Ki lehet magántanuló?

Print Friendly, PDF & Email

2012.04.05. – Eduline

Hogyan lehet valakiből magántanuló? Kell-e órákra járni? Minden tantárgyból kell vizsgázni? Kaphatnak-e a szülők családi pótlékot a magántanulók után? Összegyűjtöttük a legfontosabb információkat.

Magántanuló

Magántanulók. Otthon kell felkészülniük a vizsgákra
Forrás: hvg.hu

Ki dönt?

Magántanuló bárki lehet – ez törvényben rögzített jog. Az esetek jelentős részében azonban nem a diákok döntenek úgy, hogy az iskola helyett otthon akarnak felkészülni a vizsgákra, hanem szakvélemény alapján kénytelenek magántanulóként folytatni a tanulmányaikat. Erre általában a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók esetében kerül sor, de a súlyos beteg közép- és általános iskolások is rendszerint otthon tanulnak. Világszerte egyre népszerűbb az otthoni tanulás – összefoglalónkat itt olvashatjátok el

Ki kérvényezheti a magántanulói státuszt?

Aki szakvélemény alapján lesz magántanuló, annak a státuszáról szakértői bizottság, nevelési tanácsadó vagy orvos dönt, aki viszont a törvényben rögzített jogával élve szeretne magántanuló lenni, annak először a szüleivel kell erről megállapodnia, az iskolája igazgatójánál ugyanis ők kezdeményezhetik a státuszváltoztatást.

Az intézményvezető nem azonnal és nem is egyedül dönt a kérdésben, először szakvéleményt kér a lakóhely szerint illetékes gyermekjóléti szolgálattól arról, hogy negatív következményekkel járhat-e, ha a diák többet nem jár iskolába. Amennyiben akár a gyermekjóléti szolgálat, akár a gyámhatóság, akár maga az igazgató úgy értékeli a helyzetet, hogy ennek a veszélye fennáll, a lakóhely szerint illetékes jegyző dönt.Magántanulóként is lehet teljesíteni a tankötelezettséget – erről itt olvashattok.

A magántanulóknak is be kell iratkozniuk az iskolába?

Igen, a beiratkozás kötelező – ugyanígy másik iskolába is átiratkozhatnak.

Kell-e órára járni?

Nem. Akiből magántanuló lesz, azt az iskolaigazgató automatikusan, mérlegelés nélkül köteles felmenteni minden óra látogatása alól. Az iskolából azonban nem tilthatják ki, vagyis – elvileg – bejárhat az órákra.

Hogyan kap jegyeket, aki magántanuló?

A szülői döntés alapján magántanulói státuszba kerülő diákok felkészüléséről a szülőknek kell gondoskodniuk. A magántanulóknak félévkor és év végén osztályozóvizsgát kell tenniük a tantárgyakból, alapesetben abban az iskolában, ahová korábban jártak – de kérhetnek független vizsgabizottságot is.

A szakvélemény alapján magántanulóvá váló diákok felkészítéséről ezzel szemben az iskola vagy valamilyen felkészítő intézmény gondoskodik.

Mindenből kapnak jegyet?

Magatartásból és szorgalomból nem – ehhez a tanároknak nem is lenne elég információja.

A magántanulók után is jár családi pótlék és tankönyvtámogatás?

A magántanulói jogviszonynak semmilyen külön költsége nincs, sőt a magántanulót ugyanolyan juttatások illetik meg, mint azokat, akik iskolába járnak, legyen szó akár a családi pótlékról, akár a tankönyvtámogatásról. A magántanulói státuszról az oktatási biztos hivatalának oldalán találtok bővebb információt.

Megosztom a Facebook-on:

    Vélemény, hozzászólás?