Hallgatói Hálózat (HaHa) címkével jelölt bejegyzések

Hogyan? Tovább!

 

Hogyan? Tovább!

2013. január 25 – http://plebejus-pedagogus.blogspot.hu – Szerző: Fábry Béla

 

Minden magára valamit adó szervezet szembesül időnként ezzel a kérdéssel. Jobbára olyan alkalmakkor, amikor valamilyen fordulópont közelébe ér. Már ami a szervezet vállalt feladatait illeti.

 

Ebben a helyzetben vannak ma azok a civil kezdeményezések, különösen azok a hálózatok, amiket az Orbán-kormánynak az oktatás területére beszűrődött hatalomtechnikai aktivitása[1] elleni tiltakozás hívott életre.

 

E hálózatok tipikus protest-mozgalmak. Létüket a tiltakozásnak köszönhetik. Annak, hogy felismerték, amit az Orbán kormány az oktatás területén tesz, az olyan pusztítás[2], ami ellen fel kell lépni. Ennek van egyszerűbb, és van kifinomultabb formája.

 

A pedagógusok 2011-ben a köznevelési törvény elfogadása elleni tiltakozás érdekében mentek az utcára. A Hálózat a Tanszabadságért a Kossuth téren tartott Fogadóórát. Némi média-nyilvánosság, szerény társadalmi visszhang, eredmény semmi. Már, ami az elsődleges célt, a törvény elfogadásának megakadályozását jelenti. Viszont megerősödött egy csapat, sokan csatlakoztak a HAT-hoz, képviselői akkor, és azóta is sokszor mondhatták el a nyilvánosság különböző fórumán – rádióban, TV-ben print és e-lapban – véleményüket, honlapot kezdtek el működtetni[3], facebook csoport jött létre[4], ahol az aktualitásokról azonnal értesülhetnek a csoport tagjai is, azok is, akik „csak” olvassák, figyelik a csoport híreit. E megjelenések a tiltakozás kifinomultabb formáját jelentik. A HAT már a Fogadóóra keretében is elkészített elemzését a köznevelési törvényről[5]. Ebben az elemzésben mutatták ki azt, hogy a kialakítani tervezett rendszer tudományos megalapozottsága erősen vitatható, …  Nem sorolom. Olvasható a szöveg. Igaz, nem egy nachtkaszlira való olvasmány. Igényes, alapos, szakmailag pontosan argumentált elaborátum. Ennél is fontosabb, hogy a HAT-ban működő pedagógus-szakemberek felismerték, hogy nem elég azt mondani, nem, igent is kell tudni mondani. Kezdeményezésükre meg is kezdte működését az Agóra Oktatási Kerekasztal[6]. Ez a hálózati alapokon szerveződő műhely közzé is tette első „termékét”, azokat az oktatásfejlesztési értékeket, amik egy modern, széles társadalmi támogatottságot is maga mögött tudható, hosszú távon is alkalmazható oktatáspolitika alapjait jelenthetik[7]. Összességében azonban azt mondhatjuk, hogy a HAT munkája nem ütötte át sem a szakmai nyilvánosság, sem a laikus nyilvánosság ingerküszöbét. Ennek alapján e kezdeményezést kudarcnak is lehetne értékelni. Ez az értékelés azonban téves lenne. A HAT volt az első protest civil szervezet, amelyik meglátta az oktatásra, a társadalomra leselkedő veszélyt[8], és az adott lehetőségeket kihasználva ezt szóvá is tette. Ezzel, mondhatjuk, mintát is adott az oktatás más szereplőinek.

 

Más utat jártak be a hallgatói, oktatói és a szülői hálózatok. Elemzésükre most kitérni nincs módom, ezt majd megteszik szakdolgozati téma kidolgozása keretében egyetemi hallgatók …

 

Amit viszont érdemes kiemelni, az a hallgatók kezdeményezése.

 

A kormány 2012 telén brutális módon avatkozott be a felsőoktatási felvételi keretszámok rendszerébe. A felvételi tájékoztató már régen a felvételire készülő középiskolások kezében volt, amikor a kormány teljesen váratlanul, minden szakmai döntés-előkészítő, és a döntés hatását vizsgáló tanulmány nélkül „vágta meg” az államilag támogatott képzés keretszámait, drasztikus tandíj-rendszert vezetett be. A hallgatók hivatalos képviselete, a HÖOK hallgatott. A hallgatók az utcára vonultak. Esett a havas eső, amikor a néhány ezer főnyi tiltakozó a lágymányosi campustól a Szabadság-híd pesti hídfőjéhez vonult[9]. Ez a tiltakozás inkább volt érdekes színfoltja a farsangi szezonnak, mint erőteljes és különösen hatásos érdekérvényesítő akció. Két fontos elemet viszont ki kell emelni. Egyrészt azt, hogy a hallgatói demonstráción ott voltak a középiskolások is, pedagógusok is. Ugyancsak fontos volt, hogy a hallgatók a tüntetést követően az ELTE jogi kara épületében egy tanterem-foglalási akció után a Hallgatói Hálózat további aktivitását vitatták meg. Jellemző, hogy ekkor a HÖOK ELTE ÁJK szervezete elítélte a HaHa kezdeményezését …  De ezek után – semmi. Legalábbis semmi olyan, ami érdemben befolyásolta volna a folyamatokat. Egészen 2012. korateléig. A kormány – gondolván, már egyszer bejött, be fog jönni még egyszer – ismét brutális beavatkozásról döntött. Miután az év végén döntött az egyetemek egyhavi költségvetési támogatásának zárolásáról, ismét a hallgatói felvételi keretszámokhoz nyúlt. Nem csak erőteljesen csökkentette a teljes felvehető hallgatói létszámot, hanem szűkítette az államilag támogatott férőhelyek keretét is. Ismét megjelent, most erőteljesebb visszhangot kiváltva a tandíj, és a röghöz kötés néven elhíresült hallgatói szerződések ügye[10]. Látni kell azonban, hogy itt egy egyszerű nadrágszíj-akcióról van szó. A kormány az ősz során több megszorító Matolcsy-csomagot[11] is elfogadott, látszott gáz van a költségvetéssel, nem jön össze a 2013-as terv más módon.  Ez kiverte a biztosítékot, és szokatlan egységfrontot teremtett. A hallgatók, a HaHa mozdult elsőként. Akciót, utcai demonstrációt szerveztek. Ott voltak az oktatók is – OHA néven ők is „hálózatosodtak”-, ott volt a HAT is, ott voltak a középiskolások is.  Ezt a kormányzati beavatkozást, és a HaHa kezdeményezését már nem nézhette tétlenül a HÖOK sem. Akciót, utcai demonstrációt szerveztek[12]. Nem hallgathattak a rektorok sem. A kormány intézkedései, figyelemmel arra, hogy Orbán Viktor az önfenntartó felsőoktatásról vizionált korábban, az intézményeket működésükben, néhányukat létükben veszélyeztette. Nem hallgathattak az oktatók sem, hisz a megszorítások állások megszüntetését jelentették. Erre reagáltak a szakszervezetek is. Elsősorban az oktatási rendszer átalakítását következetesen bíráló PDSZ, és megjelent a felsőoktatási dolgozók szakszervezete is.

