Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) címkével jelölt bejegyzések

Hogyan? Tovább!

 

Hogyan? Tovább!

2013. január 25 – http://plebejus-pedagogus.blogspot.hu – Szerző: Fábry Béla

 

Minden magára valamit adó szervezet szembesül időnként ezzel a kérdéssel. Jobbára olyan alkalmakkor, amikor valamilyen fordulópont közelébe ér. Már ami a szervezet vállalt feladatait illeti.

 

Ebben a helyzetben vannak ma azok a civil kezdeményezések, különösen azok a hálózatok, amiket az Orbán-kormánynak az oktatás területére beszűrődött hatalomtechnikai aktivitása[1] elleni tiltakozás hívott életre.

 

E hálózatok tipikus protest-mozgalmak. Létüket a tiltakozásnak köszönhetik. Annak, hogy felismerték, amit az Orbán kormány az oktatás területén tesz, az olyan pusztítás[2], ami ellen fel kell lépni. Ennek van egyszerűbb, és van kifinomultabb formája.

 

A pedagógusok 2011-ben a köznevelési törvény elfogadása elleni tiltakozás érdekében mentek az utcára. A Hálózat a Tanszabadságért a Kossuth téren tartott Fogadóórát. Némi média-nyilvánosság, szerény társadalmi visszhang, eredmény semmi. Már, ami az elsődleges célt, a törvény elfogadásának megakadályozását jelenti. Viszont megerősödött egy csapat, sokan csatlakoztak a HAT-hoz, képviselői akkor, és azóta is sokszor mondhatták el a nyilvánosság különböző fórumán – rádióban, TV-ben print és e-lapban – véleményüket, honlapot kezdtek el működtetni[3], facebook csoport jött létre[4], ahol az aktualitásokról azonnal értesülhetnek a csoport tagjai is, azok is, akik „csak” olvassák, figyelik a csoport híreit. E megjelenések a tiltakozás kifinomultabb formáját jelentik. A HAT már a Fogadóóra keretében is elkészített elemzését a köznevelési törvényről[5]. Ebben az elemzésben mutatták ki azt, hogy a kialakítani tervezett rendszer tudományos megalapozottsága erősen vitatható, …  Nem sorolom. Olvasható a szöveg. Igaz, nem egy nachtkaszlira való olvasmány. Igényes, alapos, szakmailag pontosan argumentált elaborátum. Ennél is fontosabb, hogy a HAT-ban működő pedagógus-szakemberek felismerték, hogy nem elég azt mondani, nem, igent is kell tudni mondani. Kezdeményezésükre meg is kezdte működését az Agóra Oktatási Kerekasztal[6]. Ez a hálózati alapokon szerveződő műhely közzé is tette első „termékét”, azokat az oktatásfejlesztési értékeket, amik egy modern, széles társadalmi támogatottságot is maga mögött tudható, hosszú távon is alkalmazható oktatáspolitika alapjait jelenthetik[7]. Összességében azonban azt mondhatjuk, hogy a HAT munkája nem ütötte át sem a szakmai nyilvánosság, sem a laikus nyilvánosság ingerküszöbét. Ennek alapján e kezdeményezést kudarcnak is lehetne értékelni. Ez az értékelés azonban téves lenne. A HAT volt az első protest civil szervezet, amelyik meglátta az oktatásra, a társadalomra leselkedő veszélyt[8], és az adott lehetőségeket kihasználva ezt szóvá is tette. Ezzel, mondhatjuk, mintát is adott az oktatás más szereplőinek.

 

Más utat jártak be a hallgatói, oktatói és a szülői hálózatok. Elemzésükre most kitérni nincs módom, ezt majd megteszik szakdolgozati téma kidolgozása keretében egyetemi hallgatók …

 

Amit viszont érdemes kiemelni, az a hallgatók kezdeményezése.

 

A kormány 2012 telén brutális módon avatkozott be a felsőoktatási felvételi keretszámok rendszerébe. A felvételi tájékoztató már régen a felvételire készülő középiskolások kezében volt, amikor a kormány teljesen váratlanul, minden szakmai döntés-előkészítő, és a döntés hatását vizsgáló tanulmány nélkül „vágta meg” az államilag támogatott képzés keretszámait, drasztikus tandíj-rendszert vezetett be. A hallgatók hivatalos képviselete, a HÖOK hallgatott. A hallgatók az utcára vonultak. Esett a havas eső, amikor a néhány ezer főnyi tiltakozó a lágymányosi campustól a Szabadság-híd pesti hídfőjéhez vonult[9]. Ez a tiltakozás inkább volt érdekes színfoltja a farsangi szezonnak, mint erőteljes és különösen hatásos érdekérvényesítő akció. Két fontos elemet viszont ki kell emelni. Egyrészt azt, hogy a hallgatói demonstráción ott voltak a középiskolások is, pedagógusok is. Ugyancsak fontos volt, hogy a hallgatók a tüntetést követően az ELTE jogi kara épületében egy tanterem-foglalási akció után a Hallgatói Hálózat további aktivitását vitatták meg. Jellemző, hogy ekkor a HÖOK ELTE ÁJK szervezete elítélte a HaHa kezdeményezését …  De ezek után – semmi. Legalábbis semmi olyan, ami érdemben befolyásolta volna a folyamatokat. Egészen 2012. korateléig. A kormány – gondolván, már egyszer bejött, be fog jönni még egyszer – ismét brutális beavatkozásról döntött. Miután az év végén döntött az egyetemek egyhavi költségvetési támogatásának zárolásáról, ismét a hallgatói felvételi keretszámokhoz nyúlt. Nem csak erőteljesen csökkentette a teljes felvehető hallgatói létszámot, hanem szűkítette az államilag támogatott férőhelyek keretét is. Ismét megjelent, most erőteljesebb visszhangot kiváltva a tandíj, és a röghöz kötés néven elhíresült hallgatói szerződések ügye[10]. Látni kell azonban, hogy itt egy egyszerű nadrágszíj-akcióról van szó. A kormány az ősz során több megszorító Matolcsy-csomagot[11] is elfogadott, látszott gáz van a költségvetéssel, nem jön össze a 2013-as terv más módon.  Ez kiverte a biztosítékot, és szokatlan egységfrontot teremtett. A hallgatók, a HaHa mozdult elsőként. Akciót, utcai demonstrációt szerveztek. Ott voltak az oktatók is – OHA néven ők is „hálózatosodtak”-, ott volt a HAT is, ott voltak a középiskolások is.  Ezt a kormányzati beavatkozást, és a HaHa kezdeményezését már nem nézhette tétlenül a HÖOK sem. Akciót, utcai demonstrációt szerveztek[12]. Nem hallgathattak a rektorok sem. A kormány intézkedései, figyelemmel arra, hogy Orbán Viktor az önfenntartó felsőoktatásról vizionált korábban, az intézményeket működésükben, néhányukat létükben veszélyeztette. Nem hallgathattak az oktatók sem, hisz a megszorítások állások megszüntetését jelentették. Erre reagáltak a szakszervezetek is. Elsősorban az oktatási rendszer átalakítását következetesen bíráló PDSZ, és megjelent a felsőoktatási dolgozók szakszervezete is.

 

Az eseménynek két olyan elemét kell kiemelni, ami a tüntetés erőteljes visszhangján túl mutatott. Miközben a hallgatók a Műegyetemi nagygyűlésről a parlament elé vonultak, a szervezetek képviselői – hallgatók, oktatók, intézményvezetők, szakszervezetek – az ELTE ÁJK épületében megalakították a hallgatói követelések érvényesítése érdekében azt az egyeztető fórumot, ami a közös érdekek alapján a közös képviseletet hivatott ellátni[13].

 

Közben sűrűsödtek a felhők a köznevelési rendszer átalakítása felett is. Az év végén komoly késés mutatkozott az államosítás előkészítésének folyamatában. Az önkormányzati iskolák átvétele, a Klebelsberg Központ felállítása, a fenntartás és működtetés rendezetlen viszonyai mellett a nagy visszhangot kiváltó bejelentés Matolcsy György nevéhez fűződik. A mézesmadzagként emlegetett életpályamodell bevezetéséhez kötődő pedagógus  béremelés 2013. szeptember 1-én nem lesz – jelentette be[14]. Ez a bejelentés önmagában is sokkoló volt, és ezt Gíró-Szász András konyakos kommentárja képes volt fokozni[15]. A szakszervezetek sztrájkkészültséget hirdettek, előkészítő szervezet létrehozásáról döntöttek.

 

A kormány az időhúzás és a tárgyaló felek megosztásának taktikai fegyverét vette elő.[16]

 

A HÖOK aláírt a kormánnyal egy megegyezést, a Pedagógusok Szakszervezete[17] aláírt a kormánnyal egy megegyezést[18].

 

Az úthenger dübörögve halad tovább.

 

Vannak bizakodásra okot adó jelek. Az iskolák pedagógusainak testületi megszólalásai[19], szakmai szervezetek is tiltakoztak[20], a középiskolás diákok eljutottak az országos szervezet létrehozásáig[21] , a közéleti-politikai szereplők felismerték, hogy az oktatási kérdésekkel foglalkozni kell[22], létrejött és működik egy szakmaközi együttműködés[23] …

 

Ezzel együtt új helyzet van. 

 

A kormány szemmel láthatóan egy centit sem enged a hatalmát biztosítani hivatott oktatási elképzeléseiből. Csak azokon a pontokon enged valamit, millimétereket, ahol látja, elképzeléseit nem tudja megvalósítani. Ezt egyébként is be kellene látnia, de most úgy állítja be, mintha a tárgyaló felek követeléseinek engedne, kész a megegyezésre[24].

 

Mit tehetnek ebben a helyzetben azok a civilek szervezetek, kezdeményezések, amelyek eddig is bírálták a kormány oktatás terén mutatott voluntarizmusát?

 

Továbbra is bírálni kell minden olyan jelenséget, ami az oktatási rendszer államosítását jelenti, ami szakmailag megalapozatlan, ami belátható következményét tekintve káros, ami a rendszer működésképtelenségét eredményezheti, eredményezi.

 

Tudományosan megalapozott elemzéseket kell készíteni a hatalom gyakorlatáról, minden kritikát álló tanulmányokkal kell bizonyítani az Orbán-Hoffmann rendszer szakmai gyengeségeit, tarthatatlanságát, a nemzetközi oktatásfejlesztési trendektől való eltérését.

 

Folytatni kell a jövőre tekintő, azt megalapozó, megkezdett szakmai munkát. Ez éppúgy jelentheti a hálózati erőforrásokat kihasználó együttműködést, mint professzionális kutatásokat.

 

Folytatni kell azt a felvilágosító munkát, aminek eredményeként pedagógusok, szülők, polgárok egyre nagyobb része, egyre több ember ismeri fel, hogy itt ténylegesen a jövő szétrombolásáról van szó, egy szűk csoport hatalmi érdekeiről, a hatalom birtokosai az oktatás terén is visszaélnek a választások alkalmával kapott felhatalmazásukkal[25], és az új rendszer kialakulásával mindenki veszít[26].

