Szigetszentmiklós címkével jelölt bejegyzések

Felhívás tiltakozásra: Pedagógusok! Kollégák!

2012.10.16. – Magyar Narancs

Mi, a szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium tantestülete megdöbbenve állunk a pedagógus-életpályamodell elhalasztása következtében kialakult kommunikáció hamis, félrevezető és a pedagógusokat sértő megnyilatkozásai előtt.

Kezdettől fogva hitetlenkedéssel szemléltük az új köznevelési törvény alakulását, amely óraszám-emelkedés mellett differenciált béremelést is ígért. Úgy gondoljuk, hogy az ország közvéleményét megtévesztették, ugyanis nem béremelést jelent a rendszer bevezetése, hanem az óraszámemelés mellett a bérek szinten tartását, a csökkenés elkerülését.  Úgy látszik, erre sincs pénz, hiszen a Matolcsy György által benyújtott megszorító csomag elérte a modellt, pontosabban annak csak a fiskális oldalát.

Jelenleg a kormány részéről nem látunk hajlandóságot arra, hogy az EEMI ezen alapos hiányosság miatt elhalasztani tervezné az óraszámemelést.

Ezért úgy gondoltuk, meg kell szólítanunk a pedagógustársadalmat, amely az elmúlt években mély apátiába süllyedt. Mi a saját bőrünkön már megtapasztaltuk, hogy egyedül az egységes és bátor kiállás hozhat győzelmet.

KOLLÉGÁK!

Az elmúlt években elvettek tőlünk minden béren kívüli juttatást (a 13. havi bért, étkezési jegyet, könyvtámogatást, ruhapénzt, és minimalizálták a pótlékainkat). Megpróbáltak pártkatona igazgatókat ránk kényszeríteni, bezárták az iskoláinkat racionalizálás címén.

Általános közvélekedés szerint csak 22 órát dolgozunk. Ez hazugság. A pedagógusok többsége – független felmérések szerint is – lényegesen többet dolgozik, mint heti 40 óra.

Mi vár még ránk? A jelenlegi álláspont szerint óraszámemelés és fizetéscsökkenés. Vannak ködös ígéretek, amelyeknek már senki nem hihet.

Nem emelhetik tovább az óraszámunkat. A pedagógusok – már most megalázó – fizetése nem csökkenhet tovább!  Egységes és szilárd nyomásgyakorlással kell élnünk!

Követeljük a köznevelési törvény koncepciójának teljes újragondolását és módosítását!
Kérjük a pedagógusokat képviselő összes szakszervezetet, hogy egységesen és szilárdan ezt az álláspontot képviselje!

Batthyány Kázmér Gimnázium PDSZ-csoportja

Szigetszentmiklós, 2012. október 16.

 


Egy iskola sorsa

2012.09.04. – NOL

A nyár elején az országosan is ismertté vált szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium egyik legjobb osztályának lehettem érettségi elnöke. Mint tudjuk, ezt megelőzően néhány hónappal ebben az iskolában „kizökkent az idő”. Elbizonytalanított a kialakult feszült légkör mindenkit – diákot, tanárt, szülőt és a nem kívánt, de megbízott igazgatót egyaránt. A felkérés egyértelmű volt: 29 érettségiző jelölt vár és remél tőlem nyugodt légkörű, sikeres munkát. Vállaltam a 12. A osztály vizsgájának elnöki teendőit. A szívemre hallgattam. Ott a helyem mellettük, szükség van rám – talán utoljára, pedagógus pályám legvégén.

Úgy gondolom és érzem, hogy megérte a fáradozás, mert felszabadult, jó hangulatú s igen kitűnő vizsga részese lehettem. Kilenc tiszta jelesen érett diák mellett a többieknél a sok jó jegy között csak itt-ott akadt pár közepes érdemjegy.

Boldogan nyugtáztam munkám zárásaként: ilyen akaraterős, példásan szorgalmas, lelkes és tisztelettudó fiatalokért érdemes volt ezen a pályán maradnom, mert csak ők számítanak, a jövő bennük munkál, s mindig érdemes újra megszületnünk, hogy lássuk őket felnőni. Nincs ennél felemelőbb, meghatóbb érzés kerek e világon.

Mint kívülálló s így egy összeszokott iskolai gárda munkájára rálátó tanár írhatom: nagy baj, bűn s hozzá nem értés szülte gondolat volt – bárki részéről is –, hogy érettségi előtt két és fél hónappal megzavarja egy addig igen jól működő, sikeres közösség életét. Érthetetlen okokból tettek egy jó igazgató helyett egy másikat oda. Az iskolai év lezárása előtt kevéssel milyen meggondolások vezethettek egyeseket erre a hibás lépésre? Olyasvalakik tehették ezt, akiknek semmi rálátásuk, pedagógiai érzékük nincs az iskolán belül folyómunkára. Lelkileg megzavartak diákot, tanárt, szülőt. Ez a kiváló gimnázium nem ezt érdemelte.

Az odarakott és senki által nem kívánt igazgatójelölt azóta már távozott is a gimnáziumból.

Mégsem volt tehát hiábavaló az egész iskola tiltakozása, a tüntetések, a határozott fellépés. Persze ez még mindig nem a végleges siker. A kinevezési tortúra egy időre megszűnt. Az újra pályáztatásig megbízták a tizenöt éve ott dolgozó igazgatóhelyettes tanárnőt az iskola vezetésével.

Én, aki részese lehettem júniusban az akkor feleslegesen megzavart légkörben egy mégis sikeres érettséginek, szívből remélem, hogy megnyugtatóan, az ott dolgozók elvárásainak megfelelően rendeződik minden ebben az iskolában. Ehhez kívánok békés, jó légkörű, s újabb szép sikereket hozó évtizedeket.

Dénesné Bujdosó Ilona ny. középiskolai tanár


Igazgatómizéria a szigetszentmiklósi gimnáziumban

2012.07.26. – MagyarNarancs – Nagy Gergely Miklós

"Nagyon jól állt a történelemhez"

A tüntetéseivel országos hírre vergődő iskola jó ideje küzd a helyi politika ellenszelében – lapzártánkkor (24-én) még mindig nem lehet tudni, hogy ki lesz augusztus elsejétől a Batthyány Kázmér Gimnázium vezetője.
Miután július 20-ig a kettőből egyik pályázót sem nevezte ki Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a gimnázium élére – sem az áprilisban megbízott Mede Norbertnek, sem elődjének, Czita Zoltánnak nem lévén közoktatási vezetői végzettsége -, tempós egyeztetés indult a minisztérium és az iskolát felügyelő Pest Megyei Intézményfenntartó Központ (PMIK) között. Utóbbi az iskola szmsz-e szerint hétfőn (23-án) elküldte a posztra átmenetileg – a következő, öt évre szóló pályázat lezárultáig – kinevezhető személyek listáját. Úgy tudjuk, ezen előkelő helyen szerepel az iskola egyik igazgatóhelyettese, de – informátorunk szerint – nincs ott Mede Norbert neve. Azaz a tavasszal jelentős helyi indulatokat és egy tüntetést is magára húzó jelenlegi vezető már aligha lehet befutó. Continue reading

Batthyány Kázmér Gimnázium Iskolaszék és Szülők Tanácsa levele és bejelentése

2012.04.21.

Batthyány Kázmér Gimnázium
Szigetszentmiklós
Szülői Tanács

Dr. Horváth Péter úrnak
Központvezető

Pest Megyei Intézményfenntartó Központ

Budapest
Városház u. 7.
1052

Tisztelt Központvezető Úr!

