Hívatlanul kategória bejegyzései

Ne lőjetek!

Aki szeretné egyetértését kifejezni, itt csatlakozhat a felhíváshoz: ⇒⇒⇒

Az 1611/2017. (IX. 5.) kormányhatározat szerint 2017-ben és 2018-ban 40 lőtérre 17 464,32 millió forintot szán a kormány, majd a program második ütemében előkészítik még 67 lőtér kiviteli tervét, további 1283,3 millió forintért.

Ha az első negyven lőtérre elkülönített összeggel kalkulálunk (40 lőtér + tervezés= 18 747 millió, a további 67 lőtér teljes kivitelezése garantáltan több lesz mint a 18 és fél milliárd másfélszerese), a tervezett beruházás minimum 46 milliárd forintba kerül majd, s itt még nem számoltunk azzal a hazai gyakorlattal, hogy rendszerint a tervezett összeg többszöröse fogy el a kivitelezés során.

Az ún. Honvédelmi Sportközpontokhoz (sic) helyszínt keresve a Klebelsberg Központ az iskolaigazgatóknak küldött levelet, van-e náluk 6×15 méteres elkeríthető terület.

Ha eltekintünk attól a ténytől, hogy ép ember a huszadik század borzalmai után szeretni akar és nem háborúzni, egy józan és előrelátó oktatási kormányzat a gyerekeket szolidaritásra, békés együttélésre, a tudás és a mozgás örömére nevelné, de semmiképpen sem militarizálná, ez az összeg akkor is elegendő lenne:

 • 1000 fejlesztőpedagógus/gyógypedagógus körülbelül tizenhárom évi fizetésére (bruttó 300 000 forint /hóval számolva)
 • 1000 pedagógiai asszisztens (E kategória) 24 évi fizetésére
 • 180 000 db interaktív táblára (252 030 Ft-os átlaggal számolva)
 • 180 tornaterem építésére (256 milliós beruházással számolva)

Kérjük a szülőket, pedagógusokat, kérünk minden felelős állampolgárt, hogy minden lehetséges módon tiltakozzon a gyerekek militarizálása ellen, az adóforintjaink rossz célra fordítása ellen!

Hívatlanul Hálózat

Civil Közoktatási Platform

Tanítanék Mozgalom

Hálózat a Tanszabadságért

Oktatói Hálózat

Az Alapítványi és Magániskolák Egyesületének Elnöksége

Magyartanárok Egyesülete

Igazgyöngy Alapítvány

SZOCSOMA Alapítvány

Aki szeretné egyetértését kifejezni, itt csatlakozhat a felhíváshoz: ⇒⇒⇒


2016. március 30. – intő a kormánynak!

Letölthető szórólap ⇒⇒⇒, plakát  ⇒⇒⇒

szorolapkep

Letölthető szórólap ⇒⇒⇒, plakát  ⇒⇒⇒


Nyilatkozat a Pedagógus Etikai Kódexről

Alulírt szervezetek egyöntetűen elutasítjuk a Nemzeti Pedagógus Kar által készített Pedagógus Etikai Kódexet.

 1. A kódex törvény- és alkotmánysértő, hiszen amint azt a Pedagógusok Szakszervezetének az Alkotmánybírósághoz benyújtott panasza rögzíti, a Nemzeti Pedagógus Kar általánosan kötelező érvényű szabályrendszert alkotott, noha az alkotmány szerint nem tartozik a jogalkotásra feljogosított szervek közé.
 2. A kódex fölösleges, mivel részben a Nemzeti köznevelési törvényben már szabályozott, részben magától értetődő normákat ír elő.
 3. A kódex alapállásában hamis, mivel önkéntes jogkövetésre hivatkozik, noha a pedagógus kari tagság kötelező.
 4. A kódex üres ideológiai szólamokra épül, a gyermek érdeke mint szempont nem érvényesül benne, pedig mi más lenne a pedagógusi munka célja, mint a gyermek. Az elsősorban a felettesének megfelelni kötelezett alattvaló nem tud szabad, boldog, majdan sikeres és közösségi felelősséget vállaló gyermekeket nevelni.
 5. A kódex nem növeli, hanem csökkenti a pedagóguspálya megbecsülését, mert azt sugallja, hogy a pedagógus erkölcsileg is megrendszabályozandó munkavállaló, akinek autonóm erkölcsi érzék híján az erkölcsi értékeket is kívülről kell megszabni.

 

Budapest, 2015. október 22.

Alapítványi és Magániskolák Egyesülete
Eötvös József Szabadelvű Pedagógiai Társaság
Hálózat a Tanszabadságért
Hívatlanul Hálózat
Magyar Óvodapedagógiai Egyesület
Magyartanárok Egyesülete
Oktatási Vezetők Szakszervezete
Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete
Pedagógusok Szakszervezete
Történelemtanárok Egylete


Az oktatási szakmai civil szervezetek és szakszervezetek közös nyilatkozata 

A fiatalok demokratikus szellemű nevelése, szocializációja mellett elkötelezett szervezetek az alábbi nyilatkozattal fordulnak a nyilvánossághoz:

Az újpesti Nyár és Pozsonyi utca sarkán egy általános iskola és óvoda udvarán, a kerítésen belül áll a következő feliratú óriásplakát:

„Ha Magyarországra jössz, tiszteletben kell tartanod a kultúránkat!”

Van-e kultúrája egy olyan országnak, mely nem tiszteli a vendégjogot?

Aki tiszteletet vár el, annak nem kellene-e tiszteletreméltóan viselkednie? Megismernie és elfogadnia mások kultúráját? Belátnia, hogy az elfogadó és befogadó magatartás vezet a kölcsönös megértéshez, gazdagodáshoz? Tisztában van-e alapfogalmakkal az, aki azonos súllyal emleget bevándorlást és terrorizmust? Felelős-e az a kormány, mely – közpénzből – egy iskola kertjébe helyez ki idegengyűlöletre buzdító plakátot? Olyan emberek ellen, akik családjuk lemészárlását nézték végig egy másik országban, és menedékért fordultak hozzánk?
Felelős polgárok vagyunk, a mindenkori kormánytól felelős viselkedést várunk el. Buzdítást a másság tiszteletére, fellépésre mindenfajta kirekesztéssel szemben, érintsen az gyermeket vagy felnőttet, származásra, nemre, korra tekintet nélkül. Olyan korban és olyan országban akarunk végre élni, ahol ember embernek többé nem farkasa. Ezért tennünk és szót emelnünk kell.

Hálózat a Tanszabadságért
Hívatlanul Hálózat
Oktatói Hálózat
Pedagógusok Szakszervezete
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete 


Tombol a „plakátredukció”: festékkel töltött tojás a tiltakozók új fegyvere

„Tanárok és szülők közösen tiltakoztak az újpesti iskola udvarán elhelyezett uszító hirdetmény ellen. A demonstrálók az egész kampányt borzasztónak tartják, azt viszont elfogadhatatlannak, hogy a gyűlöletkeltés az iskola területén így megjelenjen.”

Tovább a nol.hu cikkére ⇒⇒⇒


Igen, tanár vagyok! – Nagy Emília beszéde a HAT, az OHA és a Hívatlanul nevében március 15-én

Honfitársaim!

Igen, tanár vagyok. Egy magyar tanár. Sőt egy magyar magyartanár.

Talán éppen ezért különösen fontos nekem a magyar nyelv, az anyanyelvünk.

Vajon hogy lehetséges az, hogy saját hazánkban korlátozzák az anyanyelvünk használatát?

Már az is visszatetszést kelt bennem, hogy azt a minisztériumot, ahonnan az oktatást, egészségügyet, tudományt és a kultúrát irányítják, Emberi Erőforrások Minisztériumának nevezik. Az ember számomra ugyanis nem erőforrás, hanem társadalmi meghatározottságú szabad akaratú, erkölcsi lény. De hogy ezt ott másképp gondolják, mutatja, hogy még a szóhasználatot is szabályozzák dolgozóik számára.

Mert a szegénység ugyan nem hiányozna senkinek, de igenis hiányzik az a szegény szó, amit kerülniük kell.

Nem a kivagyi stadionok hiányoznak, hanem a szó, stadion, amely a görögből került nyelvünkbe, és eddig jó szolgálatot tett.

Mert a szó – jelentés. És a jelentés felelősség.

De nemcsak az EMMI tabuszavairól van szó, hanem sok más szavunkról is, amit megpróbáltak elvenni tőlünk az utóbbi években.

Nagyon hiányzik például a köztársaság szó, de még jobban hiányzik maga a KÖZTÁRSASÁG!

És újra értelmet kellene adnunk néhány magyar szónak, így például a „nemzeti” jelzőnknek. A nemzeti konzultáció, a nemzeti dohánybolt, a nemzeti együttműködés szókapcsolatok elferdítették a nemzeti szó jelentését. Pedig soha nem volt nagyobb szüksége a magyarságnak ‒ határon innen és túl ‒ a valódi nemzeti együttműködésre, a szavak legnemesebb értelmében.

TANÁR VAGYOK. Bízom a fiatalokban. Tudom, hogy a változást mindig az ifjúság hozza el.

Bízom abban, hogy a fiatalság megkezdi végre a valódi nemzeti együttműködést. És ezáltal megindulhat egy ERKÖLCSI FORRADALOM. Mert az a társadalom, amelyben több a kapzsiság és a hataloméhség, mint a szolidaritás, még nem érett a változásokra.

Morális változásra van tehát szükségünk.

A hatalom, a központi irányítás teret ad a csalásnak, az elnyomásnak; a törvénykezés eszközeivel elsorvasztja az emberi méltóságot. Szalmabábot csinál az állampolgárokból.

De nem a törvénykezés fogja kigyógyítani a társadalmat a bajból, hanem maga a nemzet.

A kiszolgáltatott, megnyomorított, éhező ember mindenekelőtt éhsége csillapítására gondol, nem gondolhat másra. És ha mi mindannyian csak a saját gondjainkkal vagyunk elfoglalva, nem halljuk meg a legelesettebbek jajszavát. Próbáljuk ki: a társadalmi szolidaritás élhetőbbé teszi az életet és nemesebbé teszi a nemzetet!

Tömörüljünk hát szervezetekbe, de egyénileg is emeljünk szót minden igazságtalanság ellen, adjuk vissza az összefogás, az együttműködés szavak valódi értelmét!

Mert mi állunk ott a katedrán, a színpadon és az esztergapadnál; mi vetünk és aratunk, és mi állunk majd a nemzet sírjánál is, de ha akarjuk, miénk lesz az új tavasz és az új élet.

A mai márciusi ifjak tisztán látják ezt.

De nem kell-e féltenünk a jövő generációit, amikor tisztánlátásról beszélünk?

Nem kell-e attól tartanunk, hogy az oktatás tönkretétele miatt már a közeljövőben seregnyi fiatal képtelen lesz önállóan gondolkodni?

És nem kell-e attól tartanunk, hogy az oktatás átalakítása felbecsülhetetlen károkat okoz a jövendő generációk műveltsége szempontjából?

TANÁR VAGYOK. Féltem a gyerekeket. Féltem őket a jövőjüktől: az éhezéstől, a méltánytalan megkülönböztetésektől és a tudatlan szolgaságtól. Mert bezárják előttük az emberi élet és a tudás kapuit.

És attól is félek, hogy nemzeti műveltségünk, közös kincsünk elvész.

Az ősz hajúak generációja még fejből idézi nemzetünk nagyjait, a digitális generációk is ismerik gondolataikat, de vajon a jövő generációinak mond-e majd valamit Petőfi, Katona, Vörösmarty szava?

„RABOK VOLTUNK.
M O S T A N Á I G !!!!!”

Mert „a nép hajdan csak eledelt kívánt,
Mivelhogy akkor még állat vala,
De az állatból végre ember lett
S az emberhez illik, hogy legyen joga
Jogot tehát, emberjogot a népnek,
Mert jogtalanság a legrútabb bélyeg
Isten teremtményén, és aki rásüti,
Isten kezét el nem kerülheti!…
S miért vagytok ti, kiváltságosok?
Miért a jog csupán tinálatok?”

Talán „a természet a szegényt maga arra szánta, hogy szülessen, éljen, dolgozzon, éhezzen, sanyarogjon és meghaljon? …
és aki száz meg százezert rabolt, bírája lészen annak, akit a szükség garast rabolni kényszerített.”

„Ez hát a Sors, és nincs vég semmiben?”

„Az nem lehet, hogy annyi szív……!”

„Itt a kezünk, nyujtsátok ki
Kezetek
Legyünk szemei mindnyájan
Egy láncnak
Szüksége van mindnyájunkra a
Hazának!”

„Előttünk egy nemzetnek sorsa áll
Ha ezt kivíttuk a mély süllyedésből
S a szellemharcok tiszta sugaránál
olyan magasra tettük, mint lehet,
akkor mondhatjuk ‒ térvén őseink
porához ‒ köszönjük élet áldomásidat,
ez jó mulatság, férfimunka volt!”

„És addig? Addig nincs megnyugvás, addig
folyvást küszködni kell, talán az élet munkáinkért
nem fog fizetni semmivel, de…”

„Lesz még egyszer ünnep a világon!”

„Lesz még egyszer szép a világ, lesz még Magyar Köztársaság!”

Tegyünk együtt érte!!!


„Az újságíró nem élhet a megtévesztés eszközével” – a MÚK levele az oktatási hálózatoknak

Állást foglalt a Magyar Újságírók Közösségének Etikai Bizottsága a Leövey Klára Gimnáziumba benyomuló Hír TV-riporter ügyében:

Hálózat a Tanszabadságért, Hívatlanul Hálózat, Oktatói Hálózat
Juhász Ágnes
Budapest

Tisztelt Juhász Ágnes!

Hozzánk intézett levelét megkaptuk, Etikai Bizottságunk annak tartalmát megismerte.

Etikai Bizottságunk alapelve az audiatur et altera pars, mivel azonban szervezetünknek Juhász Annamária nem tagja, így őt – egy etikai eljárás keretében – meghallgatni nem tudjuk.

Így csak az Önöktől kapott információkat ismerjük. Ezek alapján a Magyar Újságírók Közössége Etikai Bizottsága a Hír TV stábjának eljárását egyértelműen az alapvető etikai normákba ütközőnek találja, és azt elfogadhatatlanak tartja. Az újságíró nem élhet a megtévesztés eszközével, nem közölhet anyaggyűjtés közben sem ellenőrizetlen vádakat, és nem sértheti meg senki magánszféráját.

 

Budapest, 2014. december 18.

Üdvözlettel:

Mártonfi Benke Márta s.k.
a Magyar Újságírók Közössége
Etikai Bizottságának elnöke

 


A HAT, az OHA és a Hívatlanul nevében

Nagy Emília beszéde a Parlament előtt – 2014. december 14.

Emberek!

Nem vadak, elmék vagyunk!

És ha elmék akarunk maradni, ne hagyjuk, hogy a kormány végérvényesen tönkretegye a magyar oktatási rendszert!

Ne hagyjuk, hogy az új költségvetéssel végveszélybe sodorja társadalmunk jövőjét!

 

Hoffmann Rózsa azt mondja, az oktatás átalakítása terén mindenben egyetértett Orbán Viktorral. Mi, iskolahasználók pedig azt mondjuk: – ez nem az oktatás átalakítása, hanem tönkretétele!