 

Folytatni kell a kapcsolatépítést azokkal a szereplőkkel, akiktől várható, hogy a civil szervezetek, kezdeményezések értékeit, szándékait, törekvéseit képesek lesznek a valóság folyamatainak alakításában megjeleníteni. Itt egy komoly dilemma előtt állnak a civilek. Ha azt akarják, hogy mindaz, amit képviselnek a valóság folyamataiban megjelenjen, és, ha ők maguk nem kívánnak a politika színpadán szerepelni, akkor vagy megkeresik, megtalálják a politikai színpad szereplőit, és együttműködnek velük, vagy maradnak önképzőkörök. Ez utóbbi is fontos, de ennek nincs köze a magyar társadalom jelenét és jövőjét meghatározó folyamatokhoz.

 

Folytatni kell a látványos elemeket is tartalmazó akciókat. A közelmúlt eseményei jelzik, hogy az emberek akkor figyelnek fel egy jelenségre, ha az szokatlanságával, különlegességével átüti a közéletet körül vevő elutasítást, egy-egy társadalmi alrendszer – oktatás, szociális ellátás, egészségügy, kultúra – szűknek értelmezett szakmai kérdéseit.  Egy-egy ilyen akció – pl. egy országos koordinációval, egy időpontban sok helyszínen megvalósuló, azonos tartalmi és formai elemeket megjelenítő villámcsődület -, a figyelmet reflektorként irányítja a célba vett jelenségre[27]. Látni lehetett, erre reagál a hatalom is.

 

Ott kell lenni a nyilvánosság fórumain. Ez természetesen akkor lehetséges, ha vannak olyan ügyek, amiket a nyilvánosság formálói – az írott és elektronikus sajtó szerkesztői – lapba, képernyőre valónak tartanak[28]. Ha van esemény, van a figyelmet vonzó mondanivaló, van lehetőség a megjelenésre, ha nincs esemény, mondanivaló, nincs lehetőség.

 

Külön fejezete a nyilvánossággal kapcsolatos munkának a közösségi oldalakon, különösen a facebook-on és a youtub-on való jelenlét. Ez a civil nyilvánosság. Ennek a civilek, a szervezetek, a szakemberek, az érdeklődő polgárok a birtokosai, a használói, a formálói[29]. Ezt nem tudja korlátozni semmilyen hatalom[30]!

 

További külön fejezetet jelent az e-nyilvánosságban a blogolás lehetősége[31]. Ez egy olyan új műfaj, ami a nyilvánosság kapuját az internet lehetősége kapcsán hihetetlen szélesre tárja! Változatos témában, változatos műfajban, változatos eszközökkel lehet eljutni az érdeklődő emberekhez. A blogok látogatottsági adatai azt jelzik, hogy ennek az eszköznek a használatával el lehet jutni olyan emberekhez is olyan mondanivalóval, amivel egyébként azokhoz az emberekhez azokkal a mondanivalókkal más módon nem lehetne.

 

Hogyan? Tovább!!

 

Mindenki – egyén, szervezet, hálózat – meg kell találja azt a munkaformát, azt az eszközt, amivel segíteni tudja ennek a formálódó, diktatórikus elemekkel jellemezhető világnak, ennek a vazallo-demokratúrának[32]  a megállítását, és segíteni tudja egy humánus-demokratikus világ[33]  alapjainak a kidolgozását, megvalósítását.

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Szándékosan nem használtam az oktatáspolitika kifejezést. Az a meggyőződésem, erről e blogban korábban írtam is, Orbán Viktornak nincs oktatáspolitikája, csak hatalma biztosítása érdekében alkalmazott hatalmi technikái, amiket az oktatás területén is alkalmaz. Lásd erről részletesebben a 2012. december 26-i bejegyzést.

 

[2] Kicsit késve, de annál világosabban fogalmazták meg ennek a pusztításnak a lényegét a budapesti Szilágyi Gimnázium pedagógusai, akik a nemzeti örökség elherdálásának nevezik mindazt, ami ma a közoktatásban történik. „A kormányzat nem mérte fel erejét és lehetőségeit, de jure végrehajtotta, ám de facto nem képes végrehajtani az állami irányítás alá vételt. A régi struktúrát fölszámolták, az új még nem létezik. A helyzet irracionális…. Tiltakozunke nemzeti örökség elherdálása ellen”. A teljes szöveget lásd: http://www.peticiok.com/az_iskolak_helyzeterol

 

[3] Lásd: www.tanszabadsag.hu

 

[4] Lásd: a facebook-on a „Tiltakozunk a köznevelési törvény elfogadása ellen” csoportot.

 

[5] Az alapos elemzés tizenöt fejezetet tartalmaz. A szöveget Nahalka István szerkesztette. Megtalálható a www.nahalkaistvan.blogspot.hu oldalon. Az első fejezet 2011. november 24-i keltezésű Lásd: http://nahalkaistvan.blogspot.hu/2011/11/halozat-tanszabadsagert-allaspont-i.html

 

[6] Lásd: https://sites.google.com/site/agoraoktatasikerekasztal/

 

[7] Lásd: https://sites.google.com/site/agoraoktatasikerekasztal/ertekek

 

[8] A pontosság kedvéért jegyezzük meg, hogy több civil szakmai szervezet is tiltakozott 2011 őszén a köznevelési törvény kapcsán. Ezek egyike a Magyar Pedagógia Társaság. Lásd: http://www.pedagogiai-tarsasag.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1091:az-mpt-elnoeksege-szakmai-ervelessel-elutasitja-a-toervenytervezetet&catid=87:mpt-elnoekseg&Itemid=47

 

[9] A 2012. február 15-i „utolsó nyílt nap” elnevezésű rendezvényről lásd: https://www.facebook.com/events/239367222807130/ , a hallgatói fórumról pedig lásd:http://www.youtube.com/watch?v=h6I6c4dyyCs&feature=youtu.be

 