A Batthyány Kázmér Gimnázium (2310 Szigetszentmiklós, Csokonai u. 6-14.) Szülői Tanácsa nevében, a gimnáziumban tanuló gyermekek szüleinek képviseletében, azzal a kéréssel fordulunk Tisztelt Központvezető Úrhoz, hogy a 2012. április 3-án kelt, XIV-MIK-HO/28-25/B/2012 ügyiratszámú, Mede Norbert intézményvezetői megbízására vonatkozó döntését megváltoztatni és Mede Norbert megbízását visszavonni szíveskedjék.
Kérjük, hogy a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése alapján az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokkal 2012. április 16-án megjelent intézményvezetői pályázat eredményes befejezéséig, de legfeljebb 2012. július 31-ig a korábbi igazgatót szíveskedjék megbízni, akinek az intézmény vezetésére vonatkozó magasabb vezetői megbízása 2012. március 31-én a törvény erejénél fogva szűnt meg.

Continue reading


Batthyány Kázmér Szolidaritási Nyilatkozat

2012.04.18. – levlistáról

Szolidaritási Nyilatkozat

Mi, a budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI alábbi tanárai és dolgozói szolidaritásunkat fejezzük ki a szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium tanáraival, diákjaival és szülői közösségével.

Megdöbbenve látjuk az ország egyik legjobb középiskolájában zajló eseményeket.

A Kormányhivatal új igazgatót nevezett ki a tantestület által 40-1 arányban támogatott, szakmailag sikeres iskolavezető helyett. Ezzel a döntéssel totálisan semmibe vette a tanárok, diákok, szülők  véleményezési jogát.

Veszélyesnek tartjuk a Szigetszentmiklóson történeteket, mert precedenst teremt arra, hogy a helyi közösségek akaratát egy jól működő intézmény esetében is figyelmen kívül hagyják.

Mindez előre vetítheti az iskolák szakmai autonómiájának megszüntetését.

Bármelyik oktatási intézmény kerülhet hasonló helyzetbe.

Arra kérünk mindenkit, hogy fejezze ki szolidaritását a „Batthyányért”, továbbá azért, hogy ez más iskolákkal se történhessen meg!

Continue reading


Szigetszentmiklós: Lista a tiltakozó diákokról

2012 – NOL

Teljesen hiábavalónak tűnik a diákok, szülők és tanárok tiltakozása a szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium különös igazgatóváltása miatt. Kéréseiket, követeléseiket nem hallgatják meg, még az összegyűlt 400 aláírást sem hajlandó senki átvenni tőlük.

Együtt tüntettek a diáko...

Együtt tüntettek a diákok, a szülők és a tanárok a megbízott igazgató ellen, a Pest megyei intézmények új vezetői pályázatairól július 20-án döntenek
Népszabadság – M. Schmidt János
 

– Hajthatatlanok a hatalom képviselői. Szemmel láthatóan tök mindegy nekik, hogy gyűjtünk-e aláírásokat, szervezünk-e tüntetéseket. Már meg sem próbálják leplezni, hogy semmibe veszik a kéréseket, követeléseket, így az embereket, akikre pedig oly sokszor hivatkoznak – így fogalmazott a szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium egyik diákjának anyukája. Elkeseredettsége, dühe annyiban érthető: április eleje óta hiába kérik, követelik a szülők, diákok és a tanárok a Pest Megyei Intézményfenntartó Központot, hogy vonja vissza az iskola élére átmenetileg kinevezett igazgató megbízatását.

Continue reading


Iskolabotrány: nagyot tévedett az erővel kinevezett igazgató

2012.04.17 – Stop

A szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnáziumban működő Szülők Tanácsa nem hagyta szó nélkül, hogy a legutóbbi nagyszabású demonstrációjuk után Mede Norbert megbízott vezető lekicsinylő hangú nyilatkozatot engedett meg magának.


Az iskola Szülők Tanácsa közleményben válaszolt Mede Norbertnek az Indexen megjelent nyilatkozatára, amelyben az igazgató kijelentette: "akinek problémája volt, az a tegnap esti demonstráción kiengedhette a gőzt."

"A demonstráció a problémáink jelzésére szolgált. Egy figyelmeztető sípszó volt, a gőz tovább gyűlik" – olvasható a Szülők Tanácsának közleményében. – "Mede Norbert kinevezése előtt az iskolával problémáink nem voltak. Kinevezésével lettek és vannak, ezek napról napra súlyosbodnak.