 

Az eseménynek két olyan elemét kell kiemelni, ami a tüntetés erőteljes visszhangján túl mutatott. Miközben a hallgatók a Műegyetemi nagygyűlésről a parlament elé vonultak, a szervezetek képviselői – hallgatók, oktatók, intézményvezetők, szakszervezetek – az ELTE ÁJK épületében megalakították a hallgatói követelések érvényesítése érdekében azt az egyeztető fórumot, ami a közös érdekek alapján a közös képviseletet hivatott ellátni[13].

 

Közben sűrűsödtek a felhők a köznevelési rendszer átalakítása felett is. Az év végén komoly késés mutatkozott az államosítás előkészítésének folyamatában. Az önkormányzati iskolák átvétele, a Klebelsberg Központ felállítása, a fenntartás és működtetés rendezetlen viszonyai mellett a nagy visszhangot kiváltó bejelentés Matolcsy György nevéhez fűződik. A mézesmadzagként emlegetett életpályamodell bevezetéséhez kötődő pedagógus  béremelés 2013. szeptember 1-én nem lesz – jelentette be[14]. Ez a bejelentés önmagában is sokkoló volt, és ezt Gíró-Szász András konyakos kommentárja képes volt fokozni[15]. A szakszervezetek sztrájkkészültséget hirdettek, előkészítő szervezet létrehozásáról döntöttek.

 

A kormány az időhúzás és a tárgyaló felek megosztásának taktikai fegyverét vette elő.[16]

 

A HÖOK aláírt a kormánnyal egy megegyezést, a Pedagógusok Szakszervezete[17] aláírt a kormánnyal egy megegyezést[18].

 

Az úthenger dübörögve halad tovább.

 

Vannak bizakodásra okot adó jelek. Az iskolák pedagógusainak testületi megszólalásai[19], szakmai szervezetek is tiltakoztak[20], a középiskolás diákok eljutottak az országos szervezet létrehozásáig[21] , a közéleti-politikai szereplők felismerték, hogy az oktatási kérdésekkel foglalkozni kell[22], létrejött és működik egy szakmaközi együttműködés[23] …

 

Ezzel együtt új helyzet van. 

 

A kormány szemmel láthatóan egy centit sem enged a hatalmát biztosítani hivatott oktatási elképzeléseiből. Csak azokon a pontokon enged valamit, millimétereket, ahol látja, elképzeléseit nem tudja megvalósítani. Ezt egyébként is be kellene látnia, de most úgy állítja be, mintha a tárgyaló felek követeléseinek engedne, kész a megegyezésre[24].

 

Mit tehetnek ebben a helyzetben azok a civilek szervezetek, kezdeményezések, amelyek eddig is bírálták a kormány oktatás terén mutatott voluntarizmusát?

 

Továbbra is bírálni kell minden olyan jelenséget, ami az oktatási rendszer államosítását jelenti, ami szakmailag megalapozatlan, ami belátható következményét tekintve káros, ami a rendszer működésképtelenségét eredményezheti, eredményezi.

 

Tudományosan megalapozott elemzéseket kell készíteni a hatalom gyakorlatáról, minden kritikát álló tanulmányokkal kell bizonyítani az Orbán-Hoffmann rendszer szakmai gyengeségeit, tarthatatlanságát, a nemzetközi oktatásfejlesztési trendektől való eltérését.

 

Folytatni kell a jövőre tekintő, azt megalapozó, megkezdett szakmai munkát. Ez éppúgy jelentheti a hálózati erőforrásokat kihasználó együttműködést, mint professzionális kutatásokat.

 

Folytatni kell azt a felvilágosító munkát, aminek eredményeként pedagógusok, szülők, polgárok egyre nagyobb része, egyre több ember ismeri fel, hogy itt ténylegesen a jövő szétrombolásáról van szó, egy szűk csoport hatalmi érdekeiről, a hatalom birtokosai az oktatás terén is visszaélnek a választások alkalmával kapott felhatalmazásukkal[25], és az új rendszer kialakulásával mindenki veszít[26].

 

Folytatni kell a kapcsolatépítést azokkal a szereplőkkel, akiktől várható, hogy a civil szervezetek, kezdeményezések értékeit, szándékait, törekvéseit képesek lesznek a valóság folyamatainak alakításában megjeleníteni. Itt egy komoly dilemma előtt állnak a civilek. Ha azt akarják, hogy mindaz, amit képviselnek a valóság folyamataiban megjelenjen, és, ha ők maguk nem kívánnak a politika színpadán szerepelni, akkor vagy megkeresik, megtalálják a politikai színpad szereplőit, és együttműködnek velük, vagy maradnak önképzőkörök. Ez utóbbi is fontos, de ennek nincs köze a magyar társadalom jelenét és jövőjét meghatározó folyamatokhoz.