 

Orbán Viktor azt mondja: megóvják a családokat. Mi pedig azt mondjuk: elég lesz, ha nem bántják őket!

 • Ne vegyék el a szülő gyermekneveléshez való jogát!
 • Ne vegyék el a gyermek tanuláshoz való jogát!

 

Ez a rezsim leszállította a tankötelezettség határát 16 éves korra. Most pedig tömegeket akar kiszorítani a minőségi oktatásból.

 • Kiváltság lesz gimnáziumba járni.
 • Egy maroknyi szerencsés kerülhet csak a felsőoktatásba.
 • Két maroknyi kevésbé szerencsés egyszer használatos szakmunkás lehet.
 • Aki viszont egyáltalán nem szerencsés, az a 8. osztály elvégzése nélkül, a Híd-program után mehet egyenesen a híd alá!

Ez az oktatáspolitika tovább csökkenti a szegények felemelkedési esélyeit, és megpróbálja szembeállítani egymással az egyes társadalmi csoportokat.

De ez nem fog sikerülni, mert nem hagyjuk!

 

Ne hagyjuk, hogy iskolarendőrrel, drogteszttel vagy bármilyen fenyegetéssel megaláztatás érje gyermekeinket!

Ne hagyjuk, hogy elvegyék a gyerekkorukat!

Ne hagyjuk, hogy gondolkodó elmék helyett megfélemlített, elbutított szolgákat neveljenek gyermekeinkből!

 

El a kezekkel a tanítványainktól!

El a kezekkel a gyermekeinktől és az unokáinktól!

 

Fogjunk össze a jövőért, a demokráciáért!

Fogjuk össze a civil szervezeteket, alapítsunk újakat, dolgozzunk együtt!

 

Legyen

SZABADSÁG az oktatásban és a nevelésben,

EGYENLŐSÉG az esélyekben,

TESTVÉRISÉG A SZÍVEKBEN!


A felháborodás napjai

A HAT, az OHA és a Hívatlanul nevében Nagy Emília beszédet mondott a Felháborodás napján. A Hír TV által keltett utórengések megrázták az egész magyar sajtót. Az egyik hírben olvasható az oktatási hálózatok nyílt levele is.

444.hu

Most a kormány ellen felszólaló tanárnőt találta meg a Hír TV (12. 02.)

Magyar Narancs

Nem vicc: névrokonával keverhette a Hír TV a betámadott középiskolai tanárt (12. 05.)

index.hu

Iskolában zargatta az ellenzéki szónokot a Hír tévé (12. 02.)

Durván lyukra futott a Hír TV a vegzált tanárnővel (12. 05.)

hir24.hu

Iskolában „vadászott” a Hír TV a tüntetésen felszólaló tanárnőre (12. 02.)

Lyukra futhatott a Hír TV (12. 05.)

Kettős Mérce

Iskolában, munka közben akart interjút készíteni a Hír TV a 17-ei tüntetés tanárnő szónokával (12. 02.)

cink.hu

Újabb tüntetőt próbált meg levadászni a Hír TV, ráadásul a munkahelyén (12. 02.)

Közismert dilis levelét érthette félre a szerencsétlen Hír TV (12. 05.)

Mégis indult egy eljárás a devizahiteles Nagy Emília ellen (12. 05.)

vs.hu

A kormány ellen felszólaló tanárnőt is megtalálta a Hír TV (12. 02.)

Népszabadság

Rászállt a Hír TV egy aktivista tanárra (12. 02.)

Tiltakoznak a tanárokat zaklató Hír TV ellen (12. 03.)

Ezt nagyon elnézte a Hír TV (12. 05.)

Népszava

Tanóra közben „nyitott rá” a Hír TV (12. 02.)

„Levadásszák a tüntetőket” – Diákjai előtt zaklatta a Hír TV a tanárnőt (12. 03.)

168 óra

Felállva tapsolták diákjai a HírTV által támadott tanárnőt – See more at: http://www.168ora.hu/itthon/felallva-tapsoltak-diakjai-hirtv-altal-tamadott-tanarnot-132489.html#sthash.db8LzkVu.dpuf
Felállva tapsolták diákjai a HírTV által támadott tanárnőt – See more at: http://www.168ora.hu/itthon/felallva-tapsoltak-diakjai-hirtv-altal-tamadott-tanarnot-132489.html#sthash.db8LzkVu.dpuf

Felállva tapsolták diákjai a Hír TV által támadott tanárnőt (12. 06.)

Politikai celeb feljelentésén futott lyukra a Hír TV? (12. 06.)

HVG

Kormány ellen felszólaló tanárra csapott le a Hír TV (12. 02.)

Tüntetők után nyomozó Hír TV: reagált a KLIK (12. 03.)

A Hír TV mellényúlt és összekevert két Nagy Emíliát (12. 05.)

Egy plebejus pedagógus a világról… (12. 02.)

Levél a Kedveshírtv-nek!


A HAT, az OHA és a Hívatlanul a Közfelháborodás napján

Elhangzott Budapesten, a Parlament és 15 ezer ember előtt 2014. november 17-én, kb. 18:30-kor. (A felvételen 23:23 és 32:04 között látható/hallható.)