[10] A parlament ősszel vitanapot tartott az oktatási rendszer kérdéseiről. Lásd erről:http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=587842 és http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=599506

 

[11] Csepeli György egy facebook bejegyzésben, követve a kormány névadási szokásait ezeket a csomagokat Rózsa Sándor Terveknek nevezete. Ez még akkor is találó, ha Rózsa Sándor nem a szegényektől, hanem a gazdagoktól  vette el azt, amit elvett …

 

[12] Lásd: http://index.hu/belfold/2012/12/12/tuntetnek_a_tandij_ellen/

 

[13] Lásd: http://www.fdsz.hu/sites/default/files/ofef-kozlemeny.pdf

 

[14] Lásd: http://atv.hu/cikk/20121007_oktatas

 

[15] „Amikor nagy vihar van a tengeren, azt is értékelni kell tudni, hogyha valaki kikötőbe vezet minket, nem biztos, hogy éppen konyakot kell rendelni” – mondta Giró-Szász András az M1 műsorában.

 

[16] Lásd erről e blog Csapda című bejegyzését.

 

[17] Másik két, szervezeti befolyását tekintve kisebb szakszervezettel együtt.

 

[18] Lásd erről e blog Kiderült … című bejegyzését.

 

[19] A Szilágyi Gimnázium felhívásához több iskola – Kölcsey, Teleki – csatlakozott. Lásd: http://fn.hir24.hu/itthon/2013/01/15/egesz-tantestuletek-csatlakoztak-a-tiltakozashoz/

 

[21] http://hvg.hu/itthon/20130119_Erdekvedo_halozatot_hoztak_letre_a_kozepi

 

[22] http://nol.hu/belfold/bajnai_szerint_gyokeres_valtozasok_kellenek_az_oktatasban, http://hvg.hu/itthon/20130124_Ellenzeki_egyeztetes_ujra_bevezetnek_a_18#rss

 

 

[24] Tipikusan ilyen az államosított iskolák igazgatóinak újrapályáztatása. Kétezer kilencszáz iskola igazgatói székét kellene pályáztatni, ha tartani akarnák az eredeti elképzelést. Nincs az az apparátus, amelyik képes lenne ezt az államosítás egyéb feladatai mellett megoldani.

 

[25] Miközben a választások előtt egy szót sem szóltak arról, az oktatás terén mit is akarnak … A felhatalmazást ennek fényében biankónak – tartalmában üres ígéret alapján történtnek – kell minősítenünk.

 

[26] Szülő gyereke nevelése tekintetében jogosultságát, szabad választását, pedagógus szakmai szabadságát és bérét, az iskola közvetlen társadalmi környezete az iskola életébe való beleszólás lehetőségét, …

 

[27] Erre lehet példa a hallgatóknak a köznevelési konferencián való demonstratív megjelenése. Lásd: http://index.hu/belfold/2013/01/18/megzavartak_balog_es_hoffmann_eloadasat_a_diakok/

 

[28] Azon érdemes lenne meditálni, hogy a nyilvánosságot ki formálja. Azok a szereplők – emberek -, akik az élet színpada történeteinek főszereplői, vagyok azok az emberek, akik a színpadi eseményekről tudósítanak … De ne ámítsuk magunkat. A média világában két mértékadó tényező van. A nézettségi mutató és a tetszési index.

 

[29] Lehetne hivatkozni az elmúlt évi arab tavaszra, de arra is, hogy vezető politikusok is élnek e nyilvánosság lehetőségével.  A civil alkalmazást bemutatva lásd pl. az kulturális terület civiljeinek youtub-os megjelenését (http://www.youtube.com/watch?v=YfenOc7leA0 /17.194 letöltés, 2013.01.25./, http://www.youtube.com/watch?v=X86TCau8qzw /10487 letöltés, 2013.01.25./, vagy a hallgatók és középiskolások Orbán Viktornak szóló üzenetét. http://www.youtube.com/watch?v=CDkkvNXj2Ik&feature=player_embedded#! /292.209 letöltés, 2013.01.25./

 

[30] Jól látszik az erőfeszítés kudarca olyan esetben, amikor nyilvánvalóan jogsértő internetes oldalt szeretnének jogszerűen megszüntetni. Lásd a szélsőjobboldali hírportál esetét.http://index.hu/kultur/media/2010/11/19/liberalisok_kovetelik_a_kuruc-info_betiltasat/ és http://nol.hu/belfold/kurucinfo__itt_a_veg_

 

[31] Már utaltam Nahalka István blogjára (www.nahalkaistvan.blogspot.hu). Most a http://oktpolcafe.hu/ –t említem, mint az egyik szakmailag kiemelkedő internetes fórumot.

 

[32] A rendszer rövid jellemzését lásd a 2012. 12. 26.-i bejegyzés 2. tételében.

 

[33] Nem ringatom magamat abban a naiv hitben, hogy az orbáni világ utáni világ maga lesz a megtestesült álom. Nem. Akkor és ott – bármikor is jöjjön el ez az idő – lesz szegénység, lesz társadalmi igazságtalanság, lesznek nehéz sorsú emberek, lesznek egyenlőtlenségek, lesznek érdekellentétek, … De reményeim szerint az a hatalom ne fogja akarni a társadalmi feszültségeket, kevesek jólétét sokak rovására, hanem éppen fordítva. A társadalmi feszültségek enyhítését akarja, sokak jólétét, és talán senkinek nem a rovására. 

 

 

 

 

 


Sztrájkoló, tüntető diákok: íme a mai menetrend

2012.12.19. – HVG

Országos sztrájkot hirdettek a hallgatói szervezetek mára a felsőoktatást érintő tervezett átalakítások miatt, amelyet támogat az Oktatói Hálózat is. A sztrájkot már délelőttől kezdve több demonstráció, hallgatói forum és tiltakozás is kíséri majd.