 

Folytatni kell a látványos elemeket is tartalmazó akciókat. A közelmúlt eseményei jelzik, hogy az emberek akkor figyelnek fel egy jelenségre, ha az szokatlanságával, különlegességével átüti a közéletet körül vevő elutasítást, egy-egy társadalmi alrendszer – oktatás, szociális ellátás, egészségügy, kultúra – szűknek értelmezett szakmai kérdéseit.  Egy-egy ilyen akció – pl. egy országos koordinációval, egy időpontban sok helyszínen megvalósuló, azonos tartalmi és formai elemeket megjelenítő villámcsődület -, a figyelmet reflektorként irányítja a célba vett jelenségre[27]. Látni lehetett, erre reagál a hatalom is.

 

Ott kell lenni a nyilvánosság fórumain. Ez természetesen akkor lehetséges, ha vannak olyan ügyek, amiket a nyilvánosság formálói – az írott és elektronikus sajtó szerkesztői – lapba, képernyőre valónak tartanak[28]. Ha van esemény, van a figyelmet vonzó mondanivaló, van lehetőség a megjelenésre, ha nincs esemény, mondanivaló, nincs lehetőség.

 

Külön fejezete a nyilvánossággal kapcsolatos munkának a közösségi oldalakon, különösen a facebook-on és a youtub-on való jelenlét. Ez a civil nyilvánosság. Ennek a civilek, a szervezetek, a szakemberek, az érdeklődő polgárok a birtokosai, a használói, a formálói[29]. Ezt nem tudja korlátozni semmilyen hatalom[30]!

 

További külön fejezetet jelent az e-nyilvánosságban a blogolás lehetősége[31]. Ez egy olyan új műfaj, ami a nyilvánosság kapuját az internet lehetősége kapcsán hihetetlen szélesre tárja! Változatos témában, változatos műfajban, változatos eszközökkel lehet eljutni az érdeklődő emberekhez. A blogok látogatottsági adatai azt jelzik, hogy ennek az eszköznek a használatával el lehet jutni olyan emberekhez is olyan mondanivalóval, amivel egyébként azokhoz az emberekhez azokkal a mondanivalókkal más módon nem lehetne.

 

Hogyan? Tovább!!

 

Mindenki – egyén, szervezet, hálózat – meg kell találja azt a munkaformát, azt az eszközt, amivel segíteni tudja ennek a formálódó, diktatórikus elemekkel jellemezhető világnak, ennek a vazallo-demokratúrának[32]  a megállítását, és segíteni tudja egy humánus-demokratikus világ[33]  alapjainak a kidolgozását, megvalósítását.

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Szándékosan nem használtam az oktatáspolitika kifejezést. Az a meggyőződésem, erről e blogban korábban írtam is, Orbán Viktornak nincs oktatáspolitikája, csak hatalma biztosítása érdekében alkalmazott hatalmi technikái, amiket az oktatás területén is alkalmaz. Lásd erről részletesebben a 2012. december 26-i bejegyzést.

 

[2] Kicsit késve, de annál világosabban fogalmazták meg ennek a pusztításnak a lényegét a budapesti Szilágyi Gimnázium pedagógusai, akik a nemzeti örökség elherdálásának nevezik mindazt, ami ma a közoktatásban történik. „A kormányzat nem mérte fel erejét és lehetőségeit, de jure végrehajtotta, ám de facto nem képes végrehajtani az állami irányítás alá vételt. A régi struktúrát fölszámolták, az új még nem létezik. A helyzet irracionális…. Tiltakozunke nemzeti örökség elherdálása ellen”. A teljes szöveget lásd: http://www.peticiok.com/az_iskolak_helyzeterol

 

[3] Lásd: www.tanszabadsag.hu

 

[4] Lásd: a facebook-on a „Tiltakozunk a köznevelési törvény elfogadása ellen” csoportot.

 

[5] Az alapos elemzés tizenöt fejezetet tartalmaz. A szöveget Nahalka István szerkesztette. Megtalálható a www.nahalkaistvan.blogspot.hu oldalon. Az első fejezet 2011. november 24-i keltezésű Lásd: http://nahalkaistvan.blogspot.hu/2011/11/halozat-tanszabadsagert-allaspont-i.html

 

[6] Lásd: https://sites.google.com/site/agoraoktatasikerekasztal/

 

[7] Lásd: https://sites.google.com/site/agoraoktatasikerekasztal/ertekek

 

[8] A pontosság kedvéért jegyezzük meg, hogy több civil szakmai szervezet is tiltakozott 2011 őszén a köznevelési törvény kapcsán. Ezek egyike a Magyar Pedagógia Társaság. Lásd: http://www.pedagogiai-tarsasag.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1091:az-mpt-elnoeksege-szakmai-ervelessel-elutasitja-a-toervenytervezetet&catid=87:mpt-elnoekseg&Itemid=47

 

[9] A 2012. február 15-i „utolsó nyílt nap” elnevezésű rendezvényről lásd: https://www.facebook.com/events/239367222807130/ , a hallgatói fórumról pedig lásd:http://www.youtube.com/watch?v=h6I6c4dyyCs&feature=youtu.be

 

[10] A parlament ősszel vitanapot tartott az oktatási rendszer kérdéseiről. Lásd erről:http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=587842 és http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=599506

 

[11] Csepeli György egy facebook bejegyzésben, követve a kormány névadási szokásait ezeket a csomagokat Rózsa Sándor Terveknek nevezete. Ez még akkor is találó, ha Rózsa Sándor nem a szegényektől, hanem a gazdagoktól  vette el azt, amit elvett …

 

[12] Lásd: http://index.hu/belfold/2012/12/12/tuntetnek_a_tandij_ellen/

 

[13] Lásd: http://www.fdsz.hu/sites/default/files/ofef-kozlemeny.pdf

 

[14] Lásd: http://atv.hu/cikk/20121007_oktatas

 

[15] „Amikor nagy vihar van a tengeren, azt is értékelni kell tudni, hogyha valaki kikötőbe vezet minket, nem biztos, hogy éppen konyakot kell rendelni” – mondta Giró-Szász András az M1 műsorában.

