EgyüttHATó

Print Friendly, PDF & Email

EgyüttHATó

A HÁLÓZAT A TANSZABADSÁGÉRT a párbeszéd jegyében nyílt órákból, vitaprogramokból, filmvetítésből, drámajátékból álló, folyamatosan bővülő, változó és változatos kínálattal lép az iskolák elé. A programok 45 ill. 2x 45 percesek, osztályfőnöki óra keretében, vagy diáknapokon, kívánság szerint felhasználhatóak. Programjaink ingyenesek, az időpont egyeztetése legalább egy hónappal a kívánt dátum előtt, e-mailben, a kapcsolatteremtés után telefonon lehetséges. Jelentkezni a halozat@tanszabadsag.hu címen lehet, a Tárgy rovatba, kérjük, írják be: EgyüttHATó.

A választék:

ELŐADÓ

PROGRAM CÍME ÉS LEÍRÁSA

EGYÉB

1. L. Ritók Nóra

a berettyóújfalui Művészeti Iskola igazgatója

Igazgyöngy Alapítvány

http://igazgyongy-alapitvany.hu/muveszeti-iskola/

Iskolánk, az Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a 33 LHH kistérség egyikében, a berettyóújfalui kistérségben működik. 670 gyerekkel foglalkozunk délutánonként, egy sajátos művészeti oktatás keretében. Gyermekközpontú módszereink, hátránykompenzáló feladataink intézményünket nemzetközi szinten is jegyzett gyermek képzőművészeti műhellyé emelték. Tanítványaink 70 %-a hátrányos helyzetű, ezen belül 300 halmozottan hátrányos helyzetű, zömében szegregátumokban élő cigánygyerekkel is foglalkozunk. Az oktatásunkat komplex esélyteremtő munka egészíti ki.

Munkánkat két vonalon kínáljuk bemutatásra.

Egyrészt szívesen tartunk olyan kreatív alkotófoglalkozásokat, melyek megmutatják a gyerekek számára az alkotás személyiségfejlesztő erejét, a pedagógusok számára pedig a gyermekközpontúság fontosságát, másrészt „érzékenyítő” programot ajánlunk.

Sokak számára a mélyszegénység világa teljesen ismeretlen. Az általánosítások, sztereotípiák gyakran hamis megítéléseket és magatartásokat vonnak maguk után a többségi társadalomban.

Fotókkal, filmrészletekkel illusztrált bemutatónk segít a probléma megértésében, az előítéletek lebontásában, a szolidaritás érzésének kialakításában felnőttnek és gyereknek egyaránt.

 

2. Radó Péter

oktatáspolitikai elemző

Számos egyetemen tanított oktatáspolitikai elemzésről és a kisebbségek oktatásáról szóló kurzusokat. Tanácsadóként és képzőként dolgozott igen sok dél-kelet európai, kelet-európai és közép-ázsiai országban. Oktatáspolitikai elemzés és a kisebbségek oktatása körében több mint ötven tanulmányt és könyvet publikált. Szűkebb szakterülete az oktatási rendszerek elemzése, oktatáspolitikai elemzés és tervezés.

 

Európai iskolák és iskolarendszerek. Az európai iskolarendszerek végletes változatosságot mutatnak, amin belül a nagyobb európai történeti régiók oktatási rendszerei sajátos közös mintákba szerveződnek. Vannak dolgok, mint amilyen például az iskolák működési logikája, ami rengeteg közös vonást mutat, míg például az iskolarendszerek kormányzásának módja tekintetében akár egy régióhoz tartozó országok között is óriási különbségek vannak. A nemzetközi összehasonlító kutatások révén egyre többet tudunk arról, hogy mi jellemzi a magas teljesítményre képes iskolákat és iskolarendszereket.

 

3. Nahalka István

(Matematika, fizika, ábrázoló geometria szakos tanár, Pedagógia szakos előadó, PhD. Neveléstudomány)

„Majdnem három évtizeden keresztül egyetemi oktató voltam, innen saját elhatározásból távozva ma oktatáskutató, aki azonban nem tud elszakadni eredeti munkahelyétől, és óraadóként tanít ott sok órában.” N. I.

Ercse Kriszta

pszichopedagógia szakirány, ELTE BGGYK

Drámajáték a diákok bevonásával, téma a másság kezelése, integráció a gyakorlatban. A jelen lévő pedagógusok és vendégek is szerepeket játszanak. Hogyan mondják el a gyerekek a szüleiknek, hogy két sajátos nevelési igényű tanuló érkezik hozzájuk? Mit mond a rendkívüli szülői értekezlet?

„A gyermekek szabadabbak lettek, különösen a családi nevelés, a család belső viszonyainak átalakulása következtében egyre inkább részesei a döntéseknek, egyre önállóbbak, egyre szabadabban fejezhetik ki vágyaikat, érvényesíthetik törekvéseiket. A társadalom nagyon sok tagja ezt a káosz növekedéseként, értékek elvesztéseként éli meg, pedig a változásokhoz való alkalmazkodás nehézségeiről van csak szó.” N. I.

