Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium címkével jelölt bejegyzések

Az ombudsman szerint törvénytelen volt a kaposvári Toldi iskola megszüntetése

2012.08.22. – Index

Az alapvető jogok biztosa szerint törvénysértő volt a kaposvári Toldi iskola tavalyi megszüntetése; az állásfoglalás a fenntartó önkormányzat szerint téves, az érintett szülők erkölcsi győzelemként értékelik, az igazságügyi tárca pedig még értékeli a jelentést – derült ki a MTI-nek adott szerdai nyilatkozatokból.

Szabó Máté, az alapvető jogok biztosa a napokban közzétett jelentésében azt írta, hogy Kaposvár közgyűlése számos ponton törvényt sértett, amikor 2011 tavaszán megszüntette a Toldi Lakótelepi Gimnázium és Általános Iskolát. Az ombudsman megállapította azt is, hogy a törvényességi ellenőrzésre jogosult Somogy Megyei Kormányhivatal nem folytatott érdemi felülvizsgálatot az ügyben, amivel "a jogbiztonság és a tisztességes eljárás követelményének sérelmét idézte elő."

Continue reading


Alapvető jogok biztosának jelentése – kaposvári Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium

2012.08.09. – AJBH

Az alapvető jogok biztosának

Jelentése

az AJB-3008/2012. számú ügyben

Előadó: dr. Bene Beáta

Az eljárás megindítása

A panaszos a kaposvári Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnáziummal (továbbiakban: Toldi Iskola) kapcsolatos fenntartói eljárást sérelmezte, mely szerint a fenntartó megsértette a közoktatási intézmény átszervezésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.

A beadvány alapján felmerült az Alaptörvényben nevesített jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság és a tisztességes eljárás követelménye sérelmének, illetve közvetlen veszélyének a gyanúja. Erre tekintettel az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (továbbiakban: Ajbt.) 20. § (1) bekezdése alapján vizsgálatot indítottam.

Az alapvető jogok biztosa az Ajbt. 28. § (1) bekezdése szerint az általa lefolytatott vizsgálatról jelentést készít, amely tartalmazza a feltárt tényeket és az ezeken alapuló megállapításokat és következtetéseket.

Az Ajbt. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján Kaposvár MJ Város polgármesterétől tájékoztatást kértem a sérelmezett eljárással összefüggő körülményekről, a panasszal kapcsolatos álláspontjáról. Választ vártam arra nézve is, hogy a véleményezési joggal érintettek részére mikor nyílt meg a lehetőség véleményük kialakítására és arra mennyi időt biztosítottak, valamint a közoktatási szakértő mikor készítette el a szakvéleményét, és ezt követően az önkormányzat mikor kezdeményezte a Somogy megyei önkormányzatnál a szakvélemény megadását, továbbá azt mikor juttatták el a megyei önkormányzathoz.

Kértem továbbá az intézmény megszüntetésével összefüggésben Kaposvár MJ Város közgyűlése által tárgyalt előterjesztéseket, az ügyben hozott döntéseket, valamint az iskola megszüntetésével kapcsolatosan az intézmény alkalmazotti közössége, az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet, a diákönkormányzat által megfogalmazott véleményeket, továbbá a megyei önkormányzat fejlesztési tervre épített szakvéleményéről szóló döntését, valamint a közoktatási szakértő véleményét.

A polgármestertől kapott tájékoztatás szerint az ügyben a Somogy Megyei Kormányhivatal is eljárást folytatott, ezért a kormánymegbízottat is tájékoztatásra kértem az oktatási intézmény átszervezésével összefüggésben folytatott vizsgálatának eredményéről.

Continue reading


Éhségsztrájkkal tiltakoznak a szülők a kaposvári Toldi iskola bezárása ellen

2011.06.03. – Eduline

A kaposvári Toldi iskola megszüntetése ellen harcoló szülők törvényességi kérelemmel fordultak az ügyészséghez, és éhségsztrájkba kezdenek, ha június 18-ig nem sikerül fordulatot elérni az ügyben – közölte a szervezetbe tömörült szülők képviselője.

Klimóné Csongovai Hilda bemutatta a pártok, szervezetek eddig begyűjtött támogató nyilatkozatait mondván, ezek bizonyítják, hogy Kaposvár Fideszes vezetése elszigetelte magát a közakarattól. Közölte, azok, akik nincsenek függő helyzetben az önkormányzattól, nyíltan támogatják a sajátos értékekkel bíró Toldi iskola megtartását, amelynek bezárására nincs se megalapozott szakmai, se gazdasági indok.

Continue reading


A parlament elé viszik a kaposvári Toldi iskola ügyét

2011.05.12. – Sonline

Budapestre, a Parlament elé készülnek a Harc a Toldiért civil csoport tagjai. Csütörtöki kaposvári sajtótájékoztatójukon kijelentették: csatlakoznak ahhoz az országos demonstrációhoz, amelyre az ország számos szegletéből érkeznek szülők, gyerekek, pedagógusok, hogy tiltakozzanak iskolájuk tervezett bezárása, átszervezése ellen.
 

– A szombati, budapesti demonstráción követeljük – hangoztatta Klimóné Csongovai Hilda, a Harc a Toldiért csoport képviselője –, hogy függesszék föl az iskolabezárásokat az új oktatási törvény megszületéséig. S addig is folytassanak érdemi párbeszédet az iskolákról az érintettekkel! Továbbra is elfogadhatatlan számunkra, hogy a kaposvári városvezetés egy olyan iskolához akar „hozzányúlni”, ahol háromszoros a túljelentkezés, ahol az érettségi eredmények például magyarból magasan az országos átlag fölött vannak. Mi például Fonyódról a Toldiért vállaltuk a gyerekeinkkel a kollégiumi létet Kaposváron, s ragaszkodunk a Toldi szellemiségéhez. Ami nyilvánvalóan csak akkor maradhat meg, ha az intézmény jelen formájában működhet tovább.

– Azt vélelmezzük – tette hozzá Klimóné Csongovai Hilda –, ha a Toldi megmaradhatna úgy, ahogy van, a csökkenő gyereklétszám miatt a többi iskolában előbb-utóbb komoly létszámgondok jelentkeznének. Mindezek miatt elhibázottnak tartjuk a városvezetés döntését, s azt szeretnénk elérni többek közt a szombati demonstrációval több ezer hasonló helyzetben lévő társunkkal közösen, hogy vonják vissza a döntést. Megalakítottuk ezért a Szolidaritás a magyar iskolákért oldalt a világhálón.

A Harc a Toldiért szervezet tagjai a demonstrációra készítettek szórólapot is, méghozzá éppen olyat, amilyet a napokban juttatott el Szita Károly polgármester a kaposváriakhoz a Kaposvári Egyetem megmentése érdekében. – Támogatjuk a polgármestert ebben a küzdelmében – mondta Klimóné Csongovai Hilda. – S bízunk benne, ahogy az egyetem, úgy a Toldi iskola is tovább működhet változatlan formában.


Félezren emelték fel a hangjukat a Toldiért

2011.04.18 – Sonline – Márkus Kata

Toldi, Kaposvár, Toldi iskola, Szita Károly, szülői fórum, megszűnik a Tolid, Munkácsysok lesznek a Toldisok

A Polgári Szabadság Platform hétfőn kezdeményezte, hogy a kaposvári közgyűlés oktatási bizottsága kedd reggeli ülésének napirendjéről vegye le a kaposvári Toldi iskola átszervezéséről szóló előterjesztést.

– A bizottsági ülés meghívójában ugyan szerepel az erről szóló napirendi pont Előterjesztés a Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium működésének átszervezéséről címmel – mondta hétfői sajtótájékoztatóján Pintér Lóránd, a PSZP elnöke –, ám az előterjesztés tartalma hétfőn késő délelőtt még nem volt hozzáférhető. Csupán azt lehet tehát tudni, hogy téma lesz a Toldi átalakítása, ám még a bizottsági tagok számára sem volt elérhető a hivatalos előterjesztés. Miként lehet tehát véleményezni egy ilyen súlyos döntésről szóló napirendet, ha még a bizottsági ülés előtt fél nappal sem ismert annak tartalma? 

 – Ilyen körülmények közt nem hozható felelősségteljes, megalapozott döntés. Azt sejtjük tehát, hogy a kaposvári oktatási rendszer átalakítása – amire egyébként valóban szükség van – nem egy előre, jól tervezett koncepció mentén történik, hanem valamiféle átláthatatlan háttéralkuk alapján szerveződik – hangoztatta Pintér Lóránd.

Continue reading


Az ügyészség sem menti meg a kaposvári Toldit

2011.02.08. – HVG

Hatáskör hiányában nincs lehetőség az ügyészi fellépésre a kaposvári Toldi iskola megszüntetése ügyében – közölte a Somogy Megyei Főügyészség az LMP törvényességi felülvizsgálati kezdeményezésére reagálva szerdán.

A kaposvári közgyűlés 2011. július 31-i hatállyal szüntette meg a Toldi Lakótelepi Általános Iskolát és Gimnáziumot, jogutódként két másik iskolát jelölve ki. Az LMP ez év január végén törvényességi felülvizsgálati kérelmet nyújtott be az ügyészséghez a döntéssel kapcsolatban, mert a párt szerint a kaposvári önkormányzat több pontban megsértette, illetve nem tartotta be a közoktatási törvény előírásait.

A Somogy Megyei Kormányhivatal az iskola szülői közösségének kezdeményezésére folytatott vizsgálata során nem állapított meg törvénysértést a közgyűlési határozattal kapcsolatosan. A szülők a kormányhivatal eljárásával összefüggésben jelezték, az szerintük személyes és szakmai összeférhetetlenségi okokból elfogult volt, továbbá kifogásolták azt is, hogy a közgyűlési határozat tényleges törvényességi vizsgálata nem történt meg.

Fekete Róbert főügyészségi ügyész az MTI-vel szerdán azt közölte: az ügyészség nem jogosult az önkormányzati szervek fenntartói jogkörben hozott, a közoktatási intézmény megszüntetésére vonatkozó határozatának törvényességi ellenőrzésére. A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét a megyei kormányhivatalok látják el, vagyis Kaposvár kifogásolt határozata ellen ügyészi fellépésre hatáskör hiányában nincs lehetőség – tette hozzá.

A közleményben kitért arra, hogy nem tartozik az ügyészség hatáskörébe a Somogy Megyei Kormányhivatal kifogásolt eljárásainak vizsgálata sem, ezért az LMP kérelmében foglaltak ügyészi fellépést nem alapoztak meg.

A kérelmet benyújtó Osztolykán Ágnes, az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának LMP-s alelnöke a közleményben foglaltakra reagálva az MTI-vel annyit közölt, hogy az ügyészség hozzá is eljuttatta az álláspontját, jelenleg a párt jogászai vizsgálják az ügyben történő továbblépés lehetőségét.