 

[16] Lásd erről e blog Csapda című bejegyzését.

 

[17] Másik két, szervezeti befolyását tekintve kisebb szakszervezettel együtt.

 

[18] Lásd erről e blog Kiderült … című bejegyzését.

 

[19] A Szilágyi Gimnázium felhívásához több iskola – Kölcsey, Teleki – csatlakozott. Lásd: http://fn.hir24.hu/itthon/2013/01/15/egesz-tantestuletek-csatlakoztak-a-tiltakozashoz/

 

[21] http://hvg.hu/itthon/20130119_Erdekvedo_halozatot_hoztak_letre_a_kozepi

 

[22] http://nol.hu/belfold/bajnai_szerint_gyokeres_valtozasok_kellenek_az_oktatasban, http://hvg.hu/itthon/20130124_Ellenzeki_egyeztetes_ujra_bevezetnek_a_18#rss

 

 

[24] Tipikusan ilyen az államosított iskolák igazgatóinak újrapályáztatása. Kétezer kilencszáz iskola igazgatói székét kellene pályáztatni, ha tartani akarnák az eredeti elképzelést. Nincs az az apparátus, amelyik képes lenne ezt az államosítás egyéb feladatai mellett megoldani.

 

[25] Miközben a választások előtt egy szót sem szóltak arról, az oktatás terén mit is akarnak … A felhatalmazást ennek fényében biankónak – tartalmában üres ígéret alapján történtnek – kell minősítenünk.

 

[26] Szülő gyereke nevelése tekintetében jogosultságát, szabad választását, pedagógus szakmai szabadságát és bérét, az iskola közvetlen társadalmi környezete az iskola életébe való beleszólás lehetőségét, …

 

[27] Erre lehet példa a hallgatóknak a köznevelési konferencián való demonstratív megjelenése. Lásd: http://index.hu/belfold/2013/01/18/megzavartak_balog_es_hoffmann_eloadasat_a_diakok/

 

[28] Azon érdemes lenne meditálni, hogy a nyilvánosságot ki formálja. Azok a szereplők – emberek -, akik az élet színpada történeteinek főszereplői, vagyok azok az emberek, akik a színpadi eseményekről tudósítanak … De ne ámítsuk magunkat. A média világában két mértékadó tényező van. A nézettségi mutató és a tetszési index.

 

[29] Lehetne hivatkozni az elmúlt évi arab tavaszra, de arra is, hogy vezető politikusok is élnek e nyilvánosság lehetőségével.  A civil alkalmazást bemutatva lásd pl. az kulturális terület civiljeinek youtub-os megjelenését (http://www.youtube.com/watch?v=YfenOc7leA0 /17.194 letöltés, 2013.01.25./, http://www.youtube.com/watch?v=X86TCau8qzw /10487 letöltés, 2013.01.25./, vagy a hallgatók és középiskolások Orbán Viktornak szóló üzenetét. http://www.youtube.com/watch?v=CDkkvNXj2Ik&feature=player_embedded#! /292.209 letöltés, 2013.01.25./

 

[30] Jól látszik az erőfeszítés kudarca olyan esetben, amikor nyilvánvalóan jogsértő internetes oldalt szeretnének jogszerűen megszüntetni. Lásd a szélsőjobboldali hírportál esetét.http://index.hu/kultur/media/2010/11/19/liberalisok_kovetelik_a_kuruc-info_betiltasat/ és http://nol.hu/belfold/kurucinfo__itt_a_veg_

 

[31] Már utaltam Nahalka István blogjára (www.nahalkaistvan.blogspot.hu). Most a http://oktpolcafe.hu/ –t említem, mint az egyik szakmailag kiemelkedő internetes fórumot.

 

[32] A rendszer rövid jellemzését lásd a 2012. 12. 26.-i bejegyzés 2. tételében.

 

[33] Nem ringatom magamat abban a naiv hitben, hogy az orbáni világ utáni világ maga lesz a megtestesült álom. Nem. Akkor és ott – bármikor is jöjjön el ez az idő – lesz szegénység, lesz társadalmi igazságtalanság, lesznek nehéz sorsú emberek, lesznek egyenlőtlenségek, lesznek érdekellentétek, … De reményeim szerint az a hatalom ne fogja akarni a társadalmi feszültségeket, kevesek jólétét sokak rovására, hanem éppen fordítva. A társadalmi feszültségek enyhítését akarja, sokak jólétét, és talán senkinek nem a rovására. 

 

 

 

 

 


Hallgatói karácsonyfa a kormánynak

2012.12.24. – Hír24

Karácsonyfát állított a kormánynak a Hallgatói Hálózat (HaHa) a Parlament előtti Kossuth téren, az ágakon feliratként az a 16 szak szerepel, amelyek esetében be akarják vezetni a tandíjat – közölte a szervezet vasárnap az MTI-vel.

"Emlékeztessen minket ez a fa arra, hogy a kormány szembemenve korábbi kijelentéseivel, a tanszabadságot és az esélyegyenlőséget semmibe véve rengeteg idén felvételiző középiskolás álmát törte össze" – fogalmazott a HaHa a közleményben.

A Hallgatói Hálózat szerint Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter szombati nyilatkozata világossá tette, hogy épp annyi szak fog indulni, amennyire az egyetemeknek pénze lesz. A már bejelentett egyetemi többletforrások nem fordíthatóak a képzések finanszírozására, és az elvonások következtében továbbra sem látszik, honnan lesz ezekre az egyetemi helyekre pénz. Önmagában semmit nem jelent a kormányzati garanciavállalás, ha az egyetemek képtelenek lesznek finanszírozni a képzéseket – hívták fel a figyelmet.

A hálózat utalt továbbá Orbán Viktornak a Kossuth Rádióban vasárnap reggel elhangzott interjújára is, amelyben a kormányfő az elmúlt két év legnagyobb kormányzati tettének nevezte az oktatás teljes átalakítását. A HaHa viszont "a diákmegmozdulások által kikényszerített, kezdeti hirtelen és kapkodó intézkedéseket, az érintettek bevonása nélkül meghozott döntéseket továbbra is az oktatási kormányzat alkalmatlanságaként" értékeli.

"A korábbi ál-egyeztetések utáni", most alakuló tárgyalássorozatot üdvözlik, de határozott követelésük, hogy biztosítsák a tárgyalások nyilvánosságát, hogy a közvélemény és az érintettek első kézből értesülhessenek a fejleményekről. A most felvételire készülők érdekében alapnak a hallgatók 6 pontjának teljesítését tekintik, amelyre a további, átgondolt, egyeztetett reformok épülhetnek – írta közleményében a Hallgatói Hálózat.

 


Elkezdődött a sztrájk az ELTE-n: eltorlaszolták a lifteket

2012.12.19 – Eduline

Forrás: Facebook – Hallgatói Hálózat

Reggel hétkor elkezdődött a "diáksztrájk" az Eötvös Loránd Tudományegyetem lágymányosi campusán – közölte a Hallgatói Hálózat Facebook-oldalán. Arról egyelőre nem adtak tájékoztatást, hogy hány egyetemista vesz részt az akcióban. Milyen látvány fogadja az ELTE-seket a lágymányosi campuson? Itt megnézhetitek.

 

"Minden hallgatótársunkat arra buzdítjuk, hogy tagadják meg a vizsgákon való részvételt. Úgy gondoljuk, ebben a rendkívüli helyzetben a helyi ellenállás megszervezésével kell foglalkoznunk az egyetem további zavartalan működtetése helyett. Nem passzív ellenállásra buzdítunk, hanem építő jellegű közös cselekvésre. Akcióinkhoz folyamatosan tudtok csatlakozni, egész nap megtaláltok minket a Gömb aulában, ahol délben hallgatói fórumot tartunk. A további konkrét lépésekről a fórum résztvevői döntenek" – írja a LÉK Lágymányosi Érdekképviseleti Közösség az esemény Facebook-oldalán. Continue reading


HaHa: nem igaz, amiről Balog és Kósa beszélt

2012.12.19. – HVG

A kormány továbbra sem teljesítette a hallgatók követeléseit – értékelte a Hallgatói Hálózat (HaHa) a kedden Balog Zoltán emberi erőforrás miniszterrel megszakadt tárgyalásokat és Kósa Lajos Fidesz-alelnök tegnapi megjegyzéseit.

Kósa Lajos és Balog Zoltán szerint a tiltakozások okafogyottá váltak, mert a diákok követelései egy pont kivételével teljesültek, ez azonban nem igaz – írta szerdai közleményében a Hallgató Hálózat, amely megismételte a diákok hat pontban összefoglalt követeléseit is.

A diákok követelték a köz- és felsőoktatás átfogó reformját. "Ami most zajlik, az nem reform. Egy kétperces videoüzenet, az utána történő miniszteri kapkodás és a hirtelen elfogadott törvénymódosítás nem megoldás a felsőoktatás problémáira" – írta a HaHa. Continue reading


Sztrájkoló, tüntető diákok: íme a mai menetrend

2012.12.19. – HVG

Országos sztrájkot hirdettek a hallgatói szervezetek mára a felsőoktatást érintő tervezett átalakítások miatt, amelyet támogat az Oktatói Hálózat is. A sztrájkot már délelőttől kezdve több demonstráció, hallgatói forum és tiltakozás is kíséri majd.

A diákok Szinház- és Filmművészeti Egyetemen hétfő éjszaka megtartott hallgatói fórumon határoztak úgy, hogy szerdán sztrájkba hívnak mindenkit, akit érint "a felsőoktatás szétverése és kormány igazságtalan politikája". A felhívás szerint arra kérnek minden érintettet, hogy szerdán reggeltől tagadja meg a munkavégzést és tiltakozzon az oktatási intézményekben.

Fotó: Fülöp Máté

Continue reading


Csak Orbán Viktor kerülte ki a forrongó diákokat

2012.12.17. – Origo

Bokros Lajos beégette magát, Horn Gyula taktikus volt, de még Gyurcsány Ferenc is kimerészkedett a dühös diákok közé – amikor magukra haragították őket azzal, hogy megpróbáltak tandíjat bevezetni. Hogyan lehetett megszervezni egy többezres diáktüntetést, amikor Facebook még nem volt, és mobiltelefon sem sok? Diákvezérek a rendszerváltás utáni tüntetésekről.

A diákok egész héten tüntettek az államilag finanszírozott férőhelyeknek a kormány által tervezett drasztikus megkurtítása ellen. Hétfőn a Hallgatói Hálózat vezényletével vonultak végig néhány százan Budapesten, szerdán több ezren nyomultak a HÖOK vezényletével a Parlament lépcsőjéhez, ahol rendőrsorfalba ütköztek, csütörtökön gimnazisták tüntettek az Emberi Erőforrások Minisztériuma előtt, több iskolában volt ülősztrájk, diákok szállták meg a szegedi és a miskolci kormányhivatalt, a 2006-os zavargások óta nem látott hevességgel tört elő az elégedetlenség sok ezer emberből egy kormányzati döntés miatt. Ezzel együtt nem először fordult elő Magyarországon, hogy feldühödött diákok szálltak szembe a kormánnyal a felsőoktatás átalakítása miatt. 1995-ben a Bokros-csomag, 2006-ban a Gyurcsány-kormány fejlesztési részhozzájárulása miatt vonultak utcára.

Continue reading


HaHa: bizonytalanság és diktatúra

2012.12.16. – HVG

"Biztosra vehetjük, hogy a kormány csak ártani tud a felsőoktatásnak" – reagált a Hallgatói Hálózat Giró-Szász András és Balog Zoltán vasárnapi sajtótájékoztatójára.

Balog Zoltán miniszter szerint a keretszám olyan küszöb ma, „ami egy nem korrekt dolog, azokkal szemben, akik ma tanulni szeretnének”. Szerinte az egyetemi felvételi nem pénzkérdés, ezért szerinte a minőséget teljesítő diákok közül mindenki felvételt fog nyerni. Egyetlenegy elvárás lesz, ha diplomát szereznek, akkor Magyarországon kívánjanak dolgozni – hangzott el a vasárnapi sajtótájékoztatójukon.

A Hallgatói Hálózat közleményben reagált a bejelentésre. A keretszámok eltörlése – bármit is jelentsen ez, nem oldja meg a rendszer problémáit. A diákok Magyarországhoz kötése pedig továbbra is elfogadhatatlan, alapvető jogokat sértő feltétel – fogalmaztak. A HaHa szerint ilyen döntéseket csak diktatúrában szokás egyik napról a másikra meghozni.

A HaHa továbbra is ragaszkodik azon követeléseihez, hogy a kormány idén térjen vissza a 2011-es rendszerhez, és csak a következő tanévben, a hallgatók által elfogadott 6 pont alapján, valós és nyílt konzultációt követően fogjon hozzá az átalakításokhoz.


Nem hisznek a diákok Orbánnak?

2012.12.15. – NOL

A felsőoktatási keretszámokról szóló döntés biztosan megszületett, rájöttek azonban, hogy „baj van és ki kéne táncolni a tervezet mögül” – olvasható a Kettős mérce blogon. A bejegyzés szerint félő, hogy a kormányfő szombati bejelentése csak „zavarkeltés”.

Ha nem volt döntés, nem volt tervben a 10.480 fős felsőoktatási keretszám, akkor öt napig ezt miért nem mondta senki? „Múlt hét csütörtöktől szerdáig miért is nem állt ki senki, hogy gyerekek, menjetek haza, nincs is ilyen?” – teszik fel a kérdést Orbán Viktor miniszterelnök szombati bejelentése kapcsán a Kettős mérce blogon.

Azért nem szólt senki – vélik az ismeretlen szerzők –, „mert ez a döntés megszületett, és csak szerdán jöttek rá, hogy baj van és ki kéne táncolni a tervezet mögül”. „Múlt héten még csak tandíj nem volt, aztán döntés sem, ma már keretszámok sincsenek” – fogalmaznak. „Igazából nem csodálkoznánk – olvasható a blogon -, ha holnap már felsőoktatás se lenne, azt is átneveznék valami mássá”.

„Csakhogy itt a szómágia nem segít” – állítják. Orbán Facebookon közzétett üzenete pedig – amely szerint mindenki ingyen tanulhat, aki teljesít bizonyos követelmányszintet, és itthon kíván majd dolgozni, ingyen tanulhat –, nem más, mint zavarkeltés. Ez a blog szerzője szerint két dolgot jelenthet: vagy mindenki bejuthat a felsőoktatásba, vagy jövő héten átírják a pontszámítás szabályait úgy, hogy a 240 pont mást érjen, mint eddig.

Ha a második verzió lép életbe, akkor az csupán szómágia, ha viszont az első, akkor a 11 milliárdos kivonás miatt összeomlik az egész felsőoktatás, mert a rendszerben egyszerűen nem marad elég pénz – érvelnek a szerzők. Ha azonban új forrásokat akarnak biztosítani a felsőoktatás számára – teszik hozzá –, át kell írni a múlt héten elfogadott költségvetést.

Continue reading


Jönnek a mérges diákok – élő

2012.12.12. – Origo

Orbán Viktort is várják, közösen fogják eldönteni, hogy mit tegyenek, de azt már hétfőn is megmutatták, hogy nagyon felhúzta őket a kormány. Délután negyed ötkor elkezdődött az a fórum, amit az államilag támogatott felsőoktatási helyek drasztikus csökkentése miatt szerveztek a diákok. A helyszínen egy jobbikos képviselő tudósítónknak azt mondta: Novák Előd ma inkább otthon marad. Kövesse az eseményt élőben!

Menet közben változó címek:Hídfoglaláshoz öltöztek a diákok, Nem hagyjuk – élő tudósítás a diáktüntetésről, Több ezer dühös diák vonul – élő…

Continue reading


Megint utcára vonulnak a diákok

2012.12.12. – Index

Szerdán újabb demonstrációt tartanak a kormány oktatáspolitikai döntései ellen. A délután négykor kezdődő hallgatói fórumot ezúttal a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) szervezi, de mozgósít rá a Hallgatói Hálózat és több, oktatókat tömörítő szervezet is.

A fórum a BME budai kampuszának főépületében lesz, ide hívta meg a HÖOK Orbán Viktort is, hogy mondja el a Fidesz és – azzal együtt – a személyes "véleményváltozásának okát", valamint a 2008-as népszavazáskor kinyilvánított álláspontjukhoz való jelenlegi viszonyukat.

11

A hétfő esti tüntetés képeiért kattintson!Fotó: Huszti István / Index

Continue reading


Tüntető diákok: “a kormány hülyének néz minket”

2012.12.11. – HVG

A kormány hülyének nézi a diákokat és hazudik – reagált a Hallgatói Hálózat (HaHa) az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) tegnapi közleményére, amely szerint a felsőoktatási változások nem a diákok ellen irányulnak.

Hétfőn a kormány drasztikus, felsőoktatást érintő intézkedései ellen tiltakozva fórumot tartott a Hallgatói Hálózat – idézte fel közleményében a szervezet. A fórum után több ezer egyetemista foglalta el a Petőfi hidat, majd végigvonult a városon. A történtekre reagálva az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleményében azt írta: reméli, hogy az ellenállásból megértés lesz, mert a változások nem a hallgatók ellen irányulnak.

"Nem, nem lesz megértés. Ugyanis nincs mit megérteni. A barbár, átgondolatlan, központosított 'reformnak' nevezett felsőoktatási koncepció mögött nincsenek észérvek. A kormány hülyének néz minket és hazudik" – írta a HaHa. Continue reading


Hallgatói Hálózat, hallgatói fórum (videóriport)

2012.12.11. – Humanplatform

A Hallgatói Hálózat által kezdeményezett hallgatói fórum spontán tüntetésbe, majd hídfoglalásba ment át. A HUMÁNPLATFORM kamerái is kint voltak és rögzítették az eseményeket. 

A tiltakozás nem ér véget!

Jövő hét hétfőn (december 17.) 17.00-tól az EMMI (Szalay utca 10-14) előtt, többek között a Hallgatói Hálózat közreműködésével! Csatlakozz, informálódj! 

http://humanplatform.blog.hu

TOVÁBBI HALLGATÓI TÜNTETÉSEK

Continue reading


Forrnak az indulatok a gimnazistákban

2012.12.11. – Bama

BARANYA | Forrnak az indulatok a középiskolásokban az egyetemi keretszámok csökkentése miatt. Sokan azt mondják, elhagyják az országot, mások pedig azt, megbánták, hogy gimnáziumba jelentkeztek.

„A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata megdöbbenéssel és mérhetetlen csalódottsággal fogadta a hírt, miszerint a kormány elfogadta az Emberi Erőforrások Minisztériumának javaslatát, ami alapján jövőre drasztikusan csökkennek az állami ösztöndíjas keretszámok, s csupán 10 480 új hallgató számára biztosítanak államilag finanszírozott férőhelyet” – olvasható a PTE EHÖK közleményében.

  Elfogadják, hogy kell változás, de nem ilyen drasztikus, és nem úgy, hogy pár héttel a jelentkezés előtt szembesülnek az új helyzettel (fotó: Laufer L.) Elfogadják, hogy kell változás, de nem ilyen drasztikus, és nem úgy, hogy pár héttel a jelentkezés előtt szembesülnek az új helyzettel (fotó: Laufer L.)

Continue reading


“Ne szerződj, szerveződj” Megbénították a Petőfi híd forgalmát a diáktüntetők

2012.12.10. – ATV

4+1 pontos követelés listát fogalmazott meg az ELTE TTK lágymányosi kampuszon lévő épületében tiltakozó Hallgatói Hálózat. Követelik többek között a keretszámok visszaállítását legalább a 2011-es szintre, valamint a hallgatói szerződés eltörlését. A Petőfi híd budai hídfőjénél megállították a gépkocsik és a 4-es, illetve a 6-os villamos forgalmát, majd a Kossuth térre vonultak.

A Hallgatói Hálózat hétfő délután 4 órára fórumot hívott össze az ELTE Lágymányosi Campusában, azonban a szervezet Facebook-oldalára feltöltött közlemény szerint az épületet "nemzetbiztonsági okokból" délután három órakor lezárják. A HaHa közölte, hogy az intézkedés miatt az északi és a déli épület közötti területen tartják meg a gyűlést.

Az ELTE Társadalomtudományi Karának aulájában tudósítónk szerint már 16 óra előtt gyülekeztek a tiltakozók. A transzparensek szerint "Aki hülye, az is marad", illetve arra buzdítják a hallgatókat, hogy "Ne szerződj, szerveződj!". De van olyan molinó is amin ez áll: "Vissza a jövőnket!"

Continue reading


Egyetemisták lázadása kezdődött

2012.12.10. – AN

Egyetemisták lázadása kezdődött

Mozgolódnak az egyetemisták. Fotó: hvg.hu

Budapest – Ma délelőtt elfoglalta a Csongrád megyei kormányhivatal földszintjét a Szegedi Tudományegyetem három oktatója és negyven hallgatója, köztük a Hallgatói Hálózat aktivistái. Az Orbán-rendszer a diákokkal elszámolhatja magát, mert ők nem olyan korruptak és számítók, mint az ellenzéki pártok és a baloldali média egy része. A felsőoktatás szétverése, a fiatalok egy életre való eladósítása, a szegényebbek felsőoktatásból való kizárása, kiverheti a biztosítékot.

“A mintegy negyven aktivista a kormányablaknál – amit a kormány a magyar állampolgárokkal való kapcsolattartás céljából hozott létre – magyarázatot követelünk a felsőoktatást romba döntő intézkedések okaiért” – írják a hvg.hu tudósításában. Az egyetemisták a kormányablak működését nem akarják zavarni.

Sztrájkbzottságot hozott létre a szeged HÖK és HaHa. A Szegedi Tudományegyetem hallgatói önkormányzata (SZTE EHÖK) és a Hallgatói Hálózat (HaHa) pénteken kötött együttműködési megállapodást a sztrájkbizottság megalakításáról. A két hallgatói csoport elfogadhatatlannak tartja a múlt szerdai kormányülésen elfogadott keretszámokat, amelyek a HÖK és a HaHa szerint “ellehetetleníti a Szegedi Tudományegyetem jövőbeni együttműködését”.

A két szervezet egyetért abban, hogy az új felsőoktatási törvény hozta változások – hallgatói szerződés, részösztöndíj – valamint a jövő évre vonatkozó keretszámok a felsőoktatás és a fiatalok jövőjét veszélyeztetik.