A diákok Szinház- és Filmművészeti Egyetemen hétfő éjszaka megtartott hallgatói fórumon határoztak úgy, hogy szerdán sztrájkba hívnak mindenkit, akit érint "a felsőoktatás szétverése és kormány igazságtalan politikája". A felhívás szerint arra kérnek minden érintettet, hogy szerdán reggeltől tagadja meg a munkavégzést és tiltakozzon az oktatási intézményekben.

Fotó: Fülöp Máté

Continue reading


Csak Orbán Viktor kerülte ki a forrongó diákokat

2012.12.17. – Origo

Bokros Lajos beégette magát, Horn Gyula taktikus volt, de még Gyurcsány Ferenc is kimerészkedett a dühös diákok közé – amikor magukra haragították őket azzal, hogy megpróbáltak tandíjat bevezetni. Hogyan lehetett megszervezni egy többezres diáktüntetést, amikor Facebook még nem volt, és mobiltelefon sem sok? Diákvezérek a rendszerváltás utáni tüntetésekről.

A diákok egész héten tüntettek az államilag finanszírozott férőhelyeknek a kormány által tervezett drasztikus megkurtítása ellen. Hétfőn a Hallgatói Hálózat vezényletével vonultak végig néhány százan Budapesten, szerdán több ezren nyomultak a HÖOK vezényletével a Parlament lépcsőjéhez, ahol rendőrsorfalba ütköztek, csütörtökön gimnazisták tüntettek az Emberi Erőforrások Minisztériuma előtt, több iskolában volt ülősztrájk, diákok szállták meg a szegedi és a miskolci kormányhivatalt, a 2006-os zavargások óta nem látott hevességgel tört elő az elégedetlenség sok ezer emberből egy kormányzati döntés miatt. Ezzel együtt nem először fordult elő Magyarországon, hogy feldühödött diákok szálltak szembe a kormánnyal a felsőoktatás átalakítása miatt. 1995-ben a Bokros-csomag, 2006-ban a Gyurcsány-kormány fejlesztési részhozzájárulása miatt vonultak utcára.

Continue reading


A HÖOK egyszerű választ vár: igen vagy nem

2012.12.14. – Népszava

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) levélben fordul a kormány tagjaihoz és az országgyűlési képviselőkhöz választ várva arra, hogy egyetértenek-e az államilag támogatott keretszámok csökkentésével. A hallgatói szervezet elnöke jövő szerdán – a kormányülés kezdetekor – békés ülősztrájkba kezd a Parlamentnél.

Nagy Dávid, a szervezet elnöke az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írta, kérdésükre egyszerű választ várnak: igen vagy nem.

Hozzátette: a megkérdezettek és a választ is adók névsorát, valamint a kérdésre adott válaszukat nyilvánosságra hozzák, még a soron következő országgyűlési választások előtt. 

Amennyiben egy képviselő nem válaszol, úgy neve mellett a "nem érdekli a felsőoktatás" megjegyzés szerepel majd – jelezte.

Kitért arra is, hogy információik szerint a kormány december 19-én reggel 9 órakor kezdődő ülésén tárgyalja újra a "drasztikus keretszámcsökkentést" tartalmazó előterjesztést. Az elnök az ülés kezdetével egy időben békés ülősztrájkba kezd a Parlamentnél. 

A sztrájk addig tart, míg nem kapnak tájékoztatást a kormányülésen a felsőoktatás témájában elhangzottakról – közölte Nagy Dávid.


A HÖOK nem rohan tárgyalni, Balognak már sürgős

2012.12.14. – Népszava

A tüntetéshullám nem laposodik el, már számos középiskola diákjai is protestálnak a kormányzat felsőoktatási politikája miatt – az emberi erőforrások minisztere ismét tárgyalni hívja a hallgatói önkormányzatokat. Az MSZP az első évet mindenki számára ingyenessé tenné az egyetemeken és főiskolákon, utána pedig a szociális helyzettől és a teljesítménytől függően kérne pénzt.

Hogy érik-e már a diáktüntetések gyümölcse, arról csak találgatni lehet, az biztos, hogy Balog Zoltán ismét tárgyalóasztalhoz invitálta ma délutánra a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnökségét. Az emberi erőforrások minisztere kedd reggel hívta először megbeszélésre a HÖOK vezetőségét, ám akkor Nagy Dávid elnök azzal hárította a beszélgetést, hogy a szervezet először az oktatásban érintett többi szakmai szervezettel, így a rektori konferenciával, a pedagógus szakszervezetek és a középiskolás diákok képviselőivel kíván egyeztetni minden kormányzati tárgyalás előtt. Illetve a HÖOK szeretné figyelembe venni az országszerte tartandó hallgatói fórumok véleményét is. És a HÖOK ma sem kér a miniszterből, és inkább egy december 18-i időpontot javasol, mondván: addig az Országos Felsőoktatási Egyeztetési Fórum megbeszéléseit is lefolytatják .

Continue reading


Jönnek a mérges diákok – élő

2012.12.12. – Origo

Orbán Viktort is várják, közösen fogják eldönteni, hogy mit tegyenek, de azt már hétfőn is megmutatták, hogy nagyon felhúzta őket a kormány. Délután negyed ötkor elkezdődött az a fórum, amit az államilag támogatott felsőoktatási helyek drasztikus csökkentése miatt szerveztek a diákok. A helyszínen egy jobbikos képviselő tudósítónknak azt mondta: Novák Előd ma inkább otthon marad. Kövesse az eseményt élőben!

Menet közben változó címek:Hídfoglaláshoz öltöztek a diákok, Nem hagyjuk – élő tudósítás a diáktüntetésről, Több ezer dühös diák vonul – élő…

Continue reading


Megint utcára vonulnak a diákok

2012.12.12. – Index

Szerdán újabb demonstrációt tartanak a kormány oktatáspolitikai döntései ellen. A délután négykor kezdődő hallgatói fórumot ezúttal a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) szervezi, de mozgósít rá a Hallgatói Hálózat és több, oktatókat tömörítő szervezet is.

A fórum a BME budai kampuszának főépületében lesz, ide hívta meg a HÖOK Orbán Viktort is, hogy mondja el a Fidesz és – azzal együtt – a személyes "véleményváltozásának okát", valamint a 2008-as népszavazáskor kinyilvánított álláspontjukhoz való jelenlegi viszonyukat.

11

A hétfő esti tüntetés képeiért kattintson!Fotó: Huszti István / Index

Continue reading


Skizofrén állapotokat szült a keretszámcsökkentés miatti tiltakozás

2012.12.12. – HetiVálasz

A fizetős felsőoktatást ellenző Fidesz részösztöndíj-párti, a tandíjat miniszterként még támogató Bajnai mozgalma a hallgatók szövetségese, a kormánnyal együttműködő HÖOK az ellenállás szervezője lett – a keretszámcsökkentés bejelentése után egy-két napon belül átrendeződtek a felsőoktatás körüli erővonalak. Így áll a tervezett változtatások miatt csatahelyzet most.

Három szegedi oktató és negyven szegedi egyetemista, köztük a Hallgatói Hálózat aktivistái, elfoglalták a Csongrád Megyei Kormányhivatal földszintjét 2012. december 10-én (fotó: MTI)

Döntéseinkkel semmilyen meglepetést sem okoztunk – írta az MTI-nek eljuttatott válaszlevelében Orbán Viktor miniszterelnök Nagy Dávidnak, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) elnökének, aki előzőleg szerda délutánra hallgatói fórumra hívta meg a kormányfőt.

Continue reading


Valami elkezdődött – a hallgatói megmozdulásokról

2012.12.11. – Magyar Narancs

Hisz minek a disznónak zsebóra – ezzel a hasonlattal temette Szegeden az egyetemisták megmozdulásán Szabó Gábor rektor a lézerközpontot. „Mert ha a Szegedi Tudományegyetem mint márkanév megszűnik, akkor a lézerközpont sem lesz már fontos. Hisz minek a disznónak zsebóra.”

Januárban erős értetlenkedésünknek adtunk hangot amiatt, hogy „miért nincsenek az utcán, miért nem láncolták magukat még a szóban forgó intézményekhez, miért nem üvöltenek torkuk szakadtából az egyetemi felső vezetők – a rektorok, dékánok, tanszékvezető egyetemi tanárok –, az egyetemi oktatók, a tudományok doktorai, a docensek, adjunktusok és tanársegédek, az egyetemre készülő harmadikos és negyedikes gimnazisták és egyéb érettségizők”.

Most mintha elkezdődött volna valami. A budapesti, szegedi, miskolci és pécsi megmozdulások a felsőoktatás tönkretétele ellen a tiltakozás más minőségét jelzik, mint a korábbi kedves, ám ártatlan akciók.

És nem a láncok megjelenése miatt. Continue reading


Diáktüntetés: a HÖOK nemet mondott Balog meghívására

2012.12.11. – HVG

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) a hvg.hu-t úgy tájékoztatta, hogy nemet mondanak Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter meghívására.

Nem megy el a Hallgatói Önkormányzatok Konferenciája (HÖOK) a Balog Zoltán által kezdeményezett keddi egyeztetésre. Mint megírtuk: Balog megbeszélésre hívta kedden délutánra a HÖOK elnökségét. A minisztériumban kedden délután fél 2-kor tartandó tárgyalásra szóló meghívásról a szaktárca közleményt adott ki.

A HÖOK elnöke, Nagy Dávid válaszlevelében azt írta: köszöni a gesztusértékű meghívást, ám sajnálattal jelzi, hogy az elnökségnek nem áll módjában részt venni a keddi egyeztetésen. Ennek okaként azt jelölte meg, hogy az oktatásban érintett szakmai szervezetekkel – többek között a Magyar Rektori Konferenciával, valamint a pedagógus-szakszervezetek és a középiskolás diákok képviselőivel – minden, a kormányzattal történő tárgyalás előtt egyeztetni kívánnak, álláspontjuk kialakításához pedig szeretnék figyelembe venni az országszerte megszervezendő hallgatói fórumok véleményét is.

Fotó: Stiller Ákos

Continue reading


A HÖOK cáfolja Orbánt

2012.12.11. – NOL

Ellentétben az Orbán Viktor miniszterelnök válaszlevelében foglaltakkal, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája nem kapott előzetes tájékoztatást a Kormány keretszám-csökkentéssel kapcsolatos elképzeléseiről, az önköltséges hallgatók ilyen mértékű arányáról, a Diákhitel 2. ilyen formában és mértékben történő bevezetéséről.

Valójában nem történt érdemi egyeztetés a hallgatói szerződést illetően sem: annak bevezetését tényként ismertették, s bár egyet nem értésünket és határozott tiltakozásunkat többször, több módon kifejeztük, kifogásainkat a törvényhozó egyáltalán nem vette figyelembe, közölte kedden délután a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK).

Orbán Viktor reggel közölte a HÖOK-nak írt válaszlevelét, melyben leszögezte: "Döntéseinkkel semmilyen meglepetést sem okoztunk." A miniszterelnök szerint a kormány nyílt napokkal játszott, és még tavaly, egy parlamenti megbeszélésén mutatta be a diákoknak a kormány felsőoktatási elképzeléseit.

Continue reading


Orbán válaszolt a diákoknak: “semmilyen meglepetést sem okoztunk”

2012.12.11. – HVG

Döntéseinkkel semmilyen meglepetést sem okoztunk – írta válaszlevelében Orbán Viktor miniszterelnök Nagy Dávidnak, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) elnökének, aki előzőleg szerda délutánra hallgatói fórumra hívta meg a kormányfőt.

Orbán Viktor levelében azt írta, jó emlékekkel gondol vissza a diákok delegációjával történt múlt évi parlamenti tárgyalására, amelyen Nagy Dávid is részt vett.

"Bizonyára emlékszik rá, hogy az akkor parlamenti vita alatt álló felsőoktatási törvényről szóló megbeszélésünkön részletekbe menően mutattam be önöknek a felsőoktatás több lépcsőben történő átalakításának tervét. A rektori konferencia is megtisztelt azzal bennünket, hogy a felsőoktatás átalakításáról érdemi egyeztetésekbe bocsátkozott. Úgy érzem, döntéseinkkel semmilyen meglepetést sem okoztunk" – fogalmazott levelében a miniszterelnök. Continue reading


Bekeményítenek a corvinusosok

2012.12.11.  – HVG

A Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói is csatlakoznak a HÖOK által szerdára szervezett demonstrációhoz, hogy tiltakozzanak a keretszámok drasztikus változásai ellen – derül ki Kiss Dávid HÖK-elnök Facebook-üzenetéből. 

"Csatlakozzunk a szerdai demonstrációhoz, ezzel is kifejezve elégedetlenségünket a kormány múlt heti döntésével kapcsolatban" – szólította fel hallgatótársait Kiss Dávid, a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói önkormányzatának elnöke Facebook-bejegyzésében. A felhívásban Kiss arra kéri a résztvevőket, hogy készítsenek transzparenseket.

"Hiszem, hogy mindannyiunk közös érdeke, hogy ne a felsőoktatás legyen az első, ahonnan súlyos milliárdokat vonnak ki a nemzetgazdaság siralmas helyzetének enyhítése céljából. Nem engedhetjük meg, hogy a jövő generációi számára ellehetetlenítsék a képességi alapokon nyugvó felsőoktatásba történő bekerülést" – érvel a HÖK-elnök. Continue reading


A HÖOK cáfolja Orbánt

2012.12.11. – Index

Ellentétben az Orbán Viktor miniszterelnök válaszlevelében foglaltakkal, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája nem kapott előzetes tájékoztatást a Kormány keretszám-csökkentéssel kapcsolatos elképzeléseiről, az önköltséges hallgatók ilyen mértékű arányáról, a Diákhitel 2. ilyen formában és mértékben történő bevezetéséről.

Valójában nem történt érdemi egyeztetés a hallgatói szerződést illetően sem: annak bevezetését tényként ismertették, s bár egyet nem értésünket és határozott tiltakozásunkat többször, több módon kifejeztük, kifogásainkat a törvényhozó egyáltalán nem vette figyelembe, közölte kedden délután a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK).

Orbán Viktor reggel közölte a HÖOK-nak írt válaszlevelét, melyben leszögezte: "Döntéseinkkel semmilyen meglepetést sem okoztunk." A miniszterelnök szerint a kormány nyílt napokkal játszott, és még tavaly, egy parlamenti megbeszélésén mutatta be a diákoknak a kormány felsőoktatási elképzeléseit.

Continue reading


Egyetemfoglalás és tüntetés jön: odacsapnak a dühös diákok?

2012.12.10. – Eduline

Hétfő délután a Hallgatói Hálózat szervez fórumot, szerdára a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) ígér demonstrációt – a 2013-as keretszámokról szóló döntés után öt nappal megkezdődtek a tiltakozások a felsőoktatást érintő kormányzati intézkedések ellen. Több felsőoktatási intézményben sztrájkbizottságot hoztak létre, a nagyobb vidéki egyetemeken tiltakozásokat és fórumokat szerveznek a hallgatók.

Hallgatói tiltakozás tavaly ősszel. Újrakezdik

 

Hallgatói tiltakozás tavaly ősszel. Újrakezdik
Forrás: Túry Gergely

Az egyetemisták azután kezdtek megmozdulásokat szervezni, hogy kiszivárgott az Emberi Erőforrások Minisztériumában (Emmi) készített, december 3-i tervezet, amely alapján 2013 szeptemberétől mindössze tízezer elsőéves tanulhatna ingyen az egyetemeken és főiskolákon.

A dokumentumban az áll: összesen 74 110 állami ösztöndíjas és részösztöndíjas helyet kapnak a felsőoktatási intézmények: ebből 10 480-an teljes ösztöndíjas, 46 330-an pedig részösztöndíjas felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és osztatlan képzésben kezdhetnék meg tanulmányaikat, 16 ezren mesterképzésben, 1300-an pedig doktori képzésben tanulhatnának. Continue reading


Orbán már saját magával is szembe megy – Meddig hagyják?

2012.12.12.09. – Népszava

Lassan egységfrontba olvasztja az oktatás szereplőit az Orbán-kormány. A felsőoktatási keretszámcsökkentés és a tandíj ellen összefogott a korábban rivalizáló HÖOK és a Hallgatói Hálózat, jövő héttől sorozatos "diáksztrájkok" és tüntetések várhatóak, valamint együttműködési tárgyalások kezdődhetnek a már sztrájkbizottságba tömörült pedagógus szakszervezetekkel. Heti elemzés Gyömöre Mátéval a Magyar Progresszív Intézet munkatársával.


Ahogy, arról a Népszava nemrég beszámolt korábbi nyilatkozatainál jóval keményebben bírálta a keretszám-csökkentési tervet a Magyar Rektori Konferencia (MRK). A hazai egyetemek és főiskolák vezetőit tömörítő testület elutasította a magyar felsőoktatásról szakmai egyeztetés nélkül hozott intézkedéseket, amelyek a fiatalok és az intézmények számára már a közeljövőt is kiszámíthatatlanná teszik.

Az elsősorban pénzügyi szempontoknak alárendelt elképzelések a korábban közösen elfogadott alapelvekkel is ellentétesek – utalt az MRK az Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott közelmúltbeli tárgyalásokra. A szervezet úgy fogalmazott, a kormánydöntések a családok anyagi teherbíró képességét figyelmen kívül hagyják, ezért szociális igazságtalansághoz és társadalmi szegregációhoz vezetnek.

Continue reading


Az OVB keresztbe tehet a hallgatók népszavazásának

2012.12.08. – NOL

Népszavazás – A HÖOK-nak négymillió embert kellene mozgósítania – Szerdán demonstráció lesz

Tandíjmentes felsőoktatást, a röghöz kötés eltörlését, továbbá a 2013-as hallgatói keretszámok azonnali újragondolását követeli a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK). A szervezet csütörtökön bejelentette, hogy céljai elérése érdekében népszavazást kezdeményez, de ebben a ciklusban még annyit sem sikerült elérnie senkinek, hogy az Országos Választási Bizottság (OVB) átengedjen valamilyen kérdést.

Szavazólapok 2008-bólSzavazólapok 2008-ból
Népszabadság/archív – Kovács Bence

Az új alaptörvény elfogadásával ráadásul az érvényesség feltételei is szigorodtak: a választásra jogosultak több mint ötven százalékának – ez négymillió embert jelent – kellene véleményt nyilvánítana a referendum eredményességéhez. Ilyen nagy aktivitásra eddig mindössze kétszer volt példa. A korábbi szabályok szerint elég volt, ha a kérdésre a választásra jogosultak legalább negyede azonos módon válaszolt.

A részvételi arány csak az 1989-es négyigenes népszavazáson – amikor az emberek egyebek mellett az államfő választásának módjáról és a munkásőrség feloszlatásáról dönthettek –, illetve a tandíjról, a vizitdíjról és a kórházi napidíjról szóló 2008-as referendumon volt nagyobb ötvenszázalékosnál. Amikor az ország NATO-csatlakozása vagy uniós tagsága volt a tét, az érdeklődés jóval kisebbnek bizonyult. A kettős állampolgárság ügyében tartott 2004-es referendum viszont érvénytelen volt, mert a résztvevők 51 százaléka igennel voksolt ugyan, de a támogatók aránya a választásra jogosultak húsz százalékát sem érte el.

A HÖOK tehát nagy fába vágja a fejszéjét, ha valóban referendumot akar. Az első akadályt az OVB jelenti. Legalábbis erre utal, hogy a testület kérdések sorát az egyértelműség hiányára hivatkozva utasította el. Például az MSZP referendumra bocsátotta volna, hogy „a magán-nyugdíjpénztári kifizetéseket az állam semmilyen módon, még átmenetileg sem vonathatja el”. A bizottság szerint ez nem érthető.

Continue reading


Ezrek csatlakoztak a tandíjellenes tüntetésekhez

2012.12.07. – HVG

Budapesten, Szegeden, Pécsett és Debrecenben is demonstrációt tartanak a diákok a felsőoktatás átalakítása miatt. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája is jelezte támogatását. A gyűlések célja, hogy a hallgatók tiltakozzanak a keretszámok újabb drasztikus csökkentése, az egyetemi autonómia megszüntetése ellen és közösen döntsenek az ellenállás további formáiról.

Már közel kétezren jelezték részvételi szándékukat a Hallgatói Hálózat hétfőn délután négykor kezdődő budapesti fórumára, ezzel párhuzamosan Szegeden is legalább ezren fognak tiltakozni – írta péntek esti közleményében a Hallgatói Hálózat (HaHa).

Az Oktatói Hálózat után a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) is jelezte támogatását. A fórum célja, hogy tiltakozzunk a hallgatói keretszámok újabb drasztikus csökkentése, az egyetemi autonómia megszüntetése ellen és közösen döntsünk az ellenállás további formáiról. A hétfői találkozóknak bármilyen kimenetele lehet. Continue reading


Mind a két tanári szakszervezetnél kiverte a biztosítékot a keretszámvágás

2012.12.07. – Eduline

Forrás: Túry Gergely

Tiltakozását fejezte ki a magyar felsőoktatást érintő megszorító intézkedések, a teljes állami ösztöndíjas hallgatók keretszámának drasztikus csökkentése ellen pénteken a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ). A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) is támogatja a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciáját (HÖOK) –összefoglalónkat itt olvashatjátok el.

Continue reading


A tanárok szolidárisak a hallgatókkal

2012.12.07. – NOL

Szolidaritását fejezte ki a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája kezdeményezésével és küzdelmével a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezet pénteken az eljuttatott közleményében. A Pedagógusok Szakszervezete szintén tiltakozik a drasztikus keretszám-csökkentés ellen.

Mendrey László elnök úgy fogalmazott: egyre nagyobb döbbenettel figyelik azt "az elszabadult fiskális szemléletet", mely a költségvetés minden baja megszüntetésének üdvözítő módját kizárólag az oktatásra szánt pénzek drasztikus csökkentésében véli felfedezni. 

Hozzátette: hosszú ideje már, hogy megtakarításként kommunikálja a kormányzat a köz- és felsőoktatásból kivont tíz- és százmilliárdokat, fittyet hányva arra az alapigazságra, mely mindenki számára ismert – az oktatásba befektetett milliárdok hosszú évek múlva hasznosulnak, az onnan kivont egy forint azonnal kárt okoz.

Continue reading