyveket vezetett be, egyre nagyobb előnyhöz juttatta az egyházi iskolákat.

A kormány 2015-ös költségvetéséből kitűnik, hogy mintegy 100 milliárd forint kivonását tervezi a közoktatásból!

A teljes oktatási rendszer tervezését és működését a finanszírozás átláthatatlansága jellemzi!

A kormány elsősorban a legszegényebb rétegeket sújtja azáltal, hogy csökkenti a gyermekétkeztetésre és gyermekvédelemre szánt összegeket.

A tervezet a közoktatás szerkezetének drasztikus átalakítását célozza, amellyel tovább növelik a társadalmi csoportok közötti szakadékot, tovább rontják a leszakadó rétegek életlehetőségeit. Ehhez járul még a családi pótlék munkaviszonyhoz kötésének terve, ami a leghátrányosabb körülmények között élő gyermekeket veszélyezteti.

A kormány a felsőoktatás hagyományos intézményrendszerét is megtámadta. A korábbi évek forráskivonásai után most kancellárokat nevez ki az egyetemek élére, hogy saját politikai céljai érdekében beleszólhasson az egyetemek életébe.

Ez a költségvetés végveszélybe sodorja a már egyébként is szétzilált magyar oktatási rendszert és ennek révén egész társadalmunk jövőjét!

A mi nemzeti konzultációnk kérdései:

  • Akarja-e ön, hogy a kormány további 100 milliárd forintot vonjon ki a közoktatásból?
  • Akarja-e ön, hogy a szakképzés átszervezésével értelmes, gondolkodó emberek helyett beszélő szerszámokat bocsásson ki a magyar közoktatás?
  • Akarja-e ön, hogy az oktatási rendszer kivesse magából a legelesettebbeket?
  • Akarja-e ön, hogy az érettségit adó gimnáziumba csak a kiváltságosok járhassanak?
  • Akarja-e ön, hogy a továbbtanulás lehetőségét elzárják gyermekei elől?
  • Akarja-e ön, hogy gyermeke ‒ saját érvényesülése érdekében ‒ akár már 14 éves korában elhagyja a magyar közoktatást és Magyarországot is?

Kihirdetem a „Nemzeti Konzultáció” eredményét:

nem! az átláthatatlan finanszírozású, társadalomromboló oktatási koncepcióra!

A rögtönzött „Nemzeti Konzultáció” értelmében

  • Követeljük a 2015-ös költségvetési tervezet oktatásra vonatkozó pontjainak szakmai felülvizsgálatát!
  • Követeljük, hogy ne a legszegényebbektől elvont pénzekből fizessék ki az állami intézményfenntartó tartozásait!
  • Követeljük a gimnáziumi férőhelyek számának, a szakma- és iskolaválasztás lehetőségeinek megőrzését; és a felsőoktatás intézményi szuverenitásának helyreállítását!

Felolvasta Nagy Emília, középiskolai tanár


Civilek szolidaritási akciója és Iványi Gábor levele

NYILATKOZAT

 „Soha nem emelhetjük olyan magasra a keresztet, hogy akár csak egyetlen fecskefészket is leverjünk vele.” (Iványi Gábor)

Az alulírott szervezetek egyetértenek a Magyar Köztársaság parlamentjében elhangzott fenti mondattal, és hozzáteszik: szerintük ugyanez érvényes jogarra vagy zászlórudakra, a mindenkori egyházi vagy világi hatalom minden eszközére. Mert “a veréb is talál házat és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse a te oltáraidnál, ó, seregeknek ura” (84. zsoltár 4. vers).

Hisszük, hogy hívők és vallástalanok, a legkülönfélébb politikai oldalhoz tartozók és a politikára ügyet sem vetők is egyetértenek abban, hogy a mindenkori állam nem árthat a polgárainak, ellenben értük van, és elszámolással tartozik nekik.

A MET tiltakozó felhívásának (http://www.peticiok.com/a_magyarorszagi_evangeliumi_testverkozosseg_tiltakozasa)

minden pontjával egyetértünk. A mögöttünk álló pedagógusok, szülők, művészek és minden felelős magyar állampolgár nevében mi is szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ami Miskolcon és Érpatakon megtörtént és történik, a középkort idézi és méltatlan a XXI. század szabad Magyarországához.