Continue reading


Elfoglalták a Csongrád megyei kormányhivatalt a szegedi egyetemisták

2012.12.10. – Eduline

Forrás: Túry Gergely

Elfoglalta a Csongrád megyei kormányhivatal földszintjét és ülősztrájkot kezdett a Szegedi Tudományegyetem három oktatója és negyven hallgatója, köztük a Hallgatói Hálózat aktivistái. A budapesti hallgatói fórumról szóló tudósításunkat itt olvashatjátok.

"A mintegy negyven aktivista a kormányablaknál – amit a kormány a magyar állampolgárokkal való kapcsolattartás céljából hozott létre – magyarázatot követelünk a felsőoktatást romba döntő intézkedések okaiért" – írják. Continue reading


A Kossuth téren tiltakoznak az egyetemisták – percről percre

2012.12.10. – Eduline

Elfoglalták a Petőfi hidat a Hallgatói Hálózat fórumának résztvevői, a Kossuth tér felé vonultak, a demonstráció a Clark Ádám téren ért véget. A tiltakozás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának aulájában kezdődött délután négykor. Az egyetemisták a drasztikus keretszámvágás, az egyetemi autonómia csorbítása és a felsőoktatás állami támogatásának csökkentése ellen tiltakoznak. Percről percre tudósítunk.

Összefoglalónk a Hallgatói Hálózat demonstrációjáról

A hétfő délutáni demonstrációt a Hallgatói Hálózat szervezte, de a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, az Oktatói Hálózat és a Hálózat a Tanszabadságért is támogatta az eseményt. A tiltakozók – körülbelül ötszázan – először az ELTE társadalomtudományi karának aulájában tartottak fórumot, majd a Petőfi hídon át a Budapesti Corvinus Egyetem elé vonultak.

A Fővám térről a Kossuth tér felé mentek az egyetemisták, ahol felolvasták a fórumon elfogadott öt pontot: a köz- és a felsőoktatás reformját, a hallgatói szerződések eltörlését, a keretszámok 2011-es szintre emelését, az egyetemi autonómia erősítését és a felsőoktatásra fordított állami támogatás csökkentésének megállítását követelték.

A Kossuth térről a Lánchídra vonult a körülbelül ezerfősre duzzadt tömeg, a szervezők a Clark Ádám téren bejelentették, hogy a demonstrácónak vége, ugyanakkor arra szólították fel a résztvevőket, hogy menjenek el a HÖOK szerda délutáni tüntetésére is.

Mozgalmas hét elé nézünk: kedden a Pécsi Tudományegyetem bölcsészkarán, szerdán a Debreceni Egyetem főépületében szerveznek fórumot, csütörtökön ismét Pécsen lesz megmozdulás, jövő hétfőn pedig a Humán Platform nevű csoport tüntet majd az Emberi Erőforrások Minisztériumának Szalay utcai épülete előtt.

Continue reading


Egyetemfoglalás és tüntetés jön: odacsapnak a dühös diákok?

2012.12.10. – Eduline

Hétfő délután a Hallgatói Hálózat szervez fórumot, szerdára a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) ígér demonstrációt – a 2013-as keretszámokról szóló döntés után öt nappal megkezdődtek a tiltakozások a felsőoktatást érintő kormányzati intézkedések ellen. Több felsőoktatási intézményben sztrájkbizottságot hoztak létre, a nagyobb vidéki egyetemeken tiltakozásokat és fórumokat szerveznek a hallgatók.

Hallgatói tiltakozás tavaly ősszel. Újrakezdik

 

Hallgatói tiltakozás tavaly ősszel. Újrakezdik
Forrás: Túry Gergely

Az egyetemisták azután kezdtek megmozdulásokat szervezni, hogy kiszivárgott az Emberi Erőforrások Minisztériumában (Emmi) készített, december 3-i tervezet, amely alapján 2013 szeptemberétől mindössze tízezer elsőéves tanulhatna ingyen az egyetemeken és főiskolákon.

A dokumentumban az áll: összesen 74 110 állami ösztöndíjas és részösztöndíjas helyet kapnak a felsőoktatási intézmények: ebből 10 480-an teljes ösztöndíjas, 46 330-an pedig részösztöndíjas felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és osztatlan képzésben kezdhetnék meg tanulmányaikat, 16 ezren mesterképzésben, 1300-an pedig doktori képzésben tanulhatnának. Continue reading


Orbán már saját magával is szembe megy – Meddig hagyják?

2012.12.12.09. – Népszava

Lassan egységfrontba olvasztja az oktatás szereplőit az Orbán-kormány. A felsőoktatási keretszámcsökkentés és a tandíj ellen összefogott a korábban rivalizáló HÖOK és a Hallgatói Hálózat, jövő héttől sorozatos "diáksztrájkok" és tüntetések várhatóak, valamint együttműködési tárgyalások kezdődhetnek a már sztrájkbizottságba tömörült pedagógus szakszervezetekkel. Heti elemzés Gyömöre Mátéval a Magyar Progresszív Intézet munkatársával.


Ahogy, arról a Népszava nemrég beszámolt korábbi nyilatkozatainál jóval keményebben bírálta a keretszám-csökkentési tervet a Magyar Rektori Konferencia (MRK). A hazai egyetemek és főiskolák vezetőit tömörítő testület elutasította a magyar felsőoktatásról szakmai egyeztetés nélkül hozott intézkedéseket, amelyek a fiatalok és az intézmények számára már a közeljövőt is kiszámíthatatlanná teszik.

Az elsősorban pénzügyi szempontoknak alárendelt elképzelések a korábban közösen elfogadott alapelvekkel is ellentétesek – utalt az MRK az Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott közelmúltbeli tárgyalásokra. A szervezet úgy fogalmazott, a kormánydöntések a családok anyagi teherbíró képességét figyelmen kívül hagyják, ezért szociális igazságtalansághoz és társadalmi szegregációhoz vezetnek.

Continue reading