 

Kedves tiltakozó Honfitársaim!

Magyarország kormánya több ízben kezdeményezett adóforintok millióiból nemzeti konzultációt a saját szájíze szerint, a saját céljai érdekében. Nemzeti konzultációt akar a kormány? Íme, egy valódi nemzeti konzultáció! A Hívatlanul csoport, a Hálózat a Tanszabadságért, az Oktatói Hálózat nemzeti konzultációt kezdeményez az oktatás kérdésében, itt és most.

Magyarország kormánya az élethosszig tartó tanulás helyett a gondolkodás nélküli társadalom programját hirdette meg. Az elmúlt években feldúlta a teljes oktatási rendszert, központosította és uniformizálta a közoktatást, elvette a gyermek, a szülő és a pedagógus szabadságát.

Megkezdte a társadalom ideológiai átnevelését: központi egyentanterveket és egyentankönyveket vezetett be, egyre nagyobb előnyhöz juttatta az egyházi iskolákat.

A kormány 2015-ös költségvetéséből kitűnik, hogy mintegy 100 milliárd forint kivonását tervezi a közoktatásból!

A teljes oktatási rendszer tervezését és működését a finanszírozás átláthatatlansága jellemzi!

A kormány elsősorban a legszegényebb rétegeket sújtja azáltal, hogy csökkenti a gyermekétkeztetésre és gyermekvédelemre szánt összegeket.

A tervezet a közoktatás szerkezetének drasztikus átalakítását célozza, amellyel tovább növelik a társadalmi csoportok közötti szakadékot, tovább rontják a leszakadó rétegek életlehetőségeit. Ehhez járul még a családi pótlék munkaviszonyhoz kötésének terve, ami a leghátrányosabb körülmények között élő gyermekeket veszélyezteti.

A kormány a felsőoktatás hagyományos intézményrendszerét is megtámadta. A korábbi évek forráskivonásai után most kancellárokat nevez ki az egyetemek élére, hogy saját politikai céljai érdekében beleszólhasson az egyetemek életébe.

Ez a költségvetés végveszélybe sodorja a már egyébként is szétzilált magyar oktatási rendszert és ennek révén egész társadalmunk jövőjét!

A mi nemzeti konzultációnk kérdései:

 • Akarja-e ön, hogy a kormány további 100 milliárd forintot vonjon ki a közoktatásból?
 • Akarja-e ön, hogy a szakképzés átszervezésével értelmes, gondolkodó emberek helyett beszélő szerszámokat bocsásson ki a magyar közoktatás?
 • Akarja-e ön, hogy az oktatási rendszer kivesse magából a legelesettebbeket?
 • Akarja-e ön, hogy az érettségit adó gimnáziumba csak a kiváltságosok járhassanak?
 • Akarja-e ön, hogy a továbbtanulás lehetőségét elzárják gyermekei elől?
 • Akarja-e ön, hogy gyermeke ‒ saját érvényesülése érdekében ‒ akár már 14 éves korában elhagyja a magyar közoktatást és Magyarországot is?

Kihirdetem a „Nemzeti Konzultáció” eredményét:

nem! az átláthatatlan finanszírozású, társadalomromboló oktatási koncepcióra!

A rögtönzött „Nemzeti Konzultáció” értelmében

 • Követeljük a 2015-ös költségvetési tervezet oktatásra vonatkozó pontjainak szakmai felülvizsgálatát!
 • Követeljük, hogy ne a legszegényebbektől elvont pénzekből fizessék ki az állami intézményfenntartó tartozásait!
 • Követeljük a gimnáziumi férőhelyek számának, a szakma- és iskolaválasztás lehetőségeinek megőrzését; és a felsőoktatás intézményi szuverenitásának helyreállítását!

Felolvasta Nagy Emília, középiskolai tanár


Civilek szolidaritási akciója és Iványi Gábor levele

NYILATKOZAT

 „Soha nem emelhetjük olyan magasra a keresztet, hogy akár csak egyetlen fecskefészket is leverjünk vele.” (Iványi Gábor)

Az alulírott szervezetek egyetértenek a Magyar Köztársaság parlamentjében elhangzott fenti mondattal, és hozzáteszik: szerintük ugyanez érvényes jogarra vagy zászlórudakra, a mindenkori egyházi vagy világi hatalom minden eszközére. Mert “a veréb is talál házat és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse a te oltáraidnál, ó, seregeknek ura” (84. zsoltár 4. vers).

Hisszük, hogy hívők és vallástalanok, a legkülönfélébb politikai oldalhoz tartozók és a politikára ügyet sem vetők is egyetértenek abban, hogy a mindenkori állam nem árthat a polgárainak, ellenben értük van, és elszámolással tartozik nekik.

A MET tiltakozó felhívásának (http://www.peticiok.com/a_magyarorszagi_evangeliumi_testverkozosseg_tiltakozasa)

minden pontjával egyetértünk. A mögöttünk álló pedagógusok, szülők, művészek és minden felelős magyar állampolgár nevében mi is szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ami Miskolcon és Érpatakon megtörtént és történik, a középkort idézi és méltatlan a XXI. század szabad Magyarországához.