Egyetértünk azzal is, hogy egy felelős magyar kormánynak fel kell lépnie a vallási, faji, nemi, politikai hovatartozással kapcsolatos minden üldöztetéssel szemben országon kívül és belül.

Nem értjük, hogy „együttműködés hiányára hivatkozva” miképpen vehető el a MET üzemeltetésében álló és jól működő iskola, egy olyan országban, ahol a kormány nem tud és akar a közhasznú funkciókat mindenki megelégedésére évek óta ellátó egyházzal együttműködni, sőt alaptörvényt módosít annak érdekében, hogy egyházi státuszától megfoszthassa, miközben a népesség közel fele egyre nagyobb szegénységben él.

Felszólítjuk a kormányzat és az érintett helyi önkormányzat felelős tisztségviselőit, hogy megnyugtató választ adjanak, vagy tisztségükről mondjanak le, ahogyan az a művelt világban szokás.

További csatlakozó civil szervezetek jelentkezését várjuk

civilplatform2014@gmail.com címen, majd közzé tesszük a Hívatlanul Hálózat (http://hivatlanul.com/), valamint a Civil Tájékoztató és Koordinációs Platform honlapján: http://civilakcio.blogspot.hu/.

Budapest, 2014. augusztus 18.

 

Hívatlanul Hálózat

Hálózat a Tanszabadságért

Szépírók Társasága

*************

Iványi Gábor levele:

„Jézus pedig ezt látván, haragra gerjedt, és mondta nekik: Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket…!” (Máté evangéliuma 19,14)

MET és Felsődobsza község,

Szikszói kistérség, BAZ Megye, Észak Mo-i régio

A KLIK és Felsődobsza polgármesterének  a MET felsődobszai oktatási intézménye törvénysértő elvételére irányuló kísérletéről

2011-ben a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) és Felsődobsza, valamint három közeli település önkormányzatai közoktatási megállapodást kötöttek, amelyben a közoktatási (köznevelési) feladatokat a MET átvállalta az érintett önkormányzatoktól.  A MET vállalta, hogy óvodától érettségiig, illetve a szakképzések befejezéséig folyamatosan biztosítja a közoktatást.

A felsődobszai polgármester,  Luterán András, 2014 év elején felmondta a közoktatási megállapodást a MET-tel.   Az indok: “Együttműködés hiánya”.

2013 januárjában minden Alapítványi és nem egyházi oktatási intézmény a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz (KLIK) került. Ez azonban a korábban már egyházunk fenntartásába került oktatási intézményekre – a törvény szerint- nem vonatkozott. Így sem a polgármester sem az önkormányzat nem volt jogosult a Közoktatási Megállapodás felbontására. Ugyanez vonatkozik – értelemszerűen – a KLIK-re is.

Mégis,  2014 közepén a KLIK-től megérkezett a közoktatási megállapodásra vonatkozó felmondó levél. A fenntartói joggal bíró MET a felmondást nem tartotta jogszerűnek és pert indított. A per jelenleg a Szikszói Városi Bíróságon van. A tárgyalás még ki sincs tűzve, a magukat önkényesen fenntartói pozícióban képzelők azonban máris végrehajtanák az általuk vélelmezett jogerősnek remélt ítéletet

A KLIK és a felsődobszai önkormányzat tárgyalásra hívta meg a MET képviselőit, melyet az egyház jószándékát bizonyítandó elfogadott. A három tárgyalás során igazolódott, hogy a MET által biztosított szakmai program támadhatatlan.

2014. augusztus 13-án a MET által megbízott jogászt behívták a KLIK-be, ahol közölték vele, hogy abban az esetben, ha nem állapodik meg a MET az Önkormányzattal, 2014 augusztus 21-én  hatósági “birtokvédelmet” kérve átveszik az iskolát.

Jogászaink szerint a fenntartói jog és a birtokon belüliség a MET-et illeti.

Fenyegetésképpen szóban (az emlékeztetőből kifelejtve) a KLIK főosztályvezetőjétől elhangzott , hogy amennyiben a kitűzött időpontban a MET nem adja át önként az iskolát, a MET által fenntartott  összes többi iskola elvételét is fontolóra veszik.