Continue reading


Szigetszentmiklós begurult: ekkora tüntetés nagyvárosban is ritka

2012.04.11. – Stop

Nem csillapodnak az indulatok a szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium körül.


A szülők szerdán este felvonulást rendeztek az igazgató "igazságtalan és szakmailag méltatlan" kinevezése miatt. Több százan meneteltek az iskolától a polgármesteri hivatalig. Végül senki nem vette át a petíciójukat.

Continue reading


Gyáva sokak, bátor kevesek

2012.04.06. – Népszava.hu

Rendőrt hívott a tiltakozó szülőkre, diákokra és tanárokra a gimnázium frissen kinevezett igazgatója. Ízlelgessük ezt a mondatot, mert egyrészt a következő hónapokban hasonló hírekre számíthatunk, másrészt az esemény tökéletesen kifejezi, hogy a Nemzeti Együttműködés Rendszere hogyan inog meg néhány tucat hangoskodó, feldúlt állampolgár ellenállásától. A várfal is mindig az alapjainál a legsérülékenyebb: elég néhány puskaporos hordóval aláaknáznunk, és hamarabb ledől, mintha hetekig lőnénk ezer ágyúval. Sokkal lassabban, de biztosabban erodálja Orbán "művét", ha a társadalom alsó szintjein támadják a rendszer végrehajtóit – azaz a Fidesz csókos kádereit -, mintha mindennap tízezrek tüntetnének a Kossuth téren. Minden rezsim sorsa a hétköznapokban dől el: a munkahelyeken, a rendelőkben, az iskolákban.

Continue reading


“Időzített bomba robbant” a szigetszentmiklósi elitgimnáziumban

2012.04.06. – HVG.hu

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) és a Hálózat a Tanszabadságért azt javasolja, hogy az Országgyűlés módosítsa a köznevelési törvényt, az állam által fenntartásra átvett intézmények esetében a vezetői megbízások az eredeti határidőig legyenek hatályosak. Kezdeményezik azt is, hogy a szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium igazgatói kinevezése kapcsán jöjjön létre egy olyan egyeztető fórum, ahol a fenntartó, az iskola nevelőtestülete, a szülők és a diákok, különös figyelemmel az érettségire készülő diákokra, párbeszéd útján tudják rendezni a kialakult helyzetet.

Continue reading


Ez a nemzeti együttműködés? Az iskolában félelem uralkodik

2012.04.06 – Stop.hu

A két videóriport döbbenetes dokumentációja annak, ahogyan egy erőszakos helyi hatalmi döntés nyomán egy egészséges, békés intézmény életébe beköltözik a félelem.

Continue reading


A Batthyány Kázmér Gimnázium honlapjáról

2012.04.06 – bkgsz.hu

Háttér
Írta: fantomlazac   
2012-04-04
25iko.jpg

 

H á t t é r  reload_icon1.png

A Tisza-tótól Pécsig, Nógrád megyétől a Nyírségig több tucat hírportál vette át az utóbbi napok (április 3-5.) során az online médiában rólunk, illetve problémánkról közzétett híreket. A folytatásban a teljesség igénye nélkül válogattunk cikkeikből. Hangsúlyozzuk, hogy iskolánk jó hírének megőrzése érdekében a politikai felhangoktól és indulatoktól, valamint az újságírói túlzásoktól teljes mértékben elhatárolódunk. 

Köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt napokban együttérzéséről, támogatásáról biztosított bennünket. További szimpátiájukat a like-gombbal fejezhetik ki.

A Batthyány Kázmér Gimnázium tantestülete

Continue reading


Fellázadt az egész iskola

2012.04.05. – NOL

Kitört a botrány Szigetszentmiklóson, az ország huszadik legjobb középiskolájában, amikor kiderült: a vezetői pályázaton a tantestület által 50:5 arányban támogatott jelenlegi megbízott igazgató helyett mást neveztek ki az államosított iskola élére. Az új vezető állítólag jó kapcsolatot ápol Kövér Lászlóval, de ezt az Országgyűlés Sajtószolgálata közleményben tagadta.