Egyetértünk azzal is, hogy egy felelős magyar kormánynak fel kell lépnie a vallási, faji, nemi, politikai hovatartozással kapcsolatos minden üldöztetéssel szemben országon kívül és belül.

Nem értjük, hogy „együttműködés hiányára hivatkozva” miképpen vehető el a MET üzemeltetésében álló és jól működő iskola, egy olyan országban, ahol a kormány nem tud és akar a közhasznú funkciókat mindenki megelégedésére évek óta ellátó egyházzal együttműködni, sőt alaptörvényt módosít annak érdekében, hogy egyházi státuszától megfoszthassa, miközben a népesség közel fele egyre nagyobb szegénységben él.

Felszólítjuk a kormányzat és az érintett helyi önkormányzat felelős tisztségviselőit, hogy megnyugtató választ adjanak, vagy tisztségükről mondjanak le, ahogyan az a művelt világban szokás.

További csatlakozó civil szervezetek jelentkezését várjuk

civilplatform2014@gmail.com címen, majd közzé tesszük a Hívatlanul Hálózat (http://hivatlanul.com/), valamint a Civil Tájékoztató és Koordinációs Platform honlapján: http://civilakcio.blogspot.hu/.

Budapest, 2014. augusztus 18.

 

Hívatlanul Hálózat

Hálózat a Tanszabadságért

Szépírók Társasága

*************

Iványi Gábor levele:

„Jézus pedig ezt látván, haragra gerjedt, és mondta nekik: Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket…!” (Máté evangéliuma 19,14)

MET és Felsődobsza község,

Szikszói kistérség, BAZ Megye, Észak Mo-i régio

A KLIK és Felsődobsza polgármesterének  a MET felsődobszai oktatási intézménye törvénysértő elvételére irányuló kísérletéről

2011-ben a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) és Felsődobsza, valamint három közeli település önkormányzatai közoktatási megállapodást kötöttek, amelyben a közoktatási (köznevelési) feladatokat a MET átvállalta az érintett önkormányzatoktól.  A MET vállalta, hogy óvodától érettségiig, illetve a szakképzések befejezéséig folyamatosan biztosítja a közoktatást.

A felsődobszai polgármester,  Luterán András, 2014 év elején felmondta a közoktatási megállapodást a MET-tel.   Az indok: “Együttműködés hiánya”.

2013 januárjában minden Alapítványi és nem egyházi oktatási intézmény a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz (KLIK) került. Ez azonban a korábban már egyházunk fenntartásába került oktatási intézményekre – a törvény szerint- nem vonatkozott. Így sem a polgármester sem az önkormányzat nem volt jogosult a Közoktatási Megállapodás felbontására. Ugyanez vonatkozik – értelemszerűen – a KLIK-re is.

Mégis,  2014 közepén a KLIK-től megérkezett a közoktatási megállapodásra vonatkozó felmondó levél. A fenntartói joggal bíró MET a felmondást nem tartotta jogszerűnek és pert indított. A per jelenleg a Szikszói Városi Bíróságon van. A tárgyalás még ki sincs tűzve, a magukat önkényesen fenntartói pozícióban képzelők azonban máris végrehajtanák az általuk vélelmezett jogerősnek remélt ítéletet

A KLIK és a felsődobszai önkormányzat tárgyalásra hívta meg a MET képviselőit, melyet az egyház jószándékát bizonyítandó elfogadott. A három tárgyalás során igazolódott, hogy a MET által biztosított szakmai program támadhatatlan.

2014. augusztus 13-án a MET által megbízott jogászt behívták a KLIK-be, ahol közölték vele, hogy abban az esetben, ha nem állapodik meg a MET az Önkormányzattal, 2014 augusztus 21-én  hatósági “birtokvédelmet” kérve átveszik az iskolát.

Jogászaink szerint a fenntartói jog és a birtokon belüliség a MET-et illeti.

Fenyegetésképpen szóban (az emlékeztetőből kifelejtve) a KLIK főosztályvezetőjétől elhangzott , hogy amennyiben a kitűzött időpontban a MET nem adja át önként az iskolát, a MET által fenntartott  összes többi iskola elvételét is fontolóra veszik.

A Fidesz (Luterán András polgármester pártja) 2010-es egyik ígérete az volt, hogy nem szünteti meg a vidéki, kis oktatási intézményeket, melyek a hátrányos helyzetű gyermekek számára az egyedüli reményt jelentik a lehetséges felemelkedésre. A MET (melynek közoktatási intézményeiben országszerte mintegy 3200 súlyosan hátrányos helyzetű gyermek tanul és kap – gyakran családjával együtt – szociális segítséget is) alig néhányad magával védelmezi és próbálja a gyakorlatban megvalósítani ezt az ígérvényt.

Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy (az Alkotmánybíróság pozitív döntéséhez hasonlóan) a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága is úgy döntött, hogy a MET (és más meghurcolt egyházak)  törvénytelenül elvett jogait vissza kell adni, s a magyar államnak meg kell egyeznie a kártérítésben az érintettekkel. Ez a döntés a közeljövőben emelkedik jogerőre. Az ominózus – álláspontunk szerint törvénysértő – akció erővel akar a gyerekek érdekeit tökéletesen figyelmen kívül hagyva, a kezdődő tanév küszöbén visszafordíthatatlan helyzetet teremteni, elértéktelenítve a reménnyel várt rehabilitálásunkat is.

A MET úgy döntött, hogy folytatja a megállapodásban vállalt oktatási tevékenységét, valamint a jogi eljárás lefolytatása alatt is kiáll  kiszolgáltatott kisdiákjai és családjaik érdekei mellett.  2014. augusztus 21-én 10 órától családi napot rendezünk Felsődobsza, Petőfi utca 39. szám alatti oktatási intézményünkben közös főzéssel, játékkal és – az elmúlt években folyamatosan gyakorolt – (tanszer-, ruha-, tartósélelmiszer-) támogatással. Készségesen közvetítünk minden jószándékú felajánlást. (Adományozáshoz telefon: 06-1-2105400/154-es mellék; e-mail: info@metegyhaz.hu.) Bátorítjuk tanulóinkat és családjaikat, valamint híveinket, támogatóinkat és a sajtó tisztelt képviselőit és minden érdeklődőt, hogy részvételükkel tegyék még emlékezetesebbé ezt a következő tanévre felkészítő jeles napot.

Budapest, 2014. augusztus 16.

A MET mint a felsődobszai iskola fenntartója, nevében: Iványi Gábor lelkész, elnök


Május 9-én, a győzelem napján, a szabadság terén

Puskás Aurél
történelemtanár
A Hálózat a Tanszabadságért és a Hívatlanul csoport tagja

A fiatalokhoz, akiknek elegük van az álproblémáinkból

Megkérdezhetitek, és joggal kérdezitek:

 • Mire tanítottatok az iskoláitokban?
 • Mi adhatja nekünk a szabadság élményét ebben az országban?
 • Képes ez az ország megszabadulni az irracionalitás bűvöletéből?
 • Tényleg arra születtünk, hogy dühösek és boldogtalanok legyünk?
 • Mire születtünk Magyarország elhagyott és nyomorúságos vidékein?
 • Képes ez az ország távlatot adni, a felszabadult lélek távlatát?
 • Akar ez az ország megtartani minket?
 • Képes ez az ország elengedni, és jó szívvel hazavárni bennünket?
 • Képes ez a nép a mindennapi gyűlölet nélkül élni?

És kimondhatjátok, amiből elegetek van:

 • Érdektelenek számunkra a törzsi harcaitok!
 • Hagyjatok élni és megélni bennünket a világban!
 • Európáról beszéltek, és beszűkítettétek a távlatainkat!
 • Elvettétek az ünnepek méltóságát!
 • Elvettétek a gyász, az összetartozás és a megbocsátás élményét!
 • Elég volt az irracionalitásból!
 • Elég volt Mohácsból, Trianonból, a nyilasokból és a kommunistákból!
 • Elegünk van a meccseitekből, a légváraitokból és a stadionjaitokból!
 • Elég volt az ügynökeitekből – hiszen mindannyian a múlt ügynökei vagytok!
 • Halálosan van elegünk abból, ahogy a lelkünkkel kufárkodtok!

A fiatalokhoz,kérve, hogy érezzék át, mi a tétje az elhazudott múltnak

Érthető, hogy elegetek van. Adyt idézem:

Csupa vérzés, csupa titok,
Csupa nyomások, csupa ősök,
Csupa erdők és nádasok,
Csupa hajdani eszelősök

Mégis, mégis helyt kell állnotok önmagatokért:

 • Mert nem az volt, és nem úgy volt a mi országunk dolga, ahogy itt most mondva van.
 • Mert a mélységétől megfosztott és elhazudott múlt a ti önbecsülésetek széthullásához is el fog vezetni.
 • Mert a holokauszt nem más története, hanem a ti személyes történelmetek.
 • Mert a múltunk bűnét nem lehet a mások bűnével eltakarni.
 • Mert a csordaszellem gonosz időket hoz, emiatt felelősséggel tartoztok legalább önmagatoknak.
 • Nem fordíthatjátok el arcotokat, amikor elveszőben 25 év szabadságeszménye.
 • Nem lehettek közömbösek a megszomorítottakkal szemben, mert önmagatokkal szemben váltok azzá.
 • Lássátok, ahogy Wojtylának, Róma szentjének palástja árnyékából kísérti itt a jövőtöket az ország első embere.
 • Lássátok, ahogy Kreón kifordított palástját rángatja elő és mossa kezeit ennek az országnak az első embere.
 • Észnél kell lennetek, hogy ez a zsákmányszerző kísérlet ne fogjon rajtatok.
 • Ne hagyjátok magatokat egymással szembe állítani, ne hagyjátok, hogy megértés helyett úrrá legyen rajtatok a fásult közöny.
 • Tudnotok kell, hogy mi, akik jól-rosszul a szabadság történelmére tanítottunk benneteket, lélegzetvisszafojtva figyeljük, merre visz az utatok.
 • Tudnotok kell azt is, hogy az új Euróba tétlenül nézte a háborús Jugoszlávia borzalmait, és ha van bűne, akkor ez az.
 • Éreznetek kell, ahogy a jeges szelek feltámadnak Ukrajna felől, és hogy megnőtt a felelősségetek.
 • Felelősök vagytok azért, hogy ez a mi országunk ne legyen cinkosa semmilyen agressziónak és önkénynek két háború után, 1956 után.
 • Tudnotok kell, hogy Európa ti, magatok vagytok; és hogy szabadságotokban áll belakni ezt a nagyobb hazát.
 • Mindig tudni fogjátok, hogy itt születtetek, és ne féltsétek hazátokat, Magyarországot Európától, önmagatoktól.
 • Mert ez itt nagyon jó hely: csak megértés kell, csak méltányosság kell, csak hajtóerő, küzdőképesség kell, csak önbecsülés kell.
 • A történelem mélységes kútjába pedig újra meg újra bele kell néznetek. Rá kell találnotok a tisztább forrásokra. Arra, hogy honnan erednek a dolgok.
 • Mert nem vagyunk bűnös nép, és nem vagyunk bűntelen ország.
 • Mert valóban: arra is születtetek erre a világra, hogy a föld sebeit begyógyítsátok.

A HÍVATLANUL HÁLÓZAT felhívása az NPK bojkottjára

„FELHÍVÁS A NEMZETI PEDAGÓGUS KAR BOJKOTTJÁRA

Kedves Kollégák!

A kormány 2013. szeptember elsejétől a törvény erejével, kötelező jelleggel és a megkérdezésünk nélkül a – nemzetinek nevezett – pedagóguskar tagjává tett bennünket. Ez a szervezet eszköz a hatalom számára, hogy elnémítsa a kritikus hangokat és megfojtsa a tanszabadságot.

DE!

NINCS SZÜKSÉG PEDAGÓGUSKARRA, mert már vannak szakmai szervezeteink.

NINCS SZÜKSÉG PEDAGÓGUSKARRA, mert már vannak szakszervezeteink.”

Tovább a Hívatlanul honlapjára ⇒⇒⇒


A sajtótájékoztató visszhangja

2014. 03. 25. – Civil vádirat sajtótájékoztató – B. Molnár Béla fotói (hivatlanul.com)

2014. 03. 25. – Interjú Máté Andrással a Klubrádióban (0:19:37-től)

2014. 03. 25. – Vádiratot írtak a kormány oktatáspolitikája ellen (atlatszooktatas.blog.hu)

2013. 03. 24. – Hoffmann-nal vitáztak a tanárok (a Hír24 esti hírműsora, 16:51-től)

2013. 03. 24. – Kormánykritika: 12 pontos vádiratot készítettek a civilek (atv.hu)

2013. 03. 24. – Vádirat a kormány oktatáspolitikája ellen (10kerületihirhatar.hu)

2014. 03. 24. – „A hatalom fél a tudástól!” (nepszava.hu)


Az oktatási civil hálózatok sajtóközleménye

A közoktatás és a felsőoktatás problémáival foglalkozó civil hálózatok – a Hálózat a Tanszabadságért, a Hívatlanul és az Oktatói Hálózat – 2014. március 24-én, hétfőn 12 órakor nyilvánosságra hozták a hálózatok által közösen készített Vádirat a kormány oktatáspolitikája ellen című dokumentumot, amely az Orbán-kormány köz- és felsőoktatásra vonatkozó, 2010 és 2014 között hozott intézkedéseinek hatásait tárgyalja.
 

A fő vádpontok:

 1. a magyar oktatási rendszer egészének elsorvasztása,
 2. az oktatás területén végrehajtott minőségrombolás, versenyképességünk lerontása,
 3. az intézményi autonómiák felszámolása, a politikai célú központosítás,
 4. az oktatási stratégia szakszerűtlensége és a kaotikus oktatásirányítás,
 5. a társadalmi párbeszéd mellőzése,
 6. az oktatás egész rendszerének átideologizálása,
 7. jogtalan előnyök és monopóliumok adományozása, a verseny felszámolása,
 8. a tudás és a szakértelem lejáratása,
 9. a pedagógusok és a kritikai értelmiség megalázására tett kísérletek,
 10. jogkorlátozó és a jogbiztonságot veszélyeztető intézkedések,
 11. a társadalmi felemelkedés lehetőségeinek eltorlaszolása,
 12. a magyar nemzet jövőjének aláásása.

 

A vádpontok szerint a közoktatás teljes elfoglalására és a felsőoktatás leigázására törő oktatáspolitika – akármilyen kormány kerül is hatalomra – folytathatatlan. Egyetlen felelős kormánynak sem lehet célja, hogy csökkentse a tanult, korszerű ismeretekkel rendelkező emberek számát, nem lehet célja a megalázás és a nemzeti nyomor.

Tovább a vádirat teljes szövegéhez ⇒⇒⇒

A vádirat teljes szövegének letöltése (PDF) ⇒⇒⇒


A január 25-ei tüntetés sajtója


Megalázva, sarokba szorítva – Tüntetés az iskolákért

„Egy rendszer nélküli rendszer ellen – a Hívatlanul Hálózat a közoktatást érintő változások ellen tiltakozó, országos szintű megmozdulást szervez október ötödikére. Az ŐSZI NAGYTAKARÍTÁS nevű eseményről a csoport alapítóját, Lázár Júliát kérdeztük.”

Tovább a Magyar Narancs online oldalára ⇒