A Fidesz (Luterán András polgármester pártja) 2010-es egyik ígérete az volt, hogy nem szünteti meg a vidéki, kis oktatási intézményeket, melyek a hátrányos helyzetű gyermekek számára az egyedüli reményt jelentik a lehetséges felemelkedésre. A MET (melynek közoktatási intézményeiben országszerte mintegy 3200 súlyosan hátrányos helyzetű gyermek tanul és kap – gyakran családjával együtt – szociális segítséget is) alig néhányad magával védelmezi és próbálja a gyakorlatban megvalósítani ezt az ígérvényt.

Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy (az Alkotmánybíróság pozitív döntéséhez hasonlóan) a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága is úgy döntött, hogy a MET (és más meghurcolt egyházak)  törvénytelenül elvett jogait vissza kell adni, s a magyar államnak meg kell egyeznie a kártérítésben az érintettekkel. Ez a döntés a közeljövőben emelkedik jogerőre. Az ominózus – álláspontunk szerint törvénysértő – akció erővel akar a gyerekek érdekeit tökéletesen figyelmen kívül hagyva, a kezdődő tanév küszöbén visszafordíthatatlan helyzetet teremteni, elértéktelenítve a reménnyel várt rehabilitálásunkat is.

A MET úgy döntött, hogy folytatja a megállapodásban vállalt oktatási tevékenységét, valamint a jogi eljárás lefolytatása alatt is kiáll  kiszolgáltatott kisdiákjai és családjaik érdekei mellett.  2014. augusztus 21-én 10 órától családi napot rendezünk Felsődobsza, Petőfi utca 39. szám alatti oktatási intézményünkben közös főzéssel, játékkal és – az elmúlt években folyamatosan gyakorolt – (tanszer-, ruha-, tartósélelmiszer-) támogatással. Készségesen közvetítünk minden jószándékú felajánlást. (Adományozáshoz telefon: 06-1-2105400/154-es mellék; e-mail: info@metegyhaz.hu.) Bátorítjuk tanulóinkat és családjaikat, valamint híveinket, támogatóinkat és a sajtó tisztelt képviselőit és minden érdeklődőt, hogy részvételükkel tegyék még emlékezetesebbé ezt a következő tanévre felkészítő jeles napot.

Budapest, 2014. augusztus 16.

A MET mint a felsődobszai iskola fenntartója, nevében: Iványi Gábor lelkész, elnök


Kártérítési pert indít a Mozaik Kiadó

„Kártérítési pert indít a legnagyobb hazai tankönyvkiadó, miután a köznevelésért felelős államtitkár levelében arra szólította fel az állami iskolákat, hogy a KLIK által összeállított javasolt listából válasszanak tankönyveket a jövő évre.”

Tovább az atv honlapjára ⇒⇒⇒


A január 25-ei tüntetés sajtója


„Hülyének néznek?” – Vekerdy Tamás a mai magyar oktatásról

„A magyar iskolarendszer arra kíváncsi, hogy mit nem tud a gyerek, a tananyag a döntő, pedig még az eminensek is elfelejtik a bemagolt leckék minimum 70 százalékát – állítja Vekerdy Tamás. Szülőként is elkövetünk számos hibát, a náci vezéreket például csupa szeretetből verték gyerekkorukban. A pszichológus Jól szeretni című kötetében rávilágít még jó néhány nevelői és szülői bűnre, amikkel – akár – egy életre tönkretehetjük a gyerekeinket.”

Tovább a HVG-interjú teljes szövegére ⇒⇒⇒


Hívatlanul

Hívatlanul létezünk. Előállnunk is úgy kell, úgy lehet: vakmerőn, hívatlanul. Ha van, ha volt hivatásunk. Ha nem akarjuk, hogy egy hallgatásba menekülő, fejét félrefordító társadalom bennünk találjon bűnbakot, és azt mondja, gyávák vagyunk. Ha a XXI. században, Európa közepén úgy gondoljuk, van beleszólásunk a saját életünkbe, tudatosan és jól akarjuk végezni a munkánkat, és felelősnek érezzük magunkat a ránk bízott gyerekekért. Ha tanárok vagyunk. Ha tényleg a mi szakmánk a legszebb. Elméket nyitogat. Tudni és lenni segít. Ha magunk is elmék vagyunk, nem vadak.

A HÍVATLANUL-csoportnak nem kevesebb a célja, minthogy a sok „ha” végére járjon. Hányan vagyunk a százötvenezres pedagógustársadalomból, akik hajlandók lennénk a nevünket is vállalva tiltakozni a 2011-ben elfogadott köznevelési törvény minden szakmaiatlan, felelőtlen pontja és romboló hatása ellen. A lehetséges tiltakozók számára vagyunk kíváncsiak.

Csak akkor lépünk a nyilvánosság elé, ha a jelentkezők, azaz a tiltakozók létszáma elér egy kritikus számot (ötvenezret), vagy a csoporttagok kisebb létszám esetén is vállalják, hogy nyíltan és nyilvánosan, aláírásukkal tiltakoznak, mondjuk a petíciók.com oldalon vagy más, a fb csoportban, illetve levélben előtte megvitatott és jóváhagyott módon. Ha ez sikerül, a tiltakozást (az aláírásokkal) kinyomtatjuk, és továbbítjuk a megfelelő helyekre. Akár összejön ez a ma utópisztikusnak tetsző létszám, akár nem, a csoportnak lehet információ- és munkaközvetítő, segélyező, támogató szerepe is. Várunk szakmai és civil szervezeteket, tantestületeket, szülőket, támogatókat.

A HÍVATLANUL-csoport a facebookon szerveződik. Titkos, tehát csak meghívással lehet bekerülni. Ha valakihez ismerősökön keresztül nem érkezik meghívás, jelezheti a hivatlanul@googlegroups.com címen. Ugyanakkor az ide írott levélben kérhetik a felvételüket azok az érdeklődők is, akik nincsenek fenn a facebookon.

 

TILTAKOZUNK

1. a kierőszakolt Pedagógus Kar ellen, amely lehetővé teszi, hogy a kormányzat végképp ne egyeztessen független szakmai vagy civil szervezetekkel, hiszen úgyis minden véleményezésre jogosult – kötelezően – tagja lesz a Karnak1

2. a diákok hatósági zaklatásának és megfélemlítésének lehetővé tétele ellen (rendőri igazoltatás, iskolaőr és a többi hagymázas rémálom)2

3. a 90%-ban szabályozott tananyag, a tankönyvterjesztés és a tankönyvpiac kisajátítása ellen3

4. az ellen, hogy a központilag meghatározott kánont a szakma helyett politikusok alakítsák, gyenge és nem mellesleg antiszemita írókat illesszenek bele4

5. a 16 évre leszállított tankötelezettség ellen, amely kiiktat egy újabb védőhálót, és gyerekeket lök utcára, valamint szakképzés helyett „egyszer használatos szakmunkások” gyorstalpaló képzése ellen (képzési idő: 3évre csökken, közismereti tantárgyak heti 7 órában, a kormány dönti el, milyen szakmákból választhatnak 14 évesen, a cél: kevesebben tanuljanak érettségit adó iskolákban, de miért is?)5

6. az esélyteremtő, alternatív iskolák ellehetetlenítése ellen (egy-egy tanterv elfogadtatása százezrekbe kerül)6

7. a pedagógusok terheinek újabb növelése, azaz a burkolt bércsökkentés ellen (az életpályamodell részleges és több évre elhúzódó bevezetése nem vagy alig kompenzálja a juttatás nélkül elvárt többletmunkát)7

8. a központosításból és uniformizálásból származó hátrányok ellen (KLIK, a véleményezők ellenében kinevezett igazgatók, az iskolákban uralkodó káosz, sokszoros és fölösleges adminisztráció, az önkormányzatok, mint eddigi fenntartók szerepvesztése, a szubszidiaritás elvének – a döntések HELYBEN, a helyi viszonyok ismeretében szülessenek meg – sérülése ellen)8

9. a minden pedagógiai megfontolástól idegen módon 3 éves kortól kötelezővé tett óvoda ellen9

10. tudós és lelkes kollégák kötelező nyugdíjazása, a tudás értékvesztése, a felsőoktatás elsorvasztása ellen10

11. mindenfajta kirekesztés és szegregáció, a hatástanulmányok és a szakma megkérdezése nélküli sietős átalakítás ellen11

 

Az alább olvasható lábjegyzetek/linkek a tájékoztatást szolgálják, kiindulópontot adnak, teljességre terjedelmi okokból sem törekedhetnek:

1 A fasiszta hivatásrendi, szakmai szervezetekre épülő társ. berendezkedés. A fasiszta állam a szakszervezetek felszámolásával egy-egy szakma tőkéseit, munkásait, tisztviselőit egy, ún. hivatásrendi szakszervezetbe tömörítette azzal a céllal, hogy ezzel az érdekközösség és együttműködés látszatát keltse az osztályharc helyett. A korporációs rendszer létrehozása először Olaszországban sikerült 1927-ben, amelynek példáját egy sor fasiszta ország (pl. Portugália, Spanyolország stb.) követte. Mo.-on a szakszervezetekbe tömörült munkások sikeresen ellenálltak 1933 után Gömbös Gyula miniszterelnök hasonló próbálkozásának. Forrás: http://www.kislexikon.hu/korporacios_rendszer.html#ixzz2UqovwYz3]

http://hvg.hu/velemeny/20130514_Iskolaallamositas_pedagogusallamositas

http://atv.hu/videotar/20130515_a_pedagogus_karrol_targyal_a_koznevelesi_tanacs

Az állami alkalmazottak számára kialakítandó etikai kódexek elkészítéséhez használandó alapanyag, útmutató:

http://www.kormany.hu/download/4/d5/c0000/Etikai_kovetelmenyekrol_Zold_Konyv_%20tarsadalmi_egyeztetesre.pdf

2 http://hvg.hu/itthon/20130812_Rendoroket_kuldenek_az_iskolakba_szeptemb

3 http://hvg.hu/itthon/20130814_Hoffmann_nem_allamositjak_a_tankonyvgyart

4 http://www.litera.hu/hirek/olvasni_es_gondolkodni_tanitanek

5 http://www.tanszabadsag.hu/blog/kit-izgat-mit-tanitanak-a-szakiskolakban/

http://nol.hu/belfold/20120924-egyszer_hasznalatos_munkasok_lesznek?ref=sso

6 http://fn.hir24.hu/itthon/2013/05/15/csak-nehany-iskola-ter-le-a-hoffmanni-utrol/?action=PrintPage

7 http://www.petroczi.eoldal.hu/cikkek/igazgato_kollegaknak/Pedagogusok_munkabeosztasa.html

http://morgasjoga.blog.hu/2013/08/02/megjelent_a_pedagogusi_bertabla?utm_source=bloghu_megosztas&utm_medium=facebook&utm_campaign=blhshare

http://www.vg.hu/kozelet/iden-nem-jar-cafeteria-a-pedagogusoknak-409685

8 http://magyarnarancs.hu/narancsblog/nem-banom-legyen-dontetlen-botrany-a-kolcsey-gimnaziumban-86086

9 http://hvg.hu/itthon/20130220_alkotmanybirosag_kotelezo_ovoda

10 http://444.hu/2013/05/30/suranyi-laszlo-fazekas/

11 http://morgasjoga.blog.hu/2013/08/08/megjelent_az_emmi_tanevkezdo_emminense?utm_source=bloghu_megosztas&utm_medium=facebook&utm_campaign=blhshare

További információk, hasznos linkek, olvasnivalók:

http://www.tanszabadsag.hu/blog/ (ezen belül: http://www.tanszabadsag.hu/blog/tavolodoban-europatol-oktatasi-arnyekjelentes/

Ritók Nóra: http://nyomorszeleblog.hvg.hu/

http://www.tani-tani.info/irasok_l_ritok_nora

Fábry Béla:  http://www.plebejus-pedagogus.blogspot.hu/

Nahalka István: http://nahalkaistvan.blogspot.hu/

Radó Péter és Setényi János (OktpolCafé): http://oktpolcafe.hu/


Kölcseysek nyílt levele a Kliknek és az EMMI-nek

A Kölcsey Ferenc Gimnázium tanárainak nyílt levele a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vezetőjének és az EMMI miniszterének, valamint a köznevelésért felelős államtitkárnak a pedagógusok béren kívüli juttatásának ügyében.

 

Continue reading


„Az alkotmány nem játék” csoport felhívása

Közös ország, közös iskola!

Tiltakozzunk együtt a szegregáció törvénybe iktatása ellen, és kezdeményezzünk széleskörű társadalmi összefogást a valódi integrációért! 2013. május 26-án, vasárnap délután 3 órától, az Emberi Erőforrások Minisztériuma előtt.

Az esemény Facebook-oldala