Pedagógusok, szülők, diá...

Pedagógusok, szülők, diákok demonstráltak az iskola aulájában – Ne kísérletezzenek a gyerekekkel!
Kurucz Árpád

Continue reading


Nyilatkozik a botrány negatív hőse: nem is sejtette, hogy igazgató lesz (exkluzív videó)

2012.04.05. – Stop.hu

Órákig rejtőzött irodájában a botrányos módon megbízott szigetszentmiklósi iskolaigazgató. Csak akkor mert a szülők elé állni, amikor már rendőrök vigyáztak a rendre. Szinte senki sem akarja őt: sem a szülők, sem a pedagógusok. Egyetlen támogatója az intézmény fenntartója, vagyis a kormány. Ez viszont, úgy tűnik, éppen elegendő.

Szerző: L. Dézsi Zoltán   |  egyéb írások a szerzőtől »   |   STOP


Szigetszentmiklósi cirkusz: voksok ezreit veszítheti a Fidesz

2012.04.05. – Stop.hu

Késő estig húzódott szerdán az a rendhagyó szülői értekezlet, amelyet a szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnáziumban tartottak az új igazgató sokak által vitatott kinevezése miatt. A szülők addig nem engedték távozni a frissen megbízott vezetőt, amíg az nem válaszolt a megjelentek kérdéseire. Mede Norbert végül többórás huzavona után előbújt irodájából, hogy bejelentse: nem mond le.

Continue reading


Dr. Koós Ferenc felszólalása a szülői fórumon

2012.04.06. – Youtube (amivarosunk)

RÉSZLET A 2012.04.04-én TARTOTT SZÜLŐI FÓRUMBÓL

Előzmény: a szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium igazgatói székébe egy olyan személyt ültetett a kormány, akit sem a szülők, sem a tanári kar nem fogad el. Egyesek szerint az újonnan megválasztott igazgató Kövér László által került oda. Kövér László azt állítja, hogy nem tartozik Mede Norbert a baráti körébe.

A videón a gimnázium egyik alapító tagja, volt igazgatója beszél:
Dr. Koós Ferenc


Szigetszentmiklós: az igazgató előjött, a szülők nem fújoltak

2012.04.04. – Stop.hu

Nagy sajtóérdeklődés mellett gyűléseztek ma este a különös igazgatóváltás miatt felzúdult tanárok és szülők a szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnáziumban. Az indulatok ellenére fegyelmezetten viselkedő tömeggel nézett szembe az új igazgató. Követjük a ma délelőtt portálunkon közzétett események folytatását.

Continue reading


Botrány az iskolában: pályázat nélkül ültették be az igazgatót

2012.04.04. Stop.hu

Pályáztatás nélkül választott iskolaigazgatót a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ a szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnáziumban. Az ügy pikantériája, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által közvetlenül kijelölt Mede Norbert egészen tavalyig chipösszeszerelőként dolgozott Írországban.

Ahogy több más Pest megyei közoktatási intézményben, úgy a szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium irányítására is intézményvezetői pályázatot írt ki a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ. A kijelölt eredményhirdetés időpontja előtt nem sokkal azonban a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) közölte, hogy az összes pályázatot érvénytelenítik, megbízott vezetőket neveznek ki és új pályázatokat írnak ki – árulta el a STOPnak Czita Zoltán, a gimnázium eddigi vezetője.

Megerősítette, hogy ezt követően a megbízott igazgató az erős fideszes kötődéssel rendelkező Mede Norbert lett, aki a szóbeszéd szerint a városban élő Kövér-család egyik jó barátja.

Külön kormányrendelet is készült azért, hogy ez a lépés lehetséges legyen. Mede Norbert pályázatát egyébként a tantestület 49:1, az iskolaszék pedig 4:1 arányban elutasította, majd pedig levelet írtak Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter, valamint Hoffmann Rózsa oktatási államtitkárnak.

Continue reading