 

4. Csillag Ádám

Balázs Béla-díjas magyar dokumentumfilm rendező, producer. 1980-84. között végezte el a Színház- és Filmművészeti Főiskolát Fábri Zoltán és Gábor Pál tanítványaként.

http://www.port.hu/pls/pe/person.person?i_pers_id=269

   Magyar Fruzsina

Dramaturg

Járvány (dokumentumfilm a cigánygyilkosságokról)

„A filmet azért készítettem, hogy minél több emberhez eljusson.  A gyerekek és a pedagógusok pedig mindenkinél fontosabb közönsége ennek a történetnek.” Cs. Á.

A film után beszélgetés a rendezővel és Magyar Fruzsina dramaturggal.

 

5. Fóti Péter

villamosmérnök, történész

(http://www.foti-peter.hu), a Demokratikus Neveléséért és Tanulásért Egyesület egyik alapítója (http://www.demokratikusneveles.hu)

… „A kettős érdeklődés a humán és a reál dolgok iránt sodort az Országos Pedagógiai Intézetbe, annak Mihály Ottó vezette Iskolakutatási Osztályára 1987-ben. Az iskolarendszerről szerzett alapismereteim abból a három évből származnak, amit ott töltöttem kutatóként. Ebből az időből származik ismeretségem Vekerdy Tamással, akinek "előadásait" a Waldorf pedagógiáról annak idején nyitott szájjal hallgattam.” F.P.

Summerhill School (beszámoló az 1921 óta működő demokratikus iskoláról)

„2010 októberében negyedmagammal Summerhillben jártam, és hosszan beszélgethettem Zoe Neill Readhead-del az iskola jelenlegi igazgatónöjével.” F.P.

 

6. Székács Eszter

klinikai szakpszichológus, pszihoterapeuta

Csoportfoglalkozás

Válogatott publikációk:

Anya nélkül. in: Család, gyermek, ifjúság. VI. 1997/1. 24-28. l.

Emese. in: Család, gyermek, ifjúság. X. 2001/4. 32-42. l.

A szorongás hűlt helye. in: Serdülő- és gyermekpszichoterápia. V. 2005/2.22-28. l.

Gyermekbántalmazás, elhanyagolás, szexuális visszaélés. in: Dinamikus gyermekpszichiátria. 2. kiadás. Szerk.: Vikár András, Vikár György, Székács Eszter. Budapest, Medicina, 2007. 360-392. l.

Bántják a gyereket?! Védjük meg?!. in: Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó 1968-2008. Budapest, Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó. 2008. 72 -78. l.

 

7. Himer Csilla

pénzpedagógus, pénzügyi és vállalkozási coach

„Munkám során sajnos találkoztam már többször is hasonló szituációkkal, amelyeket a drámajáték ábrázol, amikor "a borítója alapján ítélik meg a könyv beltartalmát". A megoldás sosem könnyű, hiszen mélyen gyökerező gondolati sémákat kellene átalakítani hozzá. A gyerekek, különösen tinikorban, nagyon fogékonyak az őket körül vevő társas környezet rezdüléseire. Szakmai tapasztalataim alapján nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek a pénz társadalmi, érzelmi, pszichés oldalát is megismerjék.”

H. Cs.

„Mennyit érsz?”

Drámajáték a diákok és a részt vevő tanár(ok) bevonásával a társadalom elanyagiasodásáról és arról, hogy ez mennyiben befolyásolja a kapcsolatainkat, az értékrendünket, ítéleteinket. 

A drámajáték során a diákok tevőlegesen is bekapcsolódnak a játékba, maguk formálják a szituációt, az eseményeket. A játék alapkérdése: az osztályba új tanuló érkezik, aki jól láthatóan sokkal szerényebb körülmények között él, mint az osztály többsége. Az első reakciók alapján az osztály két részre oszlik: az egyik fele szinte félelemmel tekint az új diákra, mintha a szegénység fertőző lenne – kerülik is a kapcsolatot a diákkal. Az osztály másik része pedig úgy tekint az új gyerekre, mintha állatkerti látványosság lenne, és látványosan kiközösítik, amiért nem tud részt venni semmilyen osztályprogramban, mert nincs pénze megfizetni a buszt, a belépőt, stb. Verbálisan bántalmazzák is. 

A szülők próbálják megvédeni a gyereküket, ezért beszélnek a pedagógussal, aki a szülőket is meghívja az osztályfőnöki órára. 

A drámajáték másik verziója: az osztályba új tanuló érkezik, aki az átlagos helyzetű osztálytöbbséghez képest meglehetős jólétben él. Bár nem fitogtatja anyagi szempontból másféle helyzetét, de nem is titkolja. Társai ezt többségében felvágásként értékelik…

Megosztom a Facebook-on: