HAT címkével jelölt bejegyzések

A január 25-ei tüntetés sajtója


A HAT – Oktatási Kerekasztal résztvevőinek tiltakozása a Magyar Pedagógus Kar létrehozása ellen

A HAT által szervezett szakmai együttműködésben részt vevő pártok tiltakozásukat fejezik ki a kormány által kezdeményezett Pedagógus Kar létrehozása miatt ‒ még akkor is, ha az előterjesztés „csak” a 2011. évi köznevelési törvény idevonatkozó fejezetének „részleteit” tartalmazza!

A Pedagógus Kar létrehozása része annak a folyamatnak, amely a magyar közoktatási rendszert ismét ‒ politikai ellenőrzéssel ‒ centralizált, szakmailag elfogadhatatlanul uniformizált, és a XXI. századdal össze nem egyeztethető módon ‒ ideológiailag meghatározott társadalmi alrendszerré változtatja.

A Pedagógus Kar létrehozása a többpárti parlamenti demokráciákban kialakult társadalmi együttműködés és egyeztetési mechanizmus kiiktatására irányul, olyan irány, amely csak a totális társadalmakban – a diktatúrákban – működött. Az állami, szakszervezeti és civil szervezeti feladatok ellátását egy, az állam által létrehozott, a pedagógusokra nézve kötelező tagsággal rendelkező, államilag finanszírozott és ellenőrzött szervezet eredményesen, hatékonyan, magas szakmai színvonalon nem tudja ellátni, így nem tudja képviselni a sokszínű pedagógus társadalmat sem!

A Pedagógus Kar tervezett funkciói között szereplő Etikai Kódex és eljárásai – mint az új köznevelési rendszer más elemei is (tanfelügyelet, pedagógusok minősítése, előmeneteli rendszer, stb.) azért veszélyesek, mert tovább növelik majd a pedagógusok már ma is megfigyelhető megfélemlítettségét, kiszolgáltatottságát. Ez alapvetően ellentétes a demokratikus, ­humanista nevelés pedagógus­ethoszával; azzal a magatartással, melyet a társadalom a pedagógusoktól joggal elvár.

Nem lehet senkit: sem gyermeket, sem felnőttet semmilyen indokkal kiszolgáltatott helyzetbe hozni, mert ez az egyén emberi tisztességét, szakmai autonómiáját sérti!

A HAT – Oktatási Kerekasztal pártjai követelik, hogy a törvényjavaslatot a beterjesztő, Balog Zoltán miniszter vonja vissza! Egyben kezdeményezik, hogy a miniszter az oktatási rendszerben a társadalmi párbeszéd kialakult szervezeteit, intézményeit, korábban eredményes gyakorlatát alkalmazza, s ha módosítási szándéka van, azt csak a társadalmi partnerekkel együttműködésben, egyetértésben tegye!

Együtt 2014 – DK – LMP – MSZP – PM – SZEMA ‒ HAT

Budapest, 2013